help
De Lady Amherst fazant \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Selten, T. \ 2014
Deze fazentensoort behoort evenals de Goudfazant tot de kraagfazanten.
help
Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De overeenkomst bevat afspraken tussen België, Luxemburg en Nederland gericht op de bescherming van in het wild levende dieren tegen s ...
help
De Goudfazant, het is niet altijd goud wat er binkt \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Wijk, N. van \ 2012
Eén van de bekendste soorten fazanten is ongetwijfeld de Goudfazant (Chrysolophus pictus), samen met de Lady Amherst fazant (Chrysolophus amherstiae) behoort zij tot de groep Kraagfazanten. Deze kleine groep vertegenwoordigt wel twee uitzonderlijk mo ...
help
Het afpalingsrecht (eendenkooien) - de ontknoping \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Roes, J.S.L.A.W.B. \ 2012
Afsluitend vervolg op het 1e artikel 'Het afpalingsrecht (eendenkooien) : stand van zaken' uit Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 5 (2011). In het kort wordt ingegaan op de verwikkelingen rond het oude zakelijke afpalingsrecht bij de procedures, di ...
help
Ganzenbord : naar een afzet van wilde ganzenvlees als natuurproduct [Boek]
Guldemond, J.A. \ Joldersma, H.J. \ Visser, A. \ 2012
De aantallen ganzen zijn de afgelopen decennia geweldig toegenomen, ook in Noord-Holland. Vooral de hier broedende en jaarrond aanwezige ganzen veroorzaken problemen. Zowel in de landbouw als in natuurterreinen. De vliegveiligheid rond Schiphol is in ...
help
Valkeniersbedrijf.nl bestrijdt meeuwenoverlast met natuurlijke wapens \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Meeuwen verzamelen zich in grote groepen op de rioolwaterzuivering Garmerwolde, om daar op vrijkomende spijsvetten aan te vallen. Daarbij veroorzaken ze steeds meer overlast voor mensen.
help
Wildschade [Presentatie]
DLV Plant \ [ca. 2011]
Informatieve presentatie over wildschades. Het bestaan van het Faunafonds, de bejaagbare diersoorten en de jachtperiodes. De vrijgestelde dieren (hetzij landelijk, hetzij provinciaal). Foto's van vraat aan gewassen.
help
De goudfazant, het is niet altijd goud wat er blinkt \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Wijk, N. van \ 2011
Eén van de bekendste soorten fazanten is ongetwijfeld de Goudfazant (Chrysolophus pictus). Samen met de Lady Amherst fazant (Chrysolophus amherstiae) behoort zij tot de groep Kraagfazanten. Deze kleine groep vertegenwoordigt wel twee uitzonderlijk mo ...
help
Het afpalingsrecht (eendenkooien) : stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Roes, J.S.L.A.W.B. \ 2011
Het afpalingsrecht staat vandaag de dag nog steeds in de be­langstelling, ondanks dat het in de meeste gevallen een zo­geheten oud zakelijk recht betreft. Dit artikel begint met een korte uiteenzetting over de aard en de inhoud van het oud zakelijk a ...
help
Eenden en eiken : toekomst voor de eendenkooi van Glimmen [Boek]
Wolff, A. de \ Dijkstra, M. \ Boetze, W. \ cop. 2011
help
Jagen met getrainde vogels \ Traditie : tijdschrift over tradities en trends / Nederlands Centrum voor Volkskultuur [Artikel]
Veer, J. van der \ 2009
Valkerij is een oude sport, die internationaal kans maakt om op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst te worden. De valkeniers jagen met getrainde vogels, zoals valken, op een prooi in de lucht. In de Middeleeuwen was het vooral een adellijke be ...
help
Het Nederlandse erkenningenbeleid internationaal vergeleken. Is Nederland te liberaal? \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Hans, L. \ 2009
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft een aanpassing van het erkenningenbeleid voor hoenders voorgelegd aan de speciaalclubs. In 2000 is het erkenningenbeleid aanzienlijk veranderd. Wat is daar in de praktijk mee gebeurd en hoe verhoudt het Ned ...
help
Een kooi op stand : de andere geschiedenis van de eendenkooi \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Wolff, A. \ 2009
De belangrijkste functie van een eendenkooi op een buitenplaats was de aanvoer van gevogelte voor eigen consumptie. Wat overbleef werd verhandeld. In de tegenwoordige tijd is de eendenkooi erkend als cultuurhistorisch landschapselement en vervagen de ...
help
Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in natura 2000-gebieden [Boek]
Brenninkmeijer, A. \ Heide, Y. van der \ Oord, J.G. \ 2008
Voor elk Natura 2000 gebied zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd waarin wordt aangegeven welke doelstellingen er zijn met betrekking tot behoud en/of herstel van bepaalde habitats en soorten. De provincie Gelderland wil voor een aantal van deze ge ...
help
De duivencarrousel: een verboden jachtmiddel \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Stockmann, R. \ 2008
help
Opinion on the welfare of farmed gamebirds [Boek]
2008
This opinion reviews specific aspects of the welfare of farmed gamebirds kept in Great Britain, particularly during breeding, rearing prior to release and the extent of management and support after release.
help
De verborgen geschiedenis van de eendenkooi \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Wolff, A. \ 2008
Eendenkooien getuigen niet alleen van een vrijwel vergeten jachtmethode, wie hun sporen natrekt leert ook veel over de historische context. Historicus Anne Wolff verdiepte zich in de merendeels verdwenen eendenkooien van het Gorecht.
help
Focus op ... feestelijk gevogelte \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
VandenBosch, A. \ De Bruyne, L. \ Van Dijck, L. \ 2007
In deze Focus op ...Vijf artikelen over feestelijk gevogelte. 1) Frank Daeninck en zijn echtgenote Beatrijs Cocquyt hebben bewust gekozen voor kalkoenen; 2) De eendenfokkerij is gericht op de productie van vette eendenlever en eendenvlees: van de een ...
help
Veranderingen in de verspreiding van overwinterende smienten in relatie tot wijzigingen in het faunabeleid [Boek]
Bremer, L. van den \ 2007
Ruim tweederde van de wereldpopulatie Smienten verblijft ’s winters in Nederland. De huidige aantallen zijn groter dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarbij de belangrijkste groei aan het eind van de jaren tachtig en negentig heeft plaatsg ...
help
Deense eendenkooi op Fanø \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Karelse, J.J.H.G.D. \ 2006
Denemarken heeft een waddeneiland waar zich (nog werkende) eendenkooien bevinden ten behoeve van tellingen. Dit artikel geeft zowel informatie over de vorm van de kooi als resultaten van vangsten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.