help
Resistance identification and rational process design in Capacitive Deionization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Dykstra, J.E. \ Zhao, R. \ Biesheuvel, P.M. \ Wal, A. van der \ 2016
Capacitive Deionization (CDI) is an electrochemical method for water desalination employing porous carbon electrodes. To enhance the performance of CDI, identification of electronic and ionic resistances in the CDI cell is important. In this work, we ...
help
Nieuwe ionenwisselaar verwijdert 98% van nitraat uit spuiwater : door terugwinnen stikstof voldoen aan lozingsnormen \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2016
Door nitraat te verwijderen uit spuiwater, kun je voldoen aan de lozingsregels voor 2027. Die zijn immers geënt op stikstofnormen. De teler zou echter nog meer hebben aan verwijdering van natrium, omdat hij dan langer kan recirculeren. Een nieuwe tec ...
help
Theory and operation of capacitive deionization systems [Proefschrift]
Zhao, R. \ 2013
Bij capacitieve deionisatie (CDI) worden poreuze elektrodes van koolstof gebruikt om geladen ionen uit zout water te adsorberen, met als resultaat zoet water. Deze manier van ontzouten heeft een relatief lage energieconsumptie vergeleken met het ontz ...
help
Fouling in reverse electrodialysis under natural conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vermaas, D.A. \ Kunteng, D. \ Saakes, M. \ Nijmeijer, K. \ 2013
Renewable energy can be generated from mixing salt water and fresh water in reverse electrodialysis. To investigate the effect of fouling when such natural feed waters are used, the performance of three different setups for reverse electrodialysis wa ...
help
A comparison of additional treatment processes to limit particle accumulation and microbial growth during drinking water distribution \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Liu, G. \ Lut, M.C. \ Verberk, J.QJ.C. \ Dijk, J.C. Van \ 2013
Water quality changes, particle accumulation and microbial growth occurring in pilot-scale water distribution systems fed with normally treated and additional treated groundwater were monitored over a period of almost one year. The treatment processe ...
help
On the origin of nitrous oxide and its oxygen [Proefschrift]
Kool, D.M. \ 2010
Lachgas (N2O) is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de afbraak van ozon in de stratosfeer. Om emissies van N2O terug te dringen zullen we moeten begrijpen hoe en waar het ontstaat. Er is echter veel onduidelijkheid over de ...
help
Terugwinnen van nutriënten uit zwart water vanuit een Nederlands perspectief \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Voorthuizen, E. van \ Zwijnenburg, A. \ Meer, W. van der \ Temmink, H. \ 2008
Dit artikel gaat nader in op de terugwinning van nutriënten uit het zwarte (toilet) water. Tegelijkertijd moet hierbij rekening worden gehouden met de twee andere doelen van sanitatie: de bescherming van de publieke gezondheid en het milieu. Bescherm ...
help
Kwaliteitsverbetering op meerdere fronten door ontkleuring via ionenwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schippers, D. \ Sjoerdsma, P. \ 2007
Sinds maart 2006 produceert productiebedrijf Oldeholtpade in het zuidwesten van Fryslân drinkwater met een hardheid van ongeveer 1,2 mmol/l en een kleur van ongeveer 2 mg Pt/Co/l. De ontharding geschiedt door middel van pelletontharding. De ontkleuri ...
help
Gefluïdiseerde ionenwisseling (FIX) voor de behandeling van oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wessels, P. \ Cornelissen, E. \ Abrahamse, A. \ Heijman, B. \ 2007
Ionenwisseling neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de zuivering van drinkwater. Diverse lopende onderzoeken bij de drinkwaterbedrijven en in het bedrijfstakonderzoek (BTO) tonen dit aan. De aandacht gaat vooral uit naar ionenwisseling toegep ...
help
Nieuwe zuiveringsopzet voor directe behandeling oppervlaktewater tot drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijman, B. \ Li, S. \ Wessels, P. \ 2006
In het kader van de Onderzoeksvisie Drinkwater, een leidraad voor het collectieve onderzoek van de waterbedrijven, bedenken Kiwa Water Research, TU Delft en de waterleidingbedrijven nieuwe zuiveringsconcepten die zij op pilotschaal uitproberen. Dit a ...
