help
World fertilizer trends and outlook to 2018 [Boek]
2015
This report presents the world nitrogen, phosphate and potassium fertilizer medium-term supply and demand projections for the period 2014-2018. The FAO/Fertilizer Organizations Working Group met in Nairobi, Kenya, in June 2014 to review the prospects ...
help
Een evenwichtige bemesting bij appel en peer \ Management&techniek [Artikel]
Gomand, A. \ 2015
Een evenwichtige bemesting is zonder twijfel de basis voor een goede vruchtkwaliteit bij elk gewas. Hierbij moeten we zoeken naar het juiste evenwicht tussen groei en productie. Maar we mogen de bodem zelf niet uit het oog verliezen.
help
Kaliprijs voorlopig stabiel \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2015
In de periode van 2007 tot 2009 steeg de kaliprijs sterk tot bijna drie keer zo hoog om daarna weer terug te vallen. Akkerbouwers merkten dat aan de prijs van kalimeststoffen. Analisten verwachten dat het niet snel meer zo zal lopen. Daarvoor zijn de ...
help
Voldoende beschikbare kali is essentieel voor opbrengst \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
Voor een hoge en goede aardappelopbrengst is voldoende kali essentieel. Dat blijkt uit meerjarige proeven van Agrifirm Plant op PPO proefboerderij Vredepeel.
help
Lagere kalibemesting in advies \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
De kalibemesting voor de eerste snee gras kan lager. Voor snedes daarna is alleen aanvulling nodig.
help
Aangepaste bemesting voorkomt droogtestress \ Management&techniek [Artikel]
Pacolet, W. \ 2014
Niemand kan ontkennen dat we de laatste jaren meer extreem weer hebben gekend, zoals hevige buien en langere periodes zonder neerslag. Een aangepaste bemesting kan de planten helpen om de droogte door te komen. Dankzij kalium en magnesium is, ook ond ...
help
Groeien gebeurt met meer dan stikstof alleen \ Management&techniek [Artikel]
Stock, B. \ 2014
De koolteelt wordt gekenmerkt door enkele intensieve groeifases, waarbij een beredeneerde stikstofbemesting en kaliumgift afgestemd op de bodemvoorraad bekende aandachtspunten zijn. Maar de bemesting van secundaire en sporenelementen wordt vaak minde ...
help
Kali uit gesteentemeel voor grasklaver? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Smeulders, G. \ Carpay, B. \ Bergsma, H. \ 2014
Op verschillende ex-landbouwgronden op zandgrond, die bestemd zijn voor natuur, wordt de fosfaattoestand uitgemijnd met een maaimanagement van grasklaver en kalibemesting. Normaliter worden hiervoor ‘gangbare’ kalimeststoffen gebruikt, maar de vraag ...
help
Schilkwaliteit en opbrengst kunnen verder omhoog : Nedato analyseert opbrengstgegevens van telers \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2014
Een week eerder doodspuiten geeft een betere schilkwaliteit en meer aandacht voor kali en magnesium betaalt zich uit. Deze en andere conclusies trekt aardappelcoöperatie Nedato uit de jaarlijkse vergelijking van de teeltregistratie- en de opbrengstge ...
help
Geeft hogere opbrengst en kwaliteit aardappel : optimale K-bemesting \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2013
De nieuwe K-monitoringssystemen voor zetmeel- en consumptieaardappelen dragen bij aan hogere opbrengsten en betere kwaliteit. De teeltspecialisten Maurice van den Boom en Fokko Prins en kenniscoördinator Bodem en Bemesting Karin Oonk van Agrifirm Pla ...
help
Kaliumtekort is vaak onzichtbaar : oud K-getal geeft niet altijd de goede informatie \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
2013
De kaliumvoorraad op percelen neemt af. Veel processen in de plant zijn echter van het element kalium afhankelijk. Om een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van de voorraad in de bodem is het K-advies niet langer gebaseerd op een inschatting van de bo ...
help
Geen kalitekort als prijs de productie toestaat : Ernst Andres, topman K+S KALI GmbH \ Boerenbusiness [Artikel]
Lijster, E. de \ 2012
K+S KALI GmbH is in Europa de grootste producent van kalium- en magnesiumhoudende meststoffen. Topman Ernst Andres over de afzet en prijs op de kalimarkt, het Europees landbouwbeleid en de mondiale voedselproductie. 'Veel akkerbouwgebieden hebben een ...
help
'Gemakkelijk en efficiënt bemesten' : vloeibare kalimeststoffen populair \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2012
Het kaligehalte in de bodem via drijfmest op peil houden valt niet mee, omdat daarmee ook fosfaat wordt toegediend en dan is al snel het plafond voor fosfaat in zicht. Akkerbouwer Wim Harders uit het Drentse Smilde vond een goed alternatief: de vloei ...
help
Multicote-assortiment compleet! : Multicote 17-11-11+MgO+sporen en Multicote 14-8-20+MgO+sporen getest door DLV Plant \ Boom in business [Artikel]
Geentjens, D. \ 2012
Afgelopen jaar gaf Haifa North West Europe aan DLV Plant de opdracht om, naast de bestaande Multicote-formules, een nieuwe hoog K-formule te testen in twee verschillende boomkwekerijgewassen.
help
Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010 [Boek]
Slabbekoorn, H. \ 2011
De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwal ...
help
‘Belang magnesium onderschat’ : opbrengst- en kwaliteitsverhoging door bewuste bemesting : thema: Voeding plant en dier \ Plattelands post : magazine [Artikel]
Nederhoff, T. \ 2011
Magnesium is niet alleen een belangrijk mineraal voor de gezondheid van mens en dier, ook voor planten is het een onmisbare bouwsteen. “Het belang van magnesium voor planten wordt onderschat”, vindt Jaap Brink van K+S Benelux.
help
Oost tegen West door concentratie in kali \ Boerenbusiness [Artikel]
Pol, H. van den \ 2011
Oude tijden herleven op de kalimarkt, want door overnamen en fusies hebben zich twee grote machtsblokken aan kaliproducenten gevormd: in Rusland en Noord-Amerika. Maar wat betekent dit kleine aantal reusachtige leveranciers voor de kaliprijs?
help
Impact van kaliumbemesting op opbrengst en kwaliteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
2010
Het Landbouwcentrum Aardappelen ging het voorbije seizoen op 4 locaties na hoe de kaliumbemesting in de teelt van Bintje, bij het gebruik van organische bemesting, verder geoptimaliseerd kan worden.
help
The potential of soils to supply phosphorus and potassium : processes and predictions [Proefschrift]
Rotterdam-Los, A.M.D. van \ 2010
Het overdadig gebruik van (kunst)mest heeft geleid, en leidt nog steeds, tot milieuproblemen voor oppervlakte- en grondwater. Gevolg hiervan is een groeiende behoefte, alsmede een steeds stringenter mestbeleid, om bemestingsadviezen te optimaliseren ...
help
Kali bemesting aardappelen Zuidoostelijke zandgronden en Löss [Boek]
[ca. 2010]
In het kader van het project rassenkeuze aardappelen zuidoost-Nederland is de kalivoorlichtingsboodschap voor zand- en Lössgronden onder de loep genomen. Middels het bodemgericht advies wordt aangegeven welk K-getal minimaal nodig is om een maximale ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.