help
Naar een duurzaam wildbeheer in Nederland [Boek]
2019
Het huidige systeem van het voorkomen en vergoeden van faunaschade behoeft dringend verbetering, want schadebedragen nemen jaarlijks toe, de bereidheid van de overheid om tegemoetkomingen te blijven betalen neemt af en de juridische procedures stapel ...
help
De jacht mag er zijn! : de visie van de Nederlandse bevolking op jacht, beheer en schadebestrijding [Boek]
2019
Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding.
help
Beantwoording vragen over bewegingsjacht in Twente [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Antwoorden op de vragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de berichten “Bewegingsjacht om dierziekte te voorkomen, veel gedoe voor weinig opbrengst” en “Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn (kenmerk 2019Z00653, ingezonden 17 ...
help
Het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Antwoorden naar aanleiding van de vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) over het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten.
help
Handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht : verantwoord beheren en benutten [Boek]
2018
Op 18 oktober 2018 is door het Ministerie van LNV de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018 vastgesteld. Met deze regeling die op 20 oktober 2018 in werking is getreden is het degenen die wilde zwijnen doden op grond van een vri ...
help
Afrikaanse varkenspest [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Kamerbrief over Afrikaanse Varkenspest.
help
Beantwoording vragen over het bericht dat Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen [Brief]
Schouten, C. \ 2018
Kamerbrief over experiment met jacht op zwijnen.
help
Overlast van ganzen in natuurgebieden Wat is daar aan te doen? : verslag workshop [Brochure]
[2016]
De afgelopen decennia hebben we een spectaculaire toename gezien van het aantal ganzen in Nederland.Op veel plaatsen zijn de aantallen echter zo groot dat in natuurgebieden en de omliggende agrarische percelen schade optreedt. Daarom proberen overhed ...
help
Beantwoording vragen over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het bericht 'Stropers snijden ongeboren reekalfjes uit buik moeder en schieten reeën dood in regio Veldhoven'.
help
Resultaten internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’, motie jachttrofeeën en EU-Action Plan against Wildlife Trafficking [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Kamerbrief over aanpak illegale handel in wilde dieren. Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’. Ook gaat hij in op de motie Thieme/Heerema over de mogelijkh ...
help
Save wildlife, act now or game over : wildlife conference, The Hague, 1-3 March 2016 : chair’s summary [Boek]
2016
Samenvatting van de conferentie 'Save Wildlife: Act Now or Game Over'. Cites.
help
Waarom vogelafweer verplicht is \ Management&techniek [Artikel]
Deroo, I. \ 2016
Met het oog op een toestemming voor bijzondere bejaging of een schadevergoeding na wildschade moet je eerst proberen om die schade zo veel mogelijk te voorkomen. Zowel het soortenbesluit als het recentere jachtvoorwaardenbesluit verplichten je om eer ...
help
Zeventiende CITES Conferentie van Partijen [Brief]
Dam, M. van \ 2016
help
Beantwoording vragen over de zware mishandeling van knobbelzwanen door jagers [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van het het Kamerlid Thieme (PvdD) over de zware mishandeling van knobbelzwanen door jagers.
help
Beantwoording vragen over het bericht dat zwanen massaal worden afgeschoten in het Groene Hart [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen over het bericht dat zwanen massaal worden afgeschoten in het Groene Hart.
help
Beantwoording vragen over de jacht op zwanen [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over de jacht op zwanen.
help
Eten uit het wild \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schulp, C.J.E. \ Verburg, P.H. \ 2016
Wildplukken en eten uit het wild zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit artikel beschrijft welke wilde soorten in Nederland worden verzameld en wat de vraag naar eten uit het wild is. Dit wordt vergeleken met data op Europese schaal. ...
help
Verzoek van lid Van Gerven (SP) met betrekking tot zwanenjacht [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) geeft in deze brief aan de Tweede Kamer een toelichting op de zwanenjacht. Het Kamerlid Gerven (SP) had hierom gevraagd tijdens het ordedebat van 1 maart 2016.
help
Zwanen massaal afgeschoten in Groene Hart [Video]
Niesen, H. \ Born, J. \ 2016
Uitzending van EenVandaag, februari 2016
help
Beantwoording vragen over het doden van wilde dieren door trofeejagers [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ Ploumen, L. \ 2015
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op de vragen gesteld door het lid Smaling (SP) over het doden van wilde dieren door trofeejagers.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.