help
Auctions for renewable energy support - Taming the beast of competitive bidding : final report of the AURES project [Boek]
Mora, D. \ Kitzing, L. \ Rosenlund Soysal, E. \ Steinhilber, S. \ Rio, P. del \ Wigand, f. \ Klessmann, C. \ Tiedemann, S. \ Amazo, A. \ Welisch, M. \ Kreiss, J. \ Fitch Roy, A. \ Woodman, B. \ 2017
Auctions for renewable energy (RES) support are market - based, competitive bidding processes to i dentify the most appropriate RES projects to be constructed with in a certain time frame and geographical area and to allocate appropriate support paym ...
help
Access-to-finance conditions for investments in bio-based industries and the blue economy [Boek]
Leoussis, J. \ Brzezicka, P. \ 2017
The study collects information on the investment and access-to-finance conditions for Bio-based Industries (BBI)1 and Blue Economy (BE)2 projects and companies in the European Union (EU), and evaluates the need and potential for dedicated public (ris ...
help
Boer, bankier, burger: voedselvoorziening en migratie : ons voedselsysteem en het migratievraagstuk; kan landbouw ons weer ‘verbinden’? : Zonnehoeve nazomercollege 2016 [Boek]
Roode, A. de \ 2016
Op 10 september 2016 vond op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in de Flevopolder het jaarlijkse Nazomercollege plaats. Onder leiding van Felix Rottenberg werd in lezingen en discussie de verdieping gezocht in de zoektocht naar een duurzam ...
help
Eerlijke Verzekeringswijzer : Beoordeling van het duurzaamheidsbeleid van tien verzekeringsgroepen – vierde actualisering [Boek]
Brink, H. \ Riemersma, M. \ Simons, M. \ Wilde, J. de \ 2016
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De Eerlijke Verzekeringswijzer werd op 16 september 2013 gelanceerd als een gezamenlijk initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novi ...
help
Dynamisch portret : SEKEM bouwt aan sociale samenhang in Egypte : ‘lots of love’ \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Winkel, E. \ 2016
In 1977 was het een zandvlakte in de woestijn, 60 kilometer ten noordoosten van Caïro. Nu ligt er een bloeiend biodynamisch landbouwbedrijf, waarop scholen, bedrijven en een medisch centrum zijn gevestigd. SEKEM, het initiatief van Egyptenaar Ibrahim ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Vervennootschappelijking in de Vlaamse land- en tuinbouw [Boek]
Bergen, D. \ Demuynck, E. \ Samborski, V. \ 2015
Meer en meer land- en tuinbouwbedrijven nemen de vorm aan van een vennootschap. Deze zogenaamde vervennootschappelijking houdt onder meer verband met de schaalgrootte en de schaalvergroting van de Vlaamse land- en tuinbouw en de stijgende kapitaalsbe ...
help
Leasen wint aan belangstelling : een kwart van de melkveehouders leaset \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Banken, die aarzelen met het afgeven van financieringen, het is voor steeds meer melkveehouders herkenbaar. Een alternatief voor een financiering door te lenen is financiering via lease. Aantrekkelijk dankzij een lage rente, maar zonder risico is het ...
help
Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners [Boek]
Vermeij, L. \ Steenbekkers, A. \ 2015
De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Ne ...
help
Innoveren en ondernemen met beleid : analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat) ministerie van Economische Zaken [Boek]
Hertog, P. den \ Janssen, M. \ Minne, B. \ Veldkamp, J. \ Korlaar, L. \ Bongers, F. \ Erven, B. \ 2015
Dit rapport licht het beleid van het ministerie van Economische Zaken door op het gebied van de beleidsartikelen 12 en 13 (‘een sterk innovatievermogen’ respectievelijk 'een excellent ondernemingsklimaat’) voor de periode 2009-2013. Dit beleid wordt ...
help
Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer: wat mogen we ervan verwachten? : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Melman, T.C.P. \ 2015
Per 1 januari 2016 gaat een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Het is bedoeld om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectiever te maken en formeel alleen gericht op de 67 soorten waarvoor Nederland in EU-v ...
help
De potentie van co-creatie voor natuurbeleid : een conceptuele en empirische verkenning [Boek]
Bakker, E. de \ Dagevos, H. \ Fontein, R.J. \ Agricola, H.J. \ 2015
In dit rapport wordt verslag gedaan van een zoektocht naar de potentie van co-creatie voor natuurbeleid. Een zoektocht in de literatuur, in verschillende disciplines, naar goede empirische voorbeelden en naar wat er leeft in de praktijk. Met deze con ...
help
Investing in change: innovation and business models : the influence of business model innovation on business angels' willingness to invest [Studentenverslag]
Bouwknegt, Roel \ 2015
The aim of this research is to identify the influence of technical business model innovation on the willingness to invest by business angels. More specifically, a quantitative approach is used to determine what the link is between characteristics of ...
help
Identifying social capital effects within education for sustainable entrepreneurship : 'a survey within Van Hall Larenstein' [Studentenverslag]
Bruijn, S. de \ [2015]
help
Learning in local collaboration : a reflexive case study in Groningen, Northern Netherlands [Studentenverslag]
Bekius, I. \ 2015
This thesis describes the development of a neighborhood initiative (Pad2wijken) in Groningen and its connection to a broader collaboration project as a process, focusing on the workings of social capital and social learning in the interactions betwee ...
help
Stadslandbouw : nieuwe ronde, nieuwe kansen [Presentatie]
Jansma, J.E. \ 2014
Presentatie over stadslandbouw, in de stad, rond de stad maar vooral onlosmakelijk onderdeel van de stad.
help
The role of information and knowledge in green urban initiatives : information govenance [Brochure]
Dam, R. van \ Hassink, J. \ Salverda, I. \ Vaandrager, L. \ Wentink, C. \ [2014]
In this project the role of information, communication, expertise and knowledge is addressed in the realization of citizens’ initiatives in a green urban environment.
help
Stadslandbouw : nieuwe ronde, nieuwe kansen [Presentatie]
Jansma, J.E. \ 2014
In deze presentatie over stadslandbouw worden voorbeelden gegeven in verschillende Nederlandse steden omtrent Gezondheid, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Waarde, Leren en Werken, en Meedoen.
help
Stadslandbouw in relatie tot gezondheid [Brochure]
[ca. 2014]
Uitleg over de 10 functies die stadslandbouw kan bieden.
help
Het vermogen van de coöperatie op naam of in de dode hand \ Cooperatie : kwartaaluitgave van de Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw [Artikel]
Nuland, A. van \ 2014
Vragen aan de voorzitters van Coöperatie FromFarmers en Coöperatie Cosun over het eigen vermogen en wat zij daarmee doen. Een gesprek vanuit twee gezichtspunten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.