help
Boeren op de grens \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Rijk, H. \ 2015
Deze keer zoek ik voor de reportage de grenzen op. De familie Bax heeft een akkerbouwbedrijf in Luyksgestel, ten zuiden van Eindhoven, op anderhalve kilometer van de Belgische grens. In dit gebied, de Kempen, bestaat de grond uit hoge zandgrond. Aard ...
help
Kempen-Broek onbekend maar kansrijk.. [Boek]
[2015]
InnovaKenetwerk onderzoekt of natuurbeheer kan worden gefinancierd uit opbrengsten van verblijfstoerisme. Daartoe heeft het een concept ontwikkeld: KrugerparkNL. KrugerparkNL veronderstelt dat ‘24-­‐uurs’ wildlife-­‐beleving zodanig hoogwaardig is da ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
Een nieuwe toekomst voor de Otter \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Houben, B. \ Kurstjens, G. \ 2014
In het voorjaar 2012 heeft een Belgische onderzoeker tot driemaal toe een Otter (Lutra lutra) op een cameraval vastgelegd in het Kempen~Broek. De Otter werd waargenomen in het herstelde doorstroommoeras Smeetshof. Dit ie een eerste waarneming van de ...
help
Ringselven en Loozerheide : hoe Maaswater en giftige metalen tot hoge biodiversiteit leiden [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Voorn, P.J.J.J. \ 2014
Natuurlijke kwel vanaf onder meer het Kempisch Plateau, maar ook kalkhoudende kwel en aanvoer van Maaswater vanuit kanalen bepalen de waterkwaliteit en ecologie van het vennencomplex in het natuurgebied Loozerheide.
help
Vlaanderen en Nederland karteren gezamenlijk de Roerdalslenk : naar eenduidige informatie over de ondergrond in de grensstreek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vernes, R.W. \ Deckers, J. \ Dusar, M. \ Heskes, E.J. \ Slenter, C. \ Veer, J. van der \ Verhaert, G. \ 2014
Geologische en hydrologische processen houden geen rekening met landsgrenzen. Om die reden is (hydro)geologische inforamtie over het buurland veresi bij het beheer en gebruik van de ondergrond. Nederlandse en Vlamse partijen werken nu sinds 2012 same ...
help
Voedsel van de Groene Specht in Noord-Brabant \ Limosa [Artikel]
Kolsters, J. \ Wouters, P. \ Veer, W. de \ 2014
Dat Groene Spechten mieren eten is bij de meeste vogelaars wel bekend. Maar om welke soorten mieren het gaat en hoe groot de rol is van de Formica-soorten (rode bosmieren), is niet bekend. In deze studie hebben we uitgebreid gekeken naar het dieet va ...
help
Vergroeningsregeling : afstudeerrapport over de mogelijkheden omtrent de nieuwe vergroeningsregeling in De Brabantse Kempen [Studentenverslag]
Pijs, B. \ 2014
Dit rapport is geschreven voor alle terreinbeherende organisaties (TBO’s) in De Brabantse Kempen die aangesloten zijn bij het Huis van de Brabantse Kempen. Er worden adviezen en mogelijkheden beschreven voor TBO’s hoe ze zo effectief mogelijk om kunn ...
help
Nitella confervacea (Bréb.) A. Baraun ex Leonh. : nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Bruinsma, J. \ Aptroot, A. \ 2013
Een kranswiersoort is gevonden, augustus 2010, in het Winkelsven, aan de zuidrand van de Kampina, Oisterwijk. De bodem van het ven is uitgeschraapt in 2007. Voor de buffering van het water wordt gebruik gemaaakt van spoelwater van een waterpompstatio ...
help
Bodemkwaliteit op zandgrond : meer aandacht voor de bodem verbetert productie : Studieclub Bergeijk [Presentatie]
Haan, J. de \ 2013
Pleidooi voor minder intensieve grondbewerking. Waarom niet. De genoemde redenen vallen uiteen in: om de bodem; om de teler (kostenbesparing, minder pesticiden, beregening, meer opbrangst); om het milieu. Daarnaast worden productieomstandigheden van ...
