help
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Pollux, P.M.J. \ 2016
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met ...
help
Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
help
Veessen Wapenveld: innovatieve inlaat : Ruimte voor de rivier & innovatie : thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2014
Tussen Veessen en Wapenveld wordt gewerkt aan een hoogwatergeul, die alleen in extreme situaties in werking wordt gesteld om de IJssel te ontlasten. De betreffende aannemerscombinatie heeft daarvoor een bijzondere oplossing bedacht: een 800 meter lan ...
help
Evaluatie waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen : trendanalyse en opzet variabel meetnet [Boek]
Dam, H. van \ 2013
Voor de integratie van de meetnetten van de voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen zijn de resultaten geanalyseerd van de huidige chemische en biologische (macrofyten, macrofauna) waterkwaliteitsmeetnetten voor sloten (en smal ...
help
Handvatten voor nevengeulen in de Rijntakken [Boek]
Geerling, G. \ Kouwen, L. van \ cop. 2011
In dit rapport, dat de basis vormt voor een handboekje ‘nevengeulen’, staan ecologische en morfologische handvatten voor het ontwerpen van nevengeulen weergegeven. Dit is zoveel mogelijk geïllustreerd met in de afgelopen jaren opgedane kennis uit de ...
help
Morphology of secondary channels: design parameters and sediment control measures [Congresverslag]
Klop, E.R. \ 2010
Within the framework of flood mitigation and river rehabilitation the number of restored or newly constructed secondary channels in the floodplains of major rivers in the Netherlands is increasing. Secondary channels in the floodplains of major Dutch ...
help
Stationary flow solution for water levels in open channels [Boek]
Opheusden, J.H.J. van \ Molenaar, J. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2010
We study stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, which is solved numerically for the water level and discharge as a function of position along the channel. The model describes the effect of external inflo ...
help
Waterplanten in nevengeulen : inventarisatie 2009 [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2009
Als onderdeel van het themaonderzoek over de ontwikkeling van reeds aangelegde nevengeulen in het Rivierengebied zijn in het zomerseizoen van 2009 tellingen betreffende aanwezige waterplanten in 4 nevengeulen langs de Rijntakken verricht: Vreugderijk ...
help
Werken aan de waterkant : praktijkgids voor watergebonden natuur [Boek]
Norro, P. \ 2008
Vaak vergeten we, dat water (stilstaand of stromend) ook een ‘biotoop’ is, dat er vissen in zwemmen, dat er water- en oeverplanten bestaan, libellen en amfibieën. Water is leven. Daarom bundelde het provinciebestuur alle mogelijke natuurvriendelijke ...
help
Redistribution of velocity and bed-shear stress in straight and curved open channels by means of a bubble screen: laboratory experiments \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Blanckaert, K. \ Buschman, F.A. \ Schielen, R. \ Wijbenga, J.H.A. \ 2008
Open-channel beds show variations in the transverse direction due to the interaction between downstream flow, cross-stream flow, and bed topography, which may reduce the navigable width or endanger the foundations of structures. The reported prelimin ...
help
Hydraulic resistance in arbitrarily-shaped channel cross-sections \ Proceedings of River Flow 2008 - Fourth International Conference on Fluvial Hydraulics, 2008, Çesme, Turkey [Hoofdstuk uit boek]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
A simple model of lateral momentum exchange between adjacent flow sections is used to calculate compartment-averaged flow velocities in a two-stage and in an arbitrarily-shaped channel cross-section. As a result, the calculated flow velocities are ba ...
help
Water, niet alleen voor de sier \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Scholtens, T. \ 2008
Beschrijving van de nuttige functies van water in parken en tuinen, zoals vaarwater, drinkwater, viswater (viskenij), zwemwater, rioolwater, ijswater, water als begrenzing om indringers te weren en bluswater. Met voorbeelden afkomstig uit de provinci ...
help
Hydrometry : a comprehensive introduction to the measurement of flow in open channels [Boek] - 3rd ed
Boiten, W. \ cop. 2008
Hydrometry presents a thorough introduction to the science of hydrometry: the measurement of flow in open channels. Dealing with both traditional techniques and innovative new methods and instruments, in line with the latest ISO standards, this book ...
help
Verification of roughness coefficients for selected natural and constructed stream channels in Arizona [Boek]
Phillips, J.V. \ Ingersoll, T.L. \ [ca. 2008]
help
Interacting divided channel method for compound channel flow \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
A new method to calculate flow in compound channels is proposed: the interacting divided channel method (IDCM), based on a new parametrization of the interface stress between adjacent flow compartments, typically between the main channel and floodpla ...
help
Geulen van Italiaanse snit voeren water af \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2007
Water op het land kan handenvol geld kosten. Leo en Bram Kleijwegt, met een bedrijf op echte kleigrond, proberen wateroverlast voor te blijven. Dat doen ze met een frees die geulen maakt van bijna Italiaanse snit: smal en strak
help
Belangrijke praktijkkennis over nevengeulen beschikbaar : resultaten van eerste evaluatie door het RIZA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Nevengeulen worden vaak gezien als manier om rivierafvoeren te vergroten en de veiligheid te vergroten. Ook kunnen ze een positieve invloed uitoefenen op de natuur. Maar met de aanleg van deze geulen is zowel binnen als buiten Nederland nog weinig pr ...
help
Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
Overloop, P.J. van \ Schuurmans, J. \ Brouwer, R. \ 2005
Canals or open channels that convey water often consist of pools in series separated by control structures. Successful implementation of water-level control with these structures using decentralized proportional integral (PI) controllers depends heav ...
help
Op zoek naar resten van oude geulen in de kronkelwaard van de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort : een veldbodemkundig en historisch-geografisch onderzoek [Boek]
Mulder, J.R. \ 2005
In de herfst en winter van 2004/2005 heeft Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland in het kader van het dijkverleggingsproject Hondsbroekse Pleij de ligging van oude geulen en de voormalige grens van Gelderland en Pruissen (K ...
help
Een eenvoudig slib-model van de Grote geul van Gameren : ontwikkeling en toepassing [Boek]
Visser, A.Z. \ 2004
In het project Monitoring Nevengeulen (1998-2002), dat door het RIZA in opdracht van de directie Oost-Nederland is uitgevoerd, was één van de doelstellingen het vergroten van de proceskennis door middel van het modelleren van het sedimentatie- en ero ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.