help
PLEA 2018: smart and healthy within the two-degree limit : proceedings of the 34th International Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dec 10-12, 2018, Hong Kong, China [Boek]
Ng, Edward \ Fong, Square \ Ren, Chao \ 2018
help
Verkoeling zoeken voor de stad \ Resilience magazine : wetenschap over veerkracht : 20 verhalen over onderzoek naar veerkracht [Artikel]
Roskamp, H. \ 2018
In Zuid-Europa bieden nauwe straatjes en witte gebouwen een oplossing tegen oververhitting. Het Nederlandse klimaat vraagt andere oplossingen.
help
Verwachte effecten langdurige droogte op vissen : grote rivieren en kanalen [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Quak, J. \ 2016
Welke effecten op vissen kunnen worden verwacht bij lage peilen en debieten in de Nederlandse Rijkswateren (rivieren, kanalen) als gevolg van langdurige droogte?
help
Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
help
Zwemmen in een gracht: is het risico voorspelbaar? \ H2O online [Artikel]
Tamerus, H. \ Vermue, E. \ Graaf, J. van de \ Cazemier, M. \ Folmer, I. \ 2016
De organisatie van Swim to Fight Cancer 2015 vroeg waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas om de risico’s van zwemmen in de grachten inzichtelijk te maken. Achter de schermen hebben ze advies gegeven. Waterkwaliteitsonderzoek alleen is in zo’n ...
help
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Pollux, P.M.J. \ 2016
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met ...
help
Erosie van de kleilaag op de bodem van het Julianakanaal onder invloed van bioturbatie [Boek]
Hijma, Marc \ Zaan, Bas van der \ Lucas Pardo, Miguel de \ 2016
Samenvatting Het Julianakanaal is het kanaal tussen Maastricht en Maasbracht dat in 1935 is geopend. Op de bodem is destijds een kleilaag aangebracht, met name om te verhinderen dat het water uit het kanaal weglekt door de onderliggende, doorlatende ...
help
Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
help
Invloed van kwel op de ontwatering in Windmolenbroek Almelo : onderzoeksamenvatting [Brochure]
[2015]
In 2014 heeft Tauw haar onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de kweloverlast langs het Twentekanaal afgerond. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de invloed van de kwel op de ontwatering in de Almelose wijk Windmolenbroek heeft Arcad ...
help
Samenvatting rapport “Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal” [Brochure]
[ca. 2015]
De aanleiding voor het onderzoek ‘Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal’ betreft de voorgenomen verruiming van het traject Delden – Enschede en de zijtak naar Almelo en de op dit moment reeds ervaren kweloverlast als gevolg van d ...
help
Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
help
Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
help
De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd. Dl. 3: 2000-heden \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2015
De Grift heeft van Ugchelen tot Heerde een totale lengte van ca 22 km. Een deel loopt door de bebouwde kom van Apeldoorn. De Grift heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de verdere geschiedenis van deze gemeente. Maar in de huidige tij ...
help
De Grift op de Oost-Veluwe als een spiegel van de tijd : 1829-2000 \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2015
In dit deel komt de periode na de aanleg van het Apeldoorns Kanaal in 1829 tot het jaar 2000 aan de orde. In het onderdeel waterkracht gaan we verder terug in de tijd.
help
Van IJmuiden naar Muiden : vismigratie in het Noordzeekanaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Dorrestijn, K. \ 2015
Het Noordzeekanaal is een van de drukst bevaren scheepvaartkanalen. Het is echter ook een belangrijke migratieroute voor vissen. In 2014 werd met behulp van kruisnetten onderzocht hoe de aanwezige vispassages in dit kanaal functioneren en welke migra ...
help
Tien jaar Bevers in het Kempen~Broek [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 2014
Sinds eind 2003 leven er weer Bevers (Castor fiber) in het Kempen~Broek. Dit gebeurde kort nadat in het Maasplassengebied bij Thorn en Stevensweert drie families met in totaal elf dieren waren uitgezet. Anno 2014 zijn veel beken en moerasgebieden in ...
help
De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2013 [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2014
In de afgelopen drie jaar heeft Wetterskip Fryslân een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd om de chemische toestand van haar waterlichamen te kunnen beoordelen. Op 22 lokaties zijn hierbij de concentraties van 154 verschillende verbindingen ge ...
help
Exotische macro-invertebraten in Vlaanderen : verspreiding en impact op inheemse waterfauna \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Boets, P. \ Lock, K. \ Adriaens, T. \ Goethals, P.L.M. \ 2014
Exotische soorten zijn soorten die door toedoen van de mens geïntroduceerd worden buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Eens deze soorten zich vestigen en verspreiden, kunnen ze een lokale levensgemeenschap domineren en negatieve effecten hebbe ...
help
Jan Peeters, winnaar Waterinnovatieprijs: 'Eerst doen, dan regels' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
Composiet is het toverwoord bij FiberCore Europe in Rotterdam-IJsselmonde. Met deze vezelversterkte kunststof maakte het bedrijf 8 nieuwe sluisdeuren voor het Wilhelminakanaal in Tilburg. Het won daarmee de Waterinnovatieprijs 2014. "Deze prijs bevor ...
help
In de ban van de Waterleliegracht : naar een schone en aantrekkelijke Waterleliegracht in hartje Amsterdam [Boek]
Sol, J. \ Belgers, D. \ 2014
De eerste groene en ecologische wijk in Amsterdam werd 15 jaar geleden op het Gemeentelijke Waterleiding (GWL) terrein gebouwd. De wijk kent een aantal duurzame uitgangspunten, dit onderzoek gaat in op het duurzame waterbeheer en de waterkwaliteit va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.