help
Yielding a fruitful harvest : advanced methods and analysis of regional potentials for sustainable biomass value chains interlinked with environmental and land use impacts of agricultural intensification [Proefschrift]
Gondelach, Sarah Janna \ Faaij, A. P. C. \ Wicke, B. \ 2016
This thesis examined the regional potentials, the environmental impacts and economic performance of different pathways for agricultural intensification, biomass production and biomass use. To this end, the following research questions were formulated ...
help
Graan telen op het randje \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2015
De broers Kees en Erik Hanse uit Zierikzee telen hun graan nét iets intensiever dan gangbaar is. Dat betaalt zich terug. Met de huidige prijs van 17 of 18 cent is de extra inzet interessant, vinden de akkerbouwers. „Maar je moet altijd blijven rekene ...
help
Intensieve oogstperiode is een beetje saai, maar wel gezellig : Teler Louis Hoogervorst over intensieve molucellateelt \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2013
Dat je niet groot hoeft te zijn om met veel voldoening snijbloemen te telen bewijst Louis Hoogervorst uit Ter Aar. In de junimaand ligt de focus op molucella, een kleine, arbeidsintensieve teelt met goed rendement. Daarna volgen trachelium, pluischry ...
help
Antonov: de parel van de chrysanten \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Meertens, C. \ 2012
Antonov wordt de parel van de chrysanten genoemd. Chrywijk in Brakel is de enige in Nederland die deze grote pluischrysant kweekt. De teelt is erg arbeidsintensief want de bloemen zijn kwetsbaar en moeten handmatig worden geplozen en ingepakt.
help
Zorgen over waterkwaliteit door EU-beleid voor toelating gewasbeschermingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Harmonisatie van Europese regels voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen tot de markt kan nadelige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit in Nederland. De afschaffing van de pre-registratietoets, die vaststelt of waterkwaliteitsnormen worden ...
help
Over enkele jaren breder aanbod geschikte onderstammen pruim : sleedoorn als zwakgroeiende onderstam \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Steeg, P. van der \ Maas, F. \ 2011
Het aanbod geschikte onderstammen voor intensieve teelt bij pruim is, in tegenstelling tot appel, zeer beperkt. Daar komt echter verandering in. PPO onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van sleedoorn als zwakgroeiende onderstam voor pruim. Dit levert ...
help
Meerlagenteelt in de praktijk \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildschut, J. \ Dam, M. van \ Putten, K. van der \ Campen, J. \ 2011
Het op meer lagen broeien van tulpen staat sterk in de belangstelling. Nog niet alles is goed uitgezocht. Reden voor PPO om na te gaan welk belichting het beste rendement geeft, en wat er is te doen aan een te hoge RV tussen de lagen. Een impressie v ...
help
Meerlagenteelt in de praktijk : energie-efficiënter broeien [Boek]
Wildschut, J. \ Campen, J.C. \ 2010
Naast mogelijke voordelen als een betere kasbenutting, waardoor een lagere kostprijs, en productieuitbreiding zonder kasuitbreiding, biedt het broeien in meerdere lagen (in de kas en/of in de cel) grote mogelijkheden om het energieverbruik in de broe ...
help
WKK - een onmisbaar instrument voor intensieve stookteelten : kijk goed naar de eigen behoeften en sluit tijdig contracten \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2008
De energieprijzen zitten nog steeds in een stijgende trend. Om de kostenstijging voor zware stookteelten te beheersen, is de inzet van WKK voor belichte en onbelichte teelten van groot belang. Telers dienen de in- en verkoop van energie in samenhang ...
help
Grond gezond houden lastig in intensieve teelt \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Visser, P. \ 2007
Op de themabijeenkomst 'Gezonde bodem, Vitaal gewas', gehouden in België, discussieerden biologische glastelers over het zoeken van een optimale eenheid tussen bodemstructuur, mineralen en biologisch bodemleven
help
Hydroponic grower takes a beating \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Carruthers, S. \ 2007
The Land and Environment Court upholds Gosford City Council orders for a hydroponic lettuce grower to cease production. An article on the background and the legal details of this representative case
help
Planten lossnijden zo gepiept \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Jakupaj - De Snoo, E \ 2006
De teeltwisseling is een arbeidsintensieve periode. Vooral het doorsnijden van touwtjes en koppen kost veel tijd en kracht. Twee paprikatelers bedachten een oplossing
help
Intensief loont nog steeds! : bedrijfseconomische analyse van onderzoek naar geïntegreerde vruchtwisselingssystemen op de noordoostelijke zand- en dalgronden 1990-2000 [Boek]
Waal, B.H.C. van der \ Wijnholds, K.H. \ Brommer, E. \ 2006
Ter afsluiting van meerjarig vruchtwisselingsonderzoek in het Noordoostelijk zand- en dalgrondgebied in de periode 1990 tot 2001 was er behoefte aan een bedrijfseconomische evaluatie. Hiervoor zijn 24 representatieve vruchtwisselingscenario's doorger ...
help
Hulpmeststoffen in de biologische glastuinbouw : noodzaak en discussie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Cuijpers, W. \ Koopmans, C. \ Voogt, W. \ 2004
Door de hoge gewasbehoefte bij intensieve glasteelten in combinatie met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van stalmest, is aanvullende bemesting met snelwerkende meststoffen noodzakelijk. In het kader van het BIOKAS-project is de werkzaamheid ...
help
Bollenteelt in beschouwing : stakeholderonderzoek bollenteelt [Boek]
Schillemans, R.A.A. \ Keizer, I. de \ Rooijers, F.J. \ 2004
help
Creativiteit houdt kleintjes overeind \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Wijk, K. van \ 2003
Hoe kleine bollenbedrijven in de Bollenstreek het redden zonder schaalvergroting: intensivering en specialisatie, verhoging van de toegevoegde waarde, en efficiënte inzet van machines en personeel. Bollentelers met een broeierij en een teelt van excl ...
help
Schieten we te ver door? [Thema Intensivering] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2003
Trends in de Nederlandse bloembollenteelt en statistische gegevens per gewas over de ontwikkeling van het areaal bollen en de export in de afgelopen jaren. Er is sprake van overproductie en te ver doorgeschoten intensivering, met name in de lelieteel ...
help
Teler dubt over ras, dichtheid en licht en over de markt [Thema Intensivering] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Ende, R. van den \ 2003
Welke criteria zijn belangrijk voor de rassenkeuze van telers onder glas. Kostenverlaging door opbrengstverhoging, d.w.z. meer kilo's, stelen of planten per vierkante meter, blijft voor veel groentekwekers en siertelers het belangrijkst, ondanks de p ...
help
Meer teeltlagen kwestie van tijd [Thema Intensivering] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Niesten, S. \ 2003
Ontwikkelingen op het gebied van de etageteelt in de glastuinbouw. Door meerlagenteelt is een grote uitbreiding van het teeltoppervlak te realiseren. Er wordt mee geëxperimenteerd (o.a. bij leliekwekerij Paauw Lilies in Rijnsburg), maar er zijn haken ...
help
Intensivering ook goed voor personeel [Thema Intensivering] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Geus, C. de \ 2003
Intensivering in de glastuinbouw door mobiele teeltsystemen en plukstations zorgt niet alleen voor arbeidskostenbesparing en productieverhoging maar ook voor betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Intensivering gaat vaak hand in hand met sc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.