help
Herstel van flora en fauna van hellingschraallanden op voormalige landbouwgronden : resultaten van 5 jaar onderzoek \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Noordwijk, C.G.E. van \ Weijters, M.J. \ Smits, N.A.C. \ Bobbink, R. \ 2015
De Zuid-Limburgse hellingschraallanden zijn ernstig bedreigd en beslaan nog slechts enkele tientallen hectares. Om dit habitat te beschermen is het niet alleen noodzakelijk herstelmaatregelen te nemen binnen bestaande terreinen, maar moet ook het opp ...
help
Kalkrijke kamgrasweiden (Galio-Trifolietum) in de Voerstreek (Belgisch Limburg) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jacquemyn, H. \ Brys, R. \ 2015
De kalkrijke kamgrasweide is een uiterst zeldzaam vegetatietype dat gekenmerkt wordt door een groot aantal zeldzame soorten hogere planten en mossen. In Vlaanderen en Zuid-Limburg komt het slechts beperkt voor. In de Voerstreek is gedurende de afgelo ...
help
Natuurbeheer door de ogen van insecten \ Nature Today [Artikel]
Nijssen, M. \ 2014
Om meer gevoel te krijgen voor het effect van beheermaatregelen op fauna zouden beheerders en beleidsmakers zich vaker moeten verplaatsen in een pissebed, spin of bij. Dit concludeert onderzoekster Toos van Noordwijk die op dinsdag 26 augustus promov ...
help
Experimenteren met begrazing voor meer diversiteit \ Nature Today [Artikel]
Nijssen, M. \ 2014
Kalkgraslanden in Zuid-Limburg behoren tot de meest soortenrijke graslanden van Nederland. Om de tientallen zeldzame planten- en diersoorten te behouden, moet er jaarlijks beheer plaatsvinden. Een groot veldexperiment moet aantonen of gefaseerde begr ...
help
Reconstructie van kalkgrasland en de noodzaak bestanden te koppelen \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2010
Om kalkgrasland te herstellen moet je weten hoe het eruit heeft gezien. Een belangrijk element in de diversiteit van kalkgraslanden vormt de mos- en korstmosflora. Onze voornaamste kennis van de kalkgraslandvegetatie in het midden van de vorige eeuw ...
help
Achtentwintig jaar botanisch onderzoek op de Belgische Sint-Pietersberg - een keuze uit de resultaten. 1. Inleiding en vegetatieontwikkeling \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ Verbeke, W. \ 2009
Bijna 30 jaar geleden werden vier permanente kwadraten uitgezet op de Thier de Lanaye op de Belgische Sint-Pietersberg. Het onderzoek was gericht op de vraag hoe de verschillende beheersmaatregelen zich in de vegetatie vertaalden. In dit artikel word ...
help
Achtentwintig jaar botanisch onderzoek op de Belgische Sint-Pietersberg - een keuze uit de resultaten. 2. Bespreking van een aantal interessante soorten en conclusies \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ Verbeke, W. \ 2009
In dit artikel wordt ingegaan op 28 jaar onderzoek aan vier permanente kwadraten op de Thier de Lanaye op de Belgische Sint-Pietersberg. In dit tweede deel wordt de invloed van beheersmaatregelen op een aantal relevante plantensoorten besproken, word ...
help
Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland [Boek]
Wallis de Vries, M. \ Boesveld, A. \ Bosman, W. \ Reemer, M. \ Regelink, J. \ Rossenaar, A.-J. \ Schaminée, J. \ Veling, K. \ 2009
Kalkgraslanden en hellingbossen zijn voorbeelden van soortenrijke natuur in het Limburgse Heuvelland. In het kader van OBN is een verkennend overzicht van natuurwaarden van lijnvormige elementen gemaakt, met een visie op mogelijk herstel van natuur i ...
help
Hooi voor nieuw soortenrijk grasland : persbericht [Brochure]
Stichting het Limburgs Landschap \ Stichting Bargerveen \ [ca. 2008]
Kalkgraslanden en heischrale graslanden zijn bijzonder soortenrijke natuurgebieden die zeldzame planten- en insectensoorten herbergen, waaronder veel vlinders, sprinkhanen, kevers en wilde bijen. In Nederland zijn deze unieke voedselarme systemen all ...
help
Schraal hellinggrasland het Hoefijzer te Bemelen : een botanische evaluatie van 24 jaar natuurbeheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Willems, J.H. \ Brouns, A. \ 2005
Deze bijdrage betreft een floristische en vegetatiekundige evaluatie; gebaseerd op gedetailleerd onderzoek uit 1979 (Van der Snoek, doctoraalverslag Utrecht, 1982)
help
De Zuid-Limburgse kalkgraslanden in Europees perspectief \ Stratiotes [Artikel]
Knol, R. \ Schaminée, J.H.J. \ 2004
Het doel van deze bijdrage is de Europese betekenis van de Nederlandse kalkgraslanden onder de aandacht van het natuurbeheer tebrengen. Ter illustratie komen in dit lustrum nummer enkele buitenlandse kalkgraslanden ter sprake, die de afgelopen jaren ...
help
Schrale hellingen in Zuid-Limburg : een inventarisatie van bodem en vegetatie [Boek]
Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ 2004
Als opmaat voor het 4-jarige OBN-project naar de oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden tot herstel voor de schrale hellingcomplexen in Zuid-Limburg heeft in 2003 een inventarisatie van in het bijzonder het heischrale deel van deze hellingen pla ...
help
Effecten van veranderingen in beheer op de moslaag van de Kunderberg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
During, H.J. \ Tooren, B.F. van \ 2002
Kenmerken van de mosflora van de kalkgraslanden
help
Problems, approaches and results in restoration of Dutch calcareous grassland during the last 30 years \ Restoration ecology : the journal of the Society for Ecological Restoration [Artikel]
Willems, J.H.J. \ 2001
help
Korte-termijn effecten van bemesting en beheer op de soortendiversiteit in kalkgraslanden van het type Galio-Trifolietum \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jacquemyn, H. \ Brys, R. \ Zeevaert, A. \ Hermy, M. \ Blust, G. de \ 2001
Hoe kalkgraslanden, met name Galio-Trifolietum, reageren op verschillende niveau's van stikstofaanrijking en verschillende vormen van beheer. Gegevens van onderzoek
help
Dagvlinders in relatie tot het beheer van kalkgraslanden in Zuid-Limburg en de Noord-Eifel [Studentenverslag]
Chatrou, M.A.H.C. \ Steentjes, E.G.M. \ Tax, M.H. \ 1985
help
Onderzoek aan kalkgraslandvegetaties in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Hupkes, P.E. \ 1981
help
De invloed van de vegetatie-struktuur en de bodemvocht-voorziening op de kieming en vestiging van Hapaxanten-soorten op de Vrakelberg (Limburg) [Studentenverslag]
Born, D. van de \ 1981
help
Een produktie-oecologisch onderzoek aan enige kalkgraslanden in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Boeyen, J.H. \ Leeuwen, C.J. van \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.