help
Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek [Boek]
Tangelder, Martijn \ Ooijen, Tim van \ Kluijver, Mario de \ Ysebaert, Tom \ 2017
Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij allee ...
help
Rintra helpt bij bescherming heetwaterketel \ Kas techniek [Artikel]
Mulder, A. \ 2015
Bij een nieuwe heetwaterketel wordt er altijd op gewezen dat het verwarmingswater aan de richtlijn VDI 2035 moet voldoen. Dit betekent dat het vulwater maximaal zoveel hardheid mag bevatten dat op de warmste delen van de installatie een kalkafzetting ...
help
Steine gegen Graffiti schützen \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Stadler, R. \ 2011
Er zijn hoge kosten gemoeid met het reinigen van beeldhouwwerken, standbeelden en stenen muren die door graffiti zijn aangetast. Dit is in het bijzonder het geval in openbare parken. Vooral natuursteen is erg gevoelig materiaal en behoeft dan ook vee ...
help
Paddenstoelen in groeve 't Rooth : een voorlopig resultaat van tien jaar inventariseren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bronckers, R. \ Kelderman, P.H. \ 2011
In groeve 't Rooth wordt al ruim 70 jaar kalksteen gewonnen. In het reeds afgegraven en heringerichte deel van de groeve ontwikkelde zich een bijzondere en vaak zeldzame fauna en flora. De pioniersituaties en de bijzondere microklimaten in de groeve ...
help
De onderaardse kalksteengroeves van Zichen-Zussen en Val-Meer: kuilen met een beperkte houdbaarheidsdatum \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Breuls, T. \ 2010
In de jaren negentig van de vorige eeuw werden inventarisaties van kuilen in de Belgische deelgemeente Riemst in SOK-Mededelingen gepubliceerd. De publicaties hadden niet alleen ten doel de kuilen uit hun verborgen bestaan te halen, maar waren ook ee ...
help
Mergelgroeves: kansrijke nieuwe vestigingsplaatsen voor bedreigde korstmossen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Aptroot, A. \ Herk, C.M. van \ Sparrius, L.B. \ 2010
Tot dusver is bij de inrichting van (te) verlaten kalksteengroeven aandacht geweest voor allerlei groepen flora en fauna, maar nooit voor korstmossen. Toch liggen er voor karakteristieke korstmossen van zonnige kalkrotsen, de zogenaamde Bonte grondko ...
help
De Rüschergroeve : van kleigroeve naar libellenbakermat \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Reumkens, H.G.P. \ Hermans, J.T. \ 2007
Bij gelegenheid van haar 60 jarig bestaan kreeg het Limburgs Landschap in 1992 een groeve van DSM geschonken, gelegen in de Schinveldse bossen. Het 7 ha grote terrein ligt in het stroomgebied van de Rüscherbeek en herbergt een interessante flora en f ...
help
Winterslapende vleermuizen in de Viltergroeve \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Weinreich, J.A. \ 2007
De Viltergroeve is een ondergrondse mergelgroeve westelijk van Valkenburg; het ligt temidden van het als Natura 2000-gebied aangemelde Geuldal. Het gebied kent een drietal vleermuissoorten: de Ingekorven vleermuis, Meervleermuis en Vale vleermuis. De ...
help
Stabiliteit ENCI-groeve Maastricht : effecten van een verdiepte kalksteenwinning \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Rijkers, R. \ Lange, G. de \ Linden, W. van der \ [ca. 2006]
TNO adviseerde ENCI in Maastricht over de stabiliteit van de St. Pietersberggroeve. Wat zou een verdiepte afgraving van de groevevloer betekenen voor bijvoorbeeld de ‘Diepe Winning’? TNO vergeleek vijf afgravingscenario’s en hun invloed op de kwantit ...
help
Een krijtzoogdier uit de ENCI-groeve \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schulp, A.S. \ Jagt, J.W.M. \ 2006
Een minuscule rechterbovenkies is de nieuwste verrassing uit het Krijt van de ENCI groeve. Het is namelijk de eerste vondst in het Europese mesozoïcum van een herpetotheriide. Tot dusver werd er van uitgegaan dat deze buideldiertjes pas in het Eoceen ...
help
Gebruik en verwering van tufsteen in Nederlandse monumenten \ Grondboor en hamer [Artikel]
Nijland, T.G. \ brendle, S. \ 2005
De Eifel heeft voor aanvoer van tufsteen in Nederland gezorgd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van deze toepassing, waarbij met name wordt ingegaan op het gebruik als bouwsteen, maar ook toevoeging aan bindmiddelen (tras)
help
De wonderlijke geomorfologie van toeristentopper Cappadocië \ Geografie [Artikel]
Jong, H. de \ 2004
Het bijzondere landschap van Cappadocië: over kalkterrassen, tufsteenlandschap, tafelbergen en andere landschappelijke invloeden van erosie
help
Waterbeweging in de onverzadigde zone van zwak verkitte kalksteen : preferente stroming in de Formatie van Gulpen in het stroomgebied van de Noor, Zuid-Limburg: literatuurstudie en modellering met HYDRUS-1D [Studentenverslag]
Bokhorst, G.J. \ 2004
help
Kranswierwaarnemingen uit kalksteengroeven in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ 2004
Vondsten van kranswieren uit de ENCI groeve en de groeve 't Rooth
help
Voor Carmeuse is diervoeding geen bijproduct \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Verhaeren, J. \ 2004
Kalkwinning, kalkverwerking en de voedingswaarde van kalk voor mens en dier. Verslag van een bezoek aan de Waalse steenbreker Carmeuse
help
Stabiliteit van de groevevloer bij een verdiepte winning : MER-advies voor ENCI Maastricht \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Rijkers, R. \ 2004
help
De zilveren sok : memorie van groei en bloei van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Grood, E. de \ 2003
Werkzaamheden van 25 jaar Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven behorend tot het Natuurhistorisch Genootschap
help
Kuil Lankamp \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Breuls, T. \ Huls, B. \ Janssen, J. \ 2003
Een kuil waarvan de aanwezigheid reeds jaren werd vermoed en nu is aangetoond. De kuilen zijn doorgaans klein van oppervlakte omdat de steenwinning beperkt bleef tot privé-gebruik
help
Déjà vu : toen en nu, de mergelgroeve als blok aan het been \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Knubben, J. \ 2003
Een vergelijking van het bewuste document met de situatie van nu levert verrassende overeenkomsten op
help
Kaatjes Tuin \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Gerritsen, H. \ 2003
Henk Gerritsen, eigenaar van de Priona-tuinen, waarin vormgeving wordt gecombineerd met natuurlijke ontwikkelingen in de beplanting, beschrijft de omvorming van 'Kaatje's tuin'. Taxus- en buxus-sculpturen in een ijle beplanting op grind en dololux (k ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.