help
Phospate and other builder systems : a worldwide comparison : GDCH special group meeting \ Tenside, surfactants, detergents : Zeitschrift fuer Physik, Chemie und Anwendung grenzflaechenaktiver Stoffe [Artikel]
Wilsch-Irrgang, A. \ Sanli, Ö \ Härer, J. \ Jaumann, G. \ 2003
Since years powder detergents in large parts of Western Europe no longer contain phosphate builders. Currently builders based on Zeolite ion exchangers are most widespread. Newer developments in Europe brought totally soluble builders without phospha ...
help
Ionenwisseling voor stikstofverwijdering uit afvalwater [Boek]
Verkerk, J. \ 2003
help
Potentiometric determination of soaps and mixtures of soaps with anionic surfactants using a new surfactant sensor \ Tenside, surfactants, detergents : Zeitschrift fuer Physik, Chemie und Anwendung grenzflaechenaktiver Stoffe [Artikel]
Matesic-Puac, R. \ Sak-Bosnar, M. \ Bilic, M. \ 2002
The use of newly synthesized ion-exchange complex tetrahexadecylammonium dodecylsulfate (THDA-DDS) for the potentiometric titration of single soaps and mixtures of soaps with anionic surfactants is described in this paper
help
Modelization of the retention capacity of Ca2+ and Mg2+ on the builder [omega]-Na2Si2O5 \ Tenside, surfactants, detergents : Zeitschrift fuer Physik, Chemie und Anwendung grenzflaechenaktiver Stoffe [Artikel]
Lucas, A. de \ Rodríguez, L. \ Sánchez, P. \ Lobato, J. \ 2002
The ion-exhange equilibrium between the ions Ca2+ and Mg2+ and [omega]-Na2Si2O5,which can be used as a builder for detergent formulations, has been investigated and compared with that of the zeolite 4 A
help
Verwijdering van kleur uit drinkwater door anionenwisseling en natte oxidatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siegers, W. \ Paassen, J. van \ Heijman, B. \ 2002
UIt proefinstallatie-onderzoek bij grondwaterpompstation Sint Jansklooster van Waterleiding Maatschappij Overijssel blijkt verwijdering van kleur d.m.v. anionenwisseling mogelijk met een extreem korte contacttijd. Door efficiënt gebruik van de regene ...
help
The cell membrane plays a crucial role in survival of bacteria and archaea in extreme environments \ Antonie van Leeuwenhoek : international journal of general and molecular microbiology [Artikel]
Konings, W.N. \ 2002
The cytoplasmic membrane of bacteria and archaea determine to a large extent the composition of the cytoplasm. Since the ion and in particular the proton and/or the sodium ion electrochemical gradients across the membranes are crucial for the bioener ...
help
Die Qualität von Boden und Pflanze hängt zusammen \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Heilmann, H. \ 2001
Plant en bodem (standplaats) vormen een organische eenheid gekenmerkt door onderlinge fysiologische polariteit. Dit is te meten met behulp van electrochemische parameters (reducerende en oxiderende eigenschappen; redox-potentiaal)
help
Ionenspeicher- und Ionenmobilisierungspotentiale der Skelettfraktion von Waldböden im Schwarzwald /Martin Kohler [Proefschrift]
Kohler, M. \ 2001
help
Ionenwisseling om nitraat uit grondwater te halen nog goedkoper : kosten nu geraamd op 20 cent per kubieke meter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Nitraatverwijdering uit grondwater t.b.v. de drinkwaterproductie. Uit proefinstallatieonderzoek blijkt dat ionenwisseling met nitraatselectieve ionenwisselaars, gevolgd door regeneratie van de ionenwisselaar met een zoutoplossing in combinatie met bi ...
help
Several nutrient factors important to maintain summer milk flow \ Feedstuffs : the weekly newspaper for agribusiness [Artikel]
Hinders, R. \ 2000
Het verhogen van de melkproductie tijdens warme of hete zomerdagen middels het voeren van melkvee
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.