help
STAB Kennisdocument 2019 : Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren [Boek]
Feringa, E. \ Wal, I. van der \ Vogel, R. de \ Coenrady, C. \ 2019
help
De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hein, L. \ 2018
Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te verwarmen met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel kl ...
help
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 : studie naar binnenlands potentieel en toekomstige vraag vanuit energie en biobased ontwikkelingen [Boek]
Boosten, Martijn \ Oldenburger, Jan \ Kremers, Jasprina \ Briel, Jaap van den \ Spliethof, Nico \ Borgman, David \ 2018
Uit het hoge exportaandeel kan worden afgeleid dat er binnenlands nog biomassa potentieel beschikbaar is, met name voor het realiseren van projecten gebaseerd op houtshreds. De biomassaenquête, die jaarlijks door Probos wordt uitgevoerd om de markt v ...
help
Kennisdocument Houtstook in Nederland [Boek]
Koppejan, J. \ Bree, F. de \ 2018
Verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. In absolute zin neemt de warmteproductie uit kachels en ketels steeds verder toe. Er bestaat ec ...
help
Overige hernieuwbare energie in Nederland : een potentieel studie [Boek]
Jager, David de \ Staats, Maarten \ Hofsteenge, Wieke \ Noothout, Paul \ 2017
In het Energieakkoord voor Duurzame Groei is afgesproken dat in 2020 14% van het energiegebruik in Nederland afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. In 2023 moet dit verder stijgen naar 16%. De zogenaamde ‘overige hernieuwbare energiebronnen’ ( ...
help
Hoe je geld overhoudt met snipperhout : de dubbele waarde van hout als energiebron staat en valt met goede logistieke infrastructuur \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Rijswijck, G. van \ Raats, S. \ 2017
Hoewel in Duitsland en Scandinavië snipperhout als energiebron volstrekt gebruikelijk is, heeft Nederland nog een lange weg te gaan op dit gebied. Toch komen initiatieven met deze vorm van duurzame energie ook in ons land mondjesmaat van de grond. Di ...
help
Reactie op bericht over bij- en meestook biomassa [Brief]
Wiebes, E. \ 2017
Het kabinet streeft naar 49 procent emissiereductie van broeikasgassen in 2030. De doelstellingen van het Energieakkoord, 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023, zijn belangrijke mijlpalen op weg daarnaartoe. De maximaal 25 PJ van het bij- e ...
help
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2017
In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt. Probos gaat in op de kansen voor het realis ...
help
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 [Brief]
Wiebes, E. \ 2017
Een brief om de Kamer te informeren over de vormgeving van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 2018.
help
Glastuinbouw is rijp voor houtgestookte wkk \ Kas [Artikel]
Crooijmans, S. \ 2017
De glastuinbouw heeft oren naar houtgestookte warmtekrachtkoppeling (wkk)-centrales als duurzaam alternatief voor de warmte- en elektriciteitsvoorziening. HoSt, leverancier van bio-energie installaties, merkt een toename in het aantal aanvragen. Dit ...
help
Fuel Briquettes: an affordable and cleaner cooking and heating fuel \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Njenga, M. \ Mendum, R. \ 2017
The development of innovations that meet people’s cooking and heating energy needs and preferences helps to reduce the burden of work for women and girls, while conserving the environment, improving health, and eradicating poverty in sub-Saharan Afri ...
help
Hout van houtkant verwarmt Bocholtse school \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ Severijns, K. \ 2016
De omgeving van Bocholt, in Noord-Limburg, telt heel wat houtkanten waarvan een groot deel dringend toe is aan een stevige onderhoudsbeurt. Bij de bouw van een nieuwe school vroeg men zich af of dat hout niet kon dienen voor de verwarming van het com ...
help
Feasibility of a fuel-switch from fuel oil for bioheat (0.4 MW in-house heat-only boilers) : horizon 2020 Coordination and Support Action number 646495: Bioenergy4Business - a project for the uptake of solid biofuels in promising European heat market segments [Boek]
Tretter, Herbert \ 2016
In this feasibility study a fuel switch from fuel oil for wood-chips (0.4 MW in-house heat-only boilers ) is assessed techno-economically. The assessment is made by and based on default investment, cost and price figures of the “ B4B BioHeat Cost Cal ...
help
Groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw, kmo’s en industrie: wetgeving voor ketels tot 2 MW en richtlijnen voor een optimale verbranding en minimale emissies [Boek]
Loosvelt, L. \ Tobback, S. \ Verdonckt, P. \ 2015
Deze publicatie is een handleiding voor de goede praktijken van houtverbranding in kleinschalige (0-2MW) verbrandingsinstallaties en kadert in de Europese projecten ARBOR en TWECOM. Naast het wetgevend kader met betrekking tot houtverbranding in Vlaa ...
help
Kwaliteit van houtpellets : aandachtspunten voor keteleigenaren [Factsheet]
2015
Het gebruik van houtpellets wint aan populariteit. Naast toepassing in grote industriële installaties worden houtpellets steeds meer gebruikt in kleinere ketels. Bij deze ketels luistert de kwaliteit van de houtpellets nauw: het is essentieel dat de ...
help
Kwaliteit van houtpellets : aandachtspunten voor handelaren en leveranciers [Factsheet]
2015
Het gebruik van houtpellets wint aan populariteit. Naast toepassing in grote industriële installaties worden houtpellets steeds meer gebruikt in kleinere ketels. Bij deze ketels luistert de kwaliteit van de houtpellets nauw: het is essentieel dat de ...
help
Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? [Boek]
Anzion, C. \ Dönszelmann, E. \ 2014
Deze toolkit is opgesteld in opdracht van het ministerie van IenM en bevat niet alleen stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD, maar ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie.
help
Gezellig haardvuur heeft zwarte keerzijde \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Graaf, J. de \ 2014
De populariteit van houtstook door particulieren is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Neveneffect zijn grote emissies van fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen. Tijdens het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ zijn onla ...
help
Verwarmen met steenkool \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2012
Ketelbouwer Blockdias organiseerde een infodag bij aardbeienteler Lu Adriaensen in Merksplas. Er werd gekeken naar de nieuwe antracietketel.
help
Handleiding stoken op hout : opgesteld voor het project "Innovatieve techniek en logistiek in de houtverbranding" [Boek]
Damink, J.H. \ Roetert, H. \ 2012
Deze handleiding is bedoelt voor o.a. agrariërs, landeigenaren en campinghouders die willen beginnen met het verbranden van hout of al stoken op hout. In deze handleiding worden de volgende vragen beantwoord: 1. Welke vergunning heb ik nodig?; 2. Aan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.