help
Jaarverslag 2016 : praktijkonderzoek biologische teelt van aardbeien en houtig kleinfruit [Jaarverslag]
[2017]
jaarverslag van de werking van Proefcentrum Pamel in 2016. Proefcentrum Pamel participeerde in 2016 in niet minder dan zeven projecten en werkte hiervoor samen met zeven collega-onderzoeksinstellingen: CCBT, pcfruit, Proefcentrum Hoogstraten, PCG, In ...
help
National Reference Laboratories RIKILT Wageiningen University & Research [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Mol, J.G.J. \ Lee, M.K. van der \ Gerssen, A. \ Lasaroms, J.J.P. \ Sterk, S.S. \ Raamsdonk, L. van \ Jong, J. de \ Scholtens, I.M.J. \ Alewijn, A. \ Weesepoel, Y. \ Ginkel, L. van \ Meijer, N. \ Noordam, M.Y. \ 2017
National Reference Laboratories (NRLs) are part of the system responsible for the control and enforcement of EU food and feed law. RIKILT Wageningen University & Research has been designated as the NRL for twelve subjects. The tasks of a NRL depend o ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2016 [Boek]
Verver, S W \ 2017
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2016 [Boek]
Verver, S.W. \ 2017
The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). The con ...
help
Jaarverslag 2015 : praktijkonderzoek biologische teelt van aardbeien en houtig kleinfruit [Jaarverslag]
[2016]
Met deelname aan twee CCBT-projecten en twee demonstratieprojecten van het Departement Landbouw & Visserij was 2015 een erg actief jaar. Daarnaast was het proefcentrum ook gastlocatie voor enkele projecten van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2015 [Boek]
Verver, S W \ 2015
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2015 [Boek]
Verver, S W \ 2015
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Rijksjaarverslag ... J Deltafonds\Tweede Kamer der Staten-Generaal [Tijdschrift]
2015-
Jaarverslag van het Deltafonds, Hoofdstuk J van de Rijksbegroting.
help
Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014 [Boek]
2015
Het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds (DGF) bestaat uit het Beleidsverslag over 2014, de jaarrekening en een bijlage (lijst van gebruikte afkortingen). In het Beleidsverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de voornaamste beleidspriorit ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2014 [Boek]
Verver, S.W. \ 2015
Deze voortgangsrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrek ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2014 [Boek]
Verver, S.W. \ 2015
Deze jaarrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrekking h ...
help
Maatschappelijk jaarverslag bloemisterijsector 2012-2013 [Boek]
[2014]
Dit maatschappelijk jaarverslag richt zich op een deel van de tuinbouw, namelijk de bloemisterijsector. Hieronder worden de volgende activiteiten geschaard: productie, handel en afzet van snijbloemen en potplanten in of via Nederland. In de bloemiste ...
help
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2013 [Boek]
Teirlinck, A.C. \ Asten, L. van \ Brandsema, P.S. \ Dijkstra, F. \ Donker, G.A. \ Euser, S.M. \ Gageldonk-Lafeber, A.B. van \ Hooiveld, M. \ Lange, M.M.A. de \ Meijer, A. \ Slump, E. \ Hoek, W. van der \ 2014
Het griepseizoen (influenza) 2013/2014 was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen 2012/2013. Ook was het een mild seizoen wat betreft het aantal mensen dat een longontsteking (pneumonie) opliep. In 2013 waren er geen grote ...
help
Maatschappelijk jaarverslag ... / Agrifirm [Jaarverslag, serie]
Agrifirm \ 2014-
Met nieuwe productconcepten draagt Agrifirm voortdurend bij aan een duurzamere landbouw en veehouderij.
help
Een goed jaar met tegenvallers : FrieslandCampina schrijft 200 miljoen euro af op goodwill \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2014
Een hoge omzet, een hoge melkprijs. Vol trots presenteerde FrieslandCampina haar jaarcijfers op 12 maart 2014. Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Wisselkoerseffecten en een slechte Europese markt drukten de winst.
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2013 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Postma, J. \ 2014
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2013: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Onkruidkunde; Botrytis; Nematoden; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren.
help
Waterschappen doen verslag : grote opgave, beperkte lastenstijging \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2014
Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteerde onlangs Waterschapspeil 2014 in de Tweede Kamer aan Kamerlid Tjeerd van Dekken, voorzitter van de commissie Infrastructuur & Milieu. Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk v ...
help
PBL jaarverslag .. [Tijdschrift]
2014-
Het werk van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor alles tot doel om wetenschappelijke kennis over de leefomgeving te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor overheden en samenleving, om zo de kwaliteit en de onderbouwing van beleid in Nede ...
help
Rapportage hernieuwbare energie - Deel 1: Implementatie 2003-2013 : jaarberichten SDE+, SDE, OV-MEP & MEP 2013 [Boek]
2014
De Nederlandse overheid stimuleert de uitrol en innovatie van hernieuwbare energie met diverse instrumenten. In deze rapportage leest u hoe het staat met de implementatie van hernieuwbare energie in Nederland en wat de instrumenten hieraan bijdragen. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.