help
Nat zandlandschap van de 21e eeuw \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, M.G.C. \ Jansen, A.M.J. \ Tweel-Groot, L. van \ 2016
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom h ...
help
VHG Plantenkennistrainer maakt leren leuker \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2016
Een deelnemer aan de VHG Branche-opleiding moet tijdens de opleiding per jaar zo'n 300 planten, struiken en bomen leren kennen en herkennen. Niet alleen van (Latijnse) naam - met juiste uitspraak-, ook de kenmerken, toepassingen en het onderhoud hore ...
help
Factbook : de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy [Boek]
Os, Pieter van \ Starre, Bas van der \ Toren, Jan Peter van den \ Broens, Douwe-Frits \ Duijghuisen, Ruud \ 2016
Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland g ...
help
Precisiemelkveehouderij komt uit kraamkamer : toepassing van sensortechnologie wint terrein, maar staat eigenlijk nog in de kinderschoenen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2016
Tochtdetectie met behulp van activiteitsmeting is de laatste jaren snel ingeburgerd geraakt. De bewaking van de uiergezondheid met behulp van sensoren is voor veel melkveehouders niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. De Nederlandse ...
help
Agendabrief 2016 : oogsten én zaaien [Brochure]
2016
De Agendabrief is een leidraad voor de activiteiten van de topsectoren in 2016 en benoemt de gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar. De Agendabrief wordt na afstemming aan de topteams gestuurd door EZ, mede namens IenM, OCW, VWS en BH&OS. De ...
help
Hoog, droog en toch grondwateroverlast? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2016
Noordwijk aan Zee ligt in de duinen, gewoonlijk hoog en droog. Kelders zijn er niet altijd waterdicht en grondwater was geen probleem. Begin 2014 kregen enkele bewoners en bedrijven wateroverlast in kelders. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de g ...
help
Kennisagenda biomimicry 2015-2018 [Boek]
Vogelzang, Theo \ Vader, Janneke \ Michels, Rolf \ 2016
Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappeli ...
help
NKWK: concrete antwoorden op water- en klimaatvragen van de 21e eeuw \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat. Ook nu het Rijk de rich ...
help
Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio's : syntheserapportage 2012-2015 [Boek]
Geerling-Eiff, F.A. \ Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. \ 2015
Het rapport ‘Geleerde lessen ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in 7 Greenportregio’s: syntheserapportage 2012-2015’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. Het thema levert bouwstenen voor het verbeteren van kennis ...
help
Kan watertechnologie meer groei opleveren? : thema Watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Nederland wil meer verdienen aan watertechnologie. Dat is ook het doel van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI). Bedrijven die samen met kennisinstellingen innovatieve projecten opzetten kunnen een (soms aanzienlijke) bijdrage krijgen. Hoe werkt ...
help
Hoofdrolspelers, Cees Buisman : laten we Amerikanen buiten de deur houden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Nederland heeft een fantastisch klimaat voor onderzoek in watertechnologie. En Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van technologisch topinstituut Wetsus, kan het weten. Hij vindt het alleen doodzonde dat veelbelovende nieuwe bedrijven zo vaak in ...
help
Een gezonde voedingsbodem voor de jong professional \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Ros, G. \ Miltenburg, S. van \ Naus, M. \ Koot, C. \ 2015
Samenwerking en uitwisseling van kennis tussen jong professionals en senior adviseurs en onderzoekers is van groot belang voor een gezond bodemwerkveld. Vernieuwing in advies en onderzoek ontstaat wanneer er ruimte is voor experimenteren en wanneer ( ...
help
Intensief onderhandelen leidt tot nieuw bodemconvenant \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Timár, E. \ 2015
Na 35 jaar komt een historische mijlpaal in zicht: rond 2020 zijn er in Nederland geen locaties meer waar bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico's zorgt. Ons land begint aan een volgende fase voor het bodem- en ondergrondbeleid. Daarover maa ...
help
Innovatieloket voor duurzame vraagstukken : BAM versterkt projectorganisatie door kennisbundeling \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Hentzepeter, V. \ 2015
Binnen BAM Infra zij n Business Development voor Industrie en Energie samengevoegd. BAM Infra bundelt deze kennis zodat het klanten efficiënt en effectief oplossingen kan bieden op het gebied van duurzame, vernieuwende energievoorzieningen en industr ...
help
BOGO Kennisdag Food 2015 [Presentatie]
2015
Onder de naam BOGO zoeken groen onderwijs, bedrijfsleven/ngo’s en DLO Wageningen UR de samenwerking op om de benutting van kennis en uitkomsten van onderzoek in het onderwijs en de praktijk te versterken (kennisdoorstroom). Het BOGO-thema organiseert ...
help
Meer vragen dan antwoorden : verkenning doorstroming en innovatie Groen Onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
Door bezuinigingen komen er minder middelen voor kennisdoorstroom. Dat noodzaakt tot bezinning. Wat werkt? En wat niet? Een verkenning leverde veel vragen op.
help
Greenport Boskoop als toonaangevende one-stop shop \ Boom in business [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Vol trots presenteerden Kees van Velzen, voorzitter Greenport regio Boskoop, en Michiel Gerritsen, voorzitter stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, op 27 augustus in het Rabobank-café te Hazerswoude-Dorp het rapport Economische Strategie 2 ...
help
Meerjarenvisie Onderzoek & Innovatie in de melkveehouderij 2015-2018 [Boek]
2015
De Nederlandse melkveehouderij is een kennisintensieve en innovatieve sector. Individuele melkveehouders investeren in toenemende mate in het verkrijgen van nieuwe kennis en het toepassen van nieuwe methoden en technologieën in hun bedrijfsvoering. V ...
help
Jan Lourens over vier jaar Deltaproof: flinke stappen gezet \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Begin 2010 startte STOWA het kennisprogramma Deltaproof. In het programma is gezocht naar praktische oplossingen om het regionale waterbeheer aan te passen aan de effecten van het veranderende klimaat. Aan directeur van Waterschap Rijn en IJssel Jan ...
help
Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bobbink, R. \ Jansen, A. \ Siepel, H. \ Verstrael, T. \ Wiersinga, W. \ 2015
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en nat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.