help
60 jaar natuurreservaten in Vlaanderen : een historische terugblik op het begin \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Gysels, J. \ 2013
De oudste natuurreservaten in België zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw. Dat is veel later dan in onze buurlanden en bovendien nogal op een ongewoon moment: in Wallonië tijdens en in Vlaanderen kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze kwamen t ...
help
Heivlinders op de helling: van Kwetsbaar naar Bedreigd : habitatgebruik en mobiliteit in Nationaal Park Hoge Kempen \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Segers, N. \ Jacobs, I. \ Vanreusel, W. \ Van Dyck, H. \ Maes, D. \ 2013
66% van alle dagvlinders in Vlaanderen is uitgestorven of in mindere of meerdere mate bedreigd. Ook de Heivlinder heeft het zwaar te verduren en staat op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie Bedreigd (Maes et al.2011). Op Europees niveau is het een ...
help
Ondernemen ligt in onze natuur!? [thema: de natuur zelf als rentmeester] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schops, I. \ 2013
Wereldwijd staan we voor een aantal grote uitdagingen zoals de voedselvoorziening, de groeiende wereldbevolking, de klimaatverandering, de gevolgen van onze afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen en - niet in het minst - de krimpende biodiversi ...
help
Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen melkveehouderij en akkerbouw : (biodiversiteit, economie, milieueffecten en arbeid) [Boek]
Derks, T. \ Aasman, B. \ Evers, A. \ Wit, J. de \ 2012
Het project “Boeren en Agrobiodiversiteit” heeft als doel: Duurzaam Ondernemen in de agrarische sector te stimuleren door middel van biodiversiteit. Centraal hierin staat het zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke processen binnen de agrarisch ...
help
Op pad met... Ignace Schops op de Mechelse heide : mensen terug met de natuur verbinden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Luttik, J. \ 2012
Ignace Schops weet het: hij praat soms in slogans. "We hebben een project gerealiseerd van not in my backyard tot please in my backyard." Hij heeft het over Nationaal Park Hoge Kempen, dat binnen enkele jaren uitgroeide tot hét voorbeeld van new scho ...
help
Waarnemingen aan de Duitse zandloopkever (Coleoptera: Carabidae: Cylindera germanica) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Felix, R . \ 2012
In juli 2010 zijn zeven exemplaren van de Duitse zandloopkever gevangen in Budel-Dorplein. De Dieren werden in een terrarium gezet voor een kweekexperiment en gedragswaarnemingen. In 2011 bleken larven aanwezig, waarvan er zich in de loop van de zome ...
help
Versnipperd Vlaanderen \ Ruimte : vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning [Artikel]
Tempels, B. \ Bomans, K. \ Verbeek, T. \ 2012
De open ruimte binnen de Vlaamse Ruit is niet sterker verstedelijkt dan andere centrale delen van Vlaanderen, en zelfs minder sterk bebouwd en gefragmenteerd dan bijvoorbeeld de Zuiderkempen of de regio Kortrijk-Roeselare. Zo blijkt uit recent onderz ...
help
Hagen met knoteiken in historisch-ecologisch perspectief : een voorbeeldstudie in Lummen (Limburgse Kempen, België) [Boek]
Burny, J. \ cop. 2012
Op tal van plaatsen in het boerenland komen en kwamen hagen voor. Op de zandgronden was de haag vaak op een wal geplant. Omdat informatie over rol, oorsprong en beheer van deze landschapselementen ontbrak, zijn oudere inwoners hierover ondervraagd. H ...
help
Cranendonck \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Laar, J.A.J. \ Slim, P.A. \ 2011
Een van de oudste voorbeelden van voormalige landbouwgronden die na het beëindigen van het agrarische bedrijf in begrazing zijn genomen is te vinden in de Baronie Cranendonck. Het gebied is gelegen in de bovenloop van de Strijper Aa ten zuiden van Ei ...
help
Boter uit de Kempen, 1890-1920 : een zegen voor onze landbouwers [Boek]
Bierkens, B. \ 2011
In de Kempen, de streek ten westen en zuiden van Eindhoven, hebben meer dan 70 boterfabrieken gestaan. Vanaf 1893 gingen de boeren op de zandgrond in de Kempen samenwerken. Ze brachten geld bijeen voor kleine handkrachtfabriekjes die hun melk (van en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.