help
Kavelruil: alles wat erbij komt kijken [Brochure]
Broersma, J. \ [2015]
Het praktijknetwerk ‘Minder Toeren’ heeft een leaflet gemaakt, waarin veehouders op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor kavelruil.
help
Snel verkavelen wel succesvol : Gerwin en Heleen Bruggink beschikken dankzij vrijwillige kavelruil over 7,7 hectare extra huiskavel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
Met een jarenlang slepende wettelijke herinrichting lukte het maar niet om tot een betere verkaveling te komen voor boeren en landgoedeigenaren in het Gelderse buurtschap Woold, bij Winterswijk. Een snelle vrijwillige kavelruil slaagde wel. Melkveeho ...
help
Kavelpad naar wens : schoon of met gras er doorheen \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2015
Percelen die goed bereikbaar zijn via een kavelpad, veraangenamen het werk. Dat is prettig voor de veehouder, de loonwerker. Maar ook voor de koeien. Een ‘groen’ pad levert mogelijk enkele voordelen op.
help
Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied [Boek]
Boonstra, F. \ Bruil, W. \ Fortuin, R.J. \ Haas, W. de \ 2014
Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk g ...
help
Kavelruil anno 2013 : de stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2013
N.a.v. actuele ontwikkelingen op kavelruil-terrein geeft de auteur een update van zijn artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' uit Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 9(2010).
help
Kavelruil anno 2013: een fiscale ‘nabrander’ \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2013
Aanvullend artikel op het artikel 'Kavelruil anno 2013 : de stand van zaken' in Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr. 7/8(2013), in verband met een beleidsbesluit op het gebied van de kavelruil, dat de staatssecretaris van Financiën op 21 juni 2013 he ...
help
Agrariërs leggen zelf een ecologische verbindingszone aan \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
De aanleg van ecologische verbindingszones, stroken over boerenland die natuurgebieden met elkaar moeten verbinden, valt vaak niet mee. Gemeentes en waterschappen krijgen vaak niet de benodigde gronden bij elkaar omdat er te weinig geld is of omdat d ...
help
Grasbetonplaten vallen niet op in natuur \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2013
Grasbetonplaten op Activiteitenboerderij ’t Geveltje geven kavelpad een natuurlijk uiterlijk.
help
Een kwestie van gunnen : duizenden euro's besparen met grotere huiskavel \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Horst, M. ter \ 2012
Aantal percelen per agrobedrijf stijgt al jaren. DLG en Kadaster komen daarom van kavelruil: effectief verkavelen. Het kan sneller en goedkoper.
help
Reactie naar aanleiding van het artikel 'Kavelruil anno 2010: de stand van zaken' in Agrarisch Recht 2010, p. 316 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Wiltink, J.W. \ 2011
Het artikel ‘Kavelruil anno 2010: de stand van zaken’ in Agrarisch Recht van 9 september 2010, p. 316 – 325, van de hand van mr. J.W.A. Rheinfeld geeft op belangrijke punten een goed beeld van de huidige stand van zaken. Het nodigt op een aantal punt ...
help
Vrijwillige kavelruil Noordelijk Zandgebied levert geld en tijd op \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2011
Gaandeweg worden bloembollenbedrijven in het Noordelijk Zandgebied groter. Niet elk stuk land ligt echter op of bij de huiskavel. Het transport van bollen naar en van percelen die elders liggen kost tijd en geld. Goed om nog eens na te gaan wat er me ...
help
Thema: glastuinbouwgebieden \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Scheer, T. van der \ Langen, E. \ Lier, A. van \ Honkoop, E. \ Abbenhuijs, R. \ 2010
Was het een paar jaar geleden nog knokken om elke vierkante meter, nu ligt de rode loper uit voor glastuinders die willen bouwen. In heel Nederland.
help
De waarde van een waterkavel : ingezonden [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Boer, S. de \ 2010
De waarde van een waterkavel voor een drijvende woning is vaak een discussiepunt: vraagt de gemeente een te hoge prijs voor een kavel of is de projectontwikkelaar te voorzichtig? In dit ingezonden stuk wordt via een voorbeeldberekening uitgelegd op w ...
help
Kavelruil anno 2010: de stand van zaken \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rheinfeld, J.W.A. \ 2010
Gedurende haar 40-jarig bestaan, sinds de introductie in 1970, heeft de kavelruil zijn juridische grondslag gevonden in diverse wetten, regelingen en andere beleidsstukken. Zowel recente als minder recente ontwikkelingen op het gebied van kavelruil l ...
help
Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Os, J. van \ Gies, T.J.A. \ 2009
De afgelopen jaren zijn reeds vele kavelruilprojecten ter verbetering van de productieomstandigheden van onder andere de melkveehouderij en akkerbouw ten uitvoer gebracht. Kavelruilprojecten hebben mogelijk zichtbare ruimtelijke effecten op het lands ...
help
Nieuwbouw in verwevingsgebied : varkenshouder Jan Overeem ruilt oude stallen in voor bouwkavels \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2008
help
'Op 1 december willen we hier overwinteren' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Engels, A. \ 2008
Marcel van Leeuwen gaat alle bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar één locatie in het nieuwe teeltgebied Randenburg in Reeuwijk
help
'Op Google Earth zag ik dat het een pracht kavel was' : tomatenteler Nic de Jong krijgt ontwikkeling Luttelgeest 2 weer op gang \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2008
Dankzij het initiatief van tomatenteler Nic de Jong wordt glastuinbouwgebied Luttelgeest 2 eindelijk gerealiseerd. De drie bedrijven die zich hier vestigen, hebben samen geïnvesteerd in infrastructuur en hebben eigen energiebedrijven opgericht voor g ...
help
Arbeidsbesparing en lagere kosten : grotere huiskavel en nieuwe stal bij Gussinklo in Heelweg \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2007
De familie Gussinklo in Heelweg verplaatste hun melkveebedrijf. Het familiebedrijf gaat van 6 hectare huiskavel naar bijna 30. De koeien verruilden hun grupstal voor een compleet nieuwe ligboxenstal
help
Altijd werk met dubbele baan : melkveehouder Arno Plomp is ook kavelruilcoördinator in Utrecht \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Dijkema, W. \ 2007
Melkveehouder Arno Plomp in Wilnis (Utrecht) is tevens kavelruilcoördinator in Utrecht van de Stichting ter bevordering van de Utrechtse kavelruil, waar hij betrokken is bij de projecten Langbroekwetering en Linschoter Waard. Daarnaast werkt hij als ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.