help
Communicatie over faunabeheer en schadebestrijding : een inventarisatie van communicatiestrategieën in de praktijk van FBE's [Boek]
Smit, A. \ Hoon, C. \ Lanters, R. \ 2015
Het Faunafonds vraagt zich af hoe op dit moment de communicatie over Faunabeheer is geregeld, hoe dat in de praktijk uitpakt en of de weerstand in het veld of via de politiek de uitvoering van het Faunabeheerplan belemmert. Hiertoe is literatuuronder ...
help
2011 National survey of fishing, hunting, and wildlife-associated recreation [Boek]
2014
The National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation (Survey) has been conducted since 1955 and is one of the oldest and most comprehensive continuing recreation surveys. The Survey collects information on the number of anglers ...
help
Van een park voor de Jacht naar jacht voor het Park \ De levende natuur [Artikel]
Hoedemaker, L. \ Spek, G.J. \ Ohl, F. \ 2014
Jacht en Het Nationale Park zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De jacht was altijd een belangrijk onderdeel van Het Park, maar de rol van de jacht in het Park is in de loop van de tijd nadrukkelijk veranderd. Niet alleen de rol van de jacht, ma ...
help
GroenFront in actie tegen jacht op Veluws grofwild \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hegener, M. \ 2013
In oktober 2012 startte GroenFront, de Nederlandse afdeling van het Internationale Earth First, een campagne tegen de bejaging van het Veluws grofwild. Niet dat alle jacht meteen moet worden beëndigd, het moet wel anders en minder. En het wild moet v ...
help
Jacht : [kamerbrief] [Brief]
Bleker, H. \ 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer met zijn visie op de manier waarop de uitoefening van de jacht in Nederland geregeld zou moeten worden.
help
KRO reporter: (schoon)moeder natuur [Video]
2011
KRO Reporter ging op safari in eigen land. In de Amsterdamse waterleidingduinen, op de Veluwe en rond de Oostvaardersplassen. Op zoek naar (groot) wild. En naar het antwoord op de vraag waarom wij Nederlanders zo’n moeizame relatie met onze natuur on ...
help
Effecten van populatiebeheer op gedrag van ree, damhert, edelhert en wild zwijn [Boek]
Dekker, J. \ Groot Bruinderink, G. \ 2010
Bij populatiebeheer van hoefdieren beperkt de aandacht zich tot geschoten dieren. In dit onderzoek staan de effecten van jacht op gedrag van hoefdieren.
help
Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Lammertsma, D.R. \ Goedhart, P.W. \ Buist, W.G. \ Wegman, R.M.A. \ Spek, G.J. \ 2010
De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onder ...
help
Een halve eeuw jachtfonds : het ondersteunen van verantwoord wildbeheer, 1954-2002 [Boek]
Welie, R. van \ Welie, H. van \ Revoort, H. \ Verwoerd, E. \ 2009
Het Jachtfonds, een zelfstandig bestuursorgaan ingesteld in 1954, stopt na ruim 55 jaar met haar werkzaamheden. In dit boek beschrijven Rik en (vader) Harry van Welie hoe de wereld van boeren, jagers en natuurbeschermers in een halve eeuw is verander ...
help
Jagen is meer dan schieten : way of life \ Platteland : magazine voor vrienden van het platteland [Artikel]
2008
help
Zwijnen slachtoffer van wilde verhalen en slecht onderzoek \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Koffeman, N. \ 2008
Het onderzoek waarop de overheid zich baseert bij de vaststelling deugt niet volgens de Faunabescherming. De overheid gaat in haar beleid uit van een gewenste voorjaarsstand van 835. Dat getal is volgens Herbert Prins uit Wageningen afkomstig uit 197 ...
help
Bezigheden Faunafonds steeds verder af van intentie Flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]Faunafonds
Stockmann, R. \ 2008
Bij de invoering van de Flora- en Faunawet in 2002 werd het bestaande Jachtfonds omgedooppt tot Faunafonds met als wettelijke taak "Het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door in het wild levende dieren, alsmede het v ...
help
De Faunabescherming hekelt rapport van Oord Faunatechniek : Wilde zwijnenbeheer op de Veluwe: lokvoeren of bijvoeren \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Bouterse, J. \ 2008
In twintig jaar tijd hebben de Veluwse grofwildjagers het voor elkaar gekregen door veel bijvoeren en bewust scheve geslachtsverhoudingen te creëren de zwijnenpopulatie te vermeerderen van 1600 naar 5000 dieren nu. Volgens Faunanbescherming moet het ...
help
Jacht op damherten is onnodig \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Sloos, I. \ 2008
help
De herintroductie van de otter in Nederland met Argusogen bekeken \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Liere, L. van \ Liere, B. van \ 2008
Vanaf 2002 werden otters opnieuw uitgezet in Nederland. De vraag is of die introductie wel zo goed was. Veel otters zijn al, om uiteenlopende redenen, dood gegaan. Dit artikel geeft cijfers van doodsoorzaken over de jaren 2002-2007
help
Doorbraak voor de olifant \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Iongh, H. de \ Voeten, M. \ 2007
Als vanouds was de olifant, de ivoorhandel, tijdens CITES een voornaam agendapunt en aanleiding tot verhit debat. Grofweg waren er twee kampen te onderscheiden: de voorstanders van gecontroleerde handel in ivoor afkomstig van duurzaam beheerde olifan ...
help
Positie landeigenaar bij jacht en schadebestrijding \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Oostveen, W. van \ 2007
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de landeigenaar bij jacht en bij bestrijding van schade die veroorzaakt is door dieren. De landeigenaar blijkt niet sterk te staan. Er is enige rechtsbescherming mogelijk. Terughoudendheid van Gedeputee ...
help
Geen drukjacht op de Veluwe : rechter schorst ministerieel besluit \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Bernhardi, L. \ 2007
Drukjacht is door de minister toegestaan, ondanks de wens van een kamermeerderheid
help
Scepsis over nieuwe vorm van zwijnenjacht \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2007
Ook de één op één jachtmethode zal het aantal wilde varkens op de Veluwe niet terug kunnen brengen
help
Jagervereniging financiert leerstoel \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Zeilmaker, R. \ 2007
Is ecologisch onderzoek door SOVON en Alterra politiek gekleurd? De KNJV (jagersvereniging) vindt van wel en sponsort daarom een nieuwe leerstoel voor faunabeheer en dierziektes. Ron Ydenberg is per 1 mei benoemd tot deeltijdhoogleraar, en wel bij He ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.