help
Voor lucht in de bodem en licht in de plant : de balans tussen calcium en magnesium \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ Janmaat, L. \ 2016
Onze jonge zeekleigronden zijn rijk aan kalk en calcium. Vrijwel alle bodems in Nederland zijn van oorsprong kalkrijk, maar onder invloed van plantengroei, bodemvorming en verwering lost de kalk op. Zo zijn onze dekzandgronden in de loop van de tijd ...
help
Plantencombinaties : ...kalkrijke & natte standplaats \ Tuinaannemer [Artikel]
2016
Een opeenvolgende bloeiperiode, van de vroege voorjaarsbloei van Sarcocco confusa tot de late zomerbloei van Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’, kenmerkt deze combinatie en zorgt voor gevarieerde accenten tijdens het groeiseizoen. Ook de verschille ...
help
Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ [2014]
Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunne ...
help
Britse brouwgerst uit het beste teeltgebied \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2014
De akkerbouwer Allen Bullen teelt brouwgerst in de Britse Malting barley valley, bij Cambridge. Het is volgens hem het beste teeltgebied voor brouwgerst, vooral vanwege de kalk in de bodem. Maar de teelt van brouwgerst verliest terrein. Steeds meer g ...
help
Vroegbloeiende havikskruiden in het Beneden-Geuldal : diversiteit, achteruitgang en beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Haveman, R. \ Ronde, I. de \ 2014
Havinkskruid (Hieracium spec.) is een van de lastigste plantengeslachten in ons land. De soortenrijkdom is groot en de verschillen tussen de soorten zijn vaak klein. Vanouds vormde de zuidelijke kalkwand van het Beneden-Geuldal tussen Valkenburg en M ...
help
Kalktolerante lupinerassen: tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ 2014
In 2012 en 2013 zijn veldproeven opgezet waarin lijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine zijn vergeleken. De witte lupine lijnen komen van twee veredelaars uit Nederland en Denemarken, de blauwe lupine rassen komen van zaadbedrijven uit De ...
help
Groene veredeling : Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Scholten, O. \ Lammerts van Bueren, E. \ 2013
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van dit project is een evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biolo ...
help
Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen [Boek]
Nuijten, E. \ Prins, U. \ cop. 2012
Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunne ...
help
Vooronderzoek Eyserheide vegetatie, bodem & fauna [Boek]
Noordwijk, C.G.E. van \ Loeb, R. \ Bobbink, R. \ [2010]
Op de kalkhellingen ten noorden van Eys heeft St. het Limburgs Landschap een aantal gebieden aangekocht om kalkgraslanden en kalkrijke bossen te herstellen. In dit rapport worden de resultaten besproken van vooronderzoek in twee van deze gebieden, ee ...
help
Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten eerste onderzoekfase [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Eichhorn, K.A.O. \ Kemmers, R.H. \ Ouden, J. den \ Schaminée, J.H.J. \ Waal, R.W. de \ Wallis de Vries, M.F. \ Willers, B.J.C. \ 2010
Het doel van het OBN-onderzoek naar de Zuid-Limburgse hellingbossen is het aangeven van concrete opties voor de beheerder waarmee de oorspronkelijke diversiteit aan planten- en diersoorten van deze bossen behouden dan wel hersteld kan worden. Uitgang ...
help
Vrouwenschoentje in het Limburgse heuvelland : te mooi om waar te zijn? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gravendeel, B. \ Harle, N. \ Bekker, S. \ Hoebe, N. \ Fay, M.F \ 2010
In mei 2009 werd in een kalkgrasland in Zuid-Limburg een rijk bloeiend groepje van het Vrouwenschoentje aangetroffen, een opvallende orchidee die nooit eerder in Nederland is aangetroffen. Gezien de unieke aard van deze vondst werd besloten een DNA-o ...
help
De Berghofweide: het mooiste zorgenkind van Zuid-Limburg \ Stratiotes [Artikel]
Schamininée, J.H.J. \ Smits, N.A.C. \ 2009
In het kader van OBN is de afgelopen vier jaar onderzoek verricht aan de oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden tot herstel van schrale hellinggraslanden in Zuid-Limburg. Als opmaat voor dit onderzoek zijn in vijf terreinen, waaronder de Berghof ...
help
De sorptie van orthofosfaat in veengronden en kalkrijke zandgronden en het belang van organisch gebonden fosfaat : kennislacunes met betrekking tot vastlegging en uitspoeling van fosfaat [Boek]
Chardon, W.J. \ Mol, G. \ Salm, C. van der \ Sival, F.P. \ 2007
Voor een goede voorspelling van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden is inzicht in het gedrag van fosfaat in de bodem en bodemoplossing van groot belang. Kennis over het gedrag van anorganisch fosfaat in kalkloze zandgronden is ruim beschikbaar. ...
help
Sötenicher Kalkmulde \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Knol, R. \ 2004
Doel van deze buitenlandse vegetatieopname was vooral een bezoek aan de fameuze kalkgraslanden in het Kalkmuldegebied van de Eifel
help
Restauratieproject Eyserbos : resultaten van herstelbeheer voor kalkgraslandvegetaties \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Rooij, B. de \ Grootjans, K.H. \ 2004
In 1999 is door de Stichting Instandhouding Kleine Landschapelementen in Limburg (IKL) een monitorings- en herstelproject gestart voor de restauratie van kalkgraslandvegetatie bij het Eyserbos (gmeente Gulpen-Wittem). In het kader van dit project is ...
help
Die Atmung der verholzten Organe von Altbuchen (Fagus sylvatica L.) in einem Kalk- und einem Sauerhumusbuchenwald [Boek]
Strobel, J. \ 2004
help
Is succession in wet calcareous dune slacks affected by free sulfide? \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Adema, E.B. \ Gemerden, H. van \ Grootjans, A.P. \ 2003
help
Prevention of nutrient imbalances in calcareous soils : fertigation \ Fruit & veg tech : international magazine for production, marketing and technology of fruits and vegetables worldwide [Artikel]
Pülschen, L. \ Samawi, M. \ 2003
Nutriententekort in kalkrijke grond: gevolgen voor de teelt van vruchtgroenten (paprika, tomaat etc.)
help
Conservation of calcareous grasslands [Boek]
Wallisdevries, M.F. \ Poschlod, P. \ 2002
help
OBN preadvies kalkgraslanden [Boek]
Bobbink, R. \ Willems, J.H. \ 2001
Gevolgen van atmosferische N-depositie, Herstelbeheer na nutriëntenverrijking met N+P+K; Herstelbeheer van langdurig verwaarloosd kalkgrasland; Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en herstel van Limburgse hellingcomplexen met schraallandveget ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.