help
Ondernemersvergoeding Rendac [Boek]
Chan, D. \ Lijn, N. van der \ Veen, F. van der \ 2015
Het Landbouw Economisch Instituut (hierna: LEI) concludeerde in januari 2014 dat “de huidige risicoopslagrente gegeven de werkelijke marktrisico’s hoog lijkt”, maar heeft hier verder geen onderzoek naar uitgevoerd. Mede naar aanleiding van de rapport ...
help
Onderzoek ‘Ondernemersvergoeding en destructiebestel’ : deelrapport werking destructiebestel [Boek]
Lijn, N. van der \ Winter, R. \ Bilt, P. van der \ 2015
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Rebel in de periode oktober 2014-januari 2015 onderzoek gedaan naar het Nederlandse destructiebestel. De markt voor het transport en de verwerking van kadavers in Nederland is gereguleerd, wa ...
help
Ondergrondse betonnen kadaverkoeling goed voor imago \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
MS Schippers in Bladel levert een kant-en-klare ondergrondse betonnen kadaverkoeling die eenvoudig te legen is en stankoverlast voorkomt.
help
Varkenshouderij verrast niet in Hannover \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
EuroTier werd weer druk bezocht, al kende de varkenssector een relatief rustige beurs. Weliswaar gingen er drie gouden medailles naar de varkenshouderij; qua innovaties was de oogst mager. Er was wel veel internationale aandacht voor concepten die in ...
help
Vergoeding Rendac voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers [Boek]
Baltussen, W. \ Hoste, R. \ Meulen, H. van der \ Oosterkamp, E. \ Poort, J. \ 2014
Door invoering van wet Dieren per 1 januari 2013 speelt de vraag voor het Ministerie van Economische Zaken of de systematiek voor de bepaling van de vergoeding voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers voor Rendac aanpassing behoeft. Di ...
help
Sectie levert veel informatie op \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Waninge, J. \ 2013
Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer is één van de weinige, uitgebreid toegeruste sectiezalen in Nederland te vinden voor pathologisch onderzoek van dieren. Jan Vos, dierenarts en één van de acht veterinair pathologen bij de GD, vert ...
help
Zware kadavers voortaan gekoeld bewaren \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2013
Destructiemateriaal tot 200 kilo mag voortaan tot twee weken worden opgespaard, mits gebruik wordt gemaakt van de nieuwe gecertificeerde kantelcontainer of koelkelder. Varkenshouder Mark van Dijk in Odiliapeel (NB) koos voor de koelkelder en zijn col ...
help
Hightech kadaverlogistiek \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2013
Rendac in het Brabantse Son en Breugel, onderdeel van vleesgigant Vion, doet in afvalverwerking. Het bedrijf zorgt voor het ophalen, verwerken en vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers. Bart Klompmaker, logistiek manager bij Rendac, verte ...
help
Kaderdiscipline in kadaverlogistiek \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Vries, F. de \ 2013
Rendac in het Brabantse Son en Breugel, onderdeel van vleesgigant Vion, doet in afvalverwerking. Het bedrijf zorgt voor het ophalen, verwerken en vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers. Bart Klompmaker, logistiek manager bij Rendac, verte ...
help
Van reststroom naar biobrandstof : jaarlijks verwerkt Rendac 75.000 rund- en 300.000 kalfkarkassen : beeldverhaal \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2012
Dierlijk restmateriaal steriliseren en verwerken tot veilige producten en geurhinder tot een minimum beperken. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in het verwerkingsproces van kadavers bij Rendac. Het Noord-Brabantse destructiebedrijf verbrandt ...
help
Categorie één : dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen [Boek]
Oudejans, A.-M.T.M. \ [2012]
De verwerking van dierlijk afval, zoals kadavers, staat voor velen van ons veraf. Toch hebben we er allemaal, direct of indirect, wel degelijk mee te maken. Niet alleen in de veeteelt, maar ook wanneer onze huisdieren dood zijn gegaan, krijgen we te ...
help
Waar gaan de kadavers naartoe? \ Veehouder en dierenarts. Editie varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2012
Als de kadaverophaalwagen uit zicht verdwijnt, verdwijnt ook het zicht op de kadavers. Maar niet voor Anne-Marie Oudejans. Zij maakte een studie van de gesloten wereld van de kadaververwerking of ‘animal rendering’ en ontdekte dat het materiaal op ee ...
help
De rode wouw als ecosysteemdienst \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ 2011
Aan de hand van de vroegere functie van de wouw (namelijk als vuilnis- en kadaveropruimer) beschrijft Kistenkas het huidige begrip ecosysteemdienst. Zijn pleidooi: bij duurzame gebiedsontwikkeling zouden ecosysteemdiensten meegewogen moeten worden
help
In 12 uur van kadaver tot brandstof : vijf varkenshouders krijgen rondleiding bij destructor Rendac \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2011
Elke varkenshouder heeft er mee te maken. De uitnodiging van Pig Business voor een excursie naar Rendac leidde tot een stormvloed aan reacties. De gelukkige vijf uitverkorenen maakten kennis met strakke routeplanningen en de wondere wereld van het tw ...
help
Disposable income : Mike Caine : "when a new regulation comes in, there's usually a cost" \ CowManagement [Artikel]
Porter, R. \ 2010
Mike Cain in Shropshire is a fallen stock collector.
help
Aanvullende informatie over dieren op (partieel) geruimde bedrijven [Boek]
Zijderveld, F. van \ Vellema, P. \ 2010
Aanvullende informatie over melkgeiten op (partieel) geruimde bedrijven. Uit de beperkte gegevens van de veldstudie van de GD en het CVI en het literatuuronderzoek van het CVI is de voorlopige conclusie dat vaccinatie de kans op abortus bij geiten st ...
help
nVWA onderzoekt gevreesde kadaverdumpingen \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Ferwerda, C. \ 2010
Waterschap Veluwe en Wetterskip Fryslân hebben in de eerste zes maanden van 2010 een aanzienlijke stijging van gedumpte schapen geconstateerd. Ze zien de hogere destructiekosten als de oorzaak. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ...
help
Laveren tussen gevoel en regels : de impact van ruimingen van vee \ Veehouder en dierenarts. Editie rundveehouderij [Artikel]
Vries, F. de \ 2010
Nederland werd in 2001 opgeschrikt door mond-en-klauwzeer. In 1997 hadden we al varkenspest en in 2003 de vogelpest. Momenteel is Q-koorts een hot item. De bestrijding van deze dierziekten ligt vast in vele wetten en regels. Maar er is natuurlijk mee ...
help
Overwegingen bij alternatieve kadaverlogistiek in Nederland : consequenties van het verruimen van de bewaarperiode van kadavers [Boek]
Hoste, R. \ Oosterkamp, E. \ Aramyan, L. \ 2010
Signalen uit de veehouderij geven aan dat het voor sommige veehouders aantrekkelijk zou kunnen zijn om de ophaalfrequentie van kadavers te verminderen. Het ministerie van EZ heeft het LEI daarom gevraagd om een oriëntatie van voor- en nadelen van lan ...
help
Meeste dieren eindigen bij de destructie : uitzonderingen voor paarden en gezelschapsdieren \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Boerema, L. \ 2009
De regelgeving betreffende de verwerking van kadavers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.