help
Tuin Sint Jan in Kloosterburen bloeit weer \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Knol, M. \ 2016
De tuinen van het voormalige klooster Sint Jan in het Groningse Hoogeland werden gered door een combinatie van zowel professionele deskundigen als vrijwilligers. Na historisch onderzoek (vastgelegd in een boekje) naar het voormalige klooster en haar ...
help
Poolse migranten : de positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen [Boek]
Dagevos, J. \ 2011
Dit rapport gaat over de positie van Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen en in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Er wordt ingegaan op hun positie op de arbeids- en woningmarkt, hun sociaal-culturele positie (o.a. beheersing ...
help
Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel : voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789-1850 [Boek]
Meijneke, F.C. \ 2009
help
Middeleeuwse bijenlegenden \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Brekelmans, T. \ 2009
In dit artikel worden drie legenden over bijen verteld met bijbehorende achtergrondinformatie
help
Katholieke planologie : verzuiling en ruimtelijke ordening in Noord-Brabant en Limburg, 1920-1960 \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Janssen, J. \ Beckers, T. \ 2007
In de ruimtelijke transformatie van regio's spelen naast sociaaleconomische processen en planologische ontwikkelingen ook veranderende percepties en waarden van de samenleving een rol, zoals religieuze opvattingen en denkbeelden. Het artikel toont aa ...
help
Monumenten uit een vroom verleden : een studie naar het erfgoed dat in het kader van het Rijke Roomse Leven in de gemeente Heerlen tot stand is gekomen [Studentenverslag]
Ravesloot, M. \ 2007
Een tweetal grote landschapsplannen in Zuid-Limburg heeft aan de basis gestaan van dit onderzoek. Doel van deze literatuurstudie is om een beeld te krijgen van de wijze waarop het kerkelijk klimaat (katholiek erfgoed) van invloed is geweest op het ge ...
help
Amish, het leven van 60 jaar terug \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Brouwer, D. \ 2005
Lubbert van Oene, assistent-trainingsleider van het verrichtingsonderzoek in Ermelo, was gedurende de maand augustus 2005 te gast bij Amish. Hij trainde hun tuigpaarden en maakte hun manier van leven mee
help
De invloed van religie op demografisch gedrag in de negentiende en twintigste eeuw: het vacuüm in Nederlandse historiografie \ Geschiedenis en sociologie [Hoofdstuk uit boek]
Schoonheim, M. \ 2004
Op welke manier is binnen de Nederlandse historiografie religie, en in het bijzonder katholicisme, als verklarende factor voor vruchtbaarheidsgedrag onderzocht en besproken? Hoe is in het kwantitatieve onderzoek dat de historische demografie van Nede ...
help
'Waar is de menselijke maat?' : Kardinaal Simonis bezorgd over ontwikkeling agrarische sector \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Warners, J. \ 2004
Volgens Simonis moet het roer om in de Nederlandse land- en tuinbouw en moet de kerk weer een plaats krijgen op het platteland. De economisering van de landbouw (intensivering, schaalvergroting, biotechnologie) doet de menselijke maat verloren gaan, ...
help
Het vergaan der huwelijkskuisheid : de invloed van priesters op de geboorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 1935-1970 \ Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijksheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie [Artikel]
Somers, A. \ Poppel, F. van \ 2003
De sterke daling van de vruchtbaarheid van de Nederlandse katholieken in de periode 1935-1970 hangt nauw samen met de grote veranderingen die in de katholieke kerk en in de Nederlandse kerkprovincie in het bijzonder vanaf de jaren vijftig hebben plaa ...
help
Hoe God verdween van het Platteland : pastor Jansman uit Beuningen is voorzitter Werkgroep Kerken, Landbouw en Platteland \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Saaman, D. \ 2002
De voorzitter van de werkgroep duidt het probleem aan betreffende de groter wordende afstand tussen boerenstand en de kerken: "Steeds minder hebben de kerken een lijntje met het platteland."
help
Boerenkathedralen oriëntatiepunten in Groninger Landschap \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Veen, H.J. van der \ 2002
Stichting Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken werken samen in het project 'Kerken in het Groen' om oude kerkterreinen in oorspronkelijke staat te herstellen. Eigenaren krijgen subsidie, advies en hulp bij herstel, beheer ...
help
"Stoppende boeren moeten hun gevoelens serieus nemen" : project van provinciale kerken begeleidt stoppende boeren met emotionele verwerking \ Vee & gewas : agrarisch blad voor oost-nederland [Artikel]
Burgers, R. \ 2002
In een pilotproject met begeleidende gesprekken maakt de kerk aan de boeren haar betrokkenheid kenbaar bij de gevoelens die samenhangen met het stoppen van een bedrijfstak of het totale bedrijf
help
De bisschop van Utrecht en het Maas-Merwede-gebied in de elfde en twaalfde eeuw \ Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de middeleeuwen [Hoofdstuk uit boek]
Henderikx, P.A. \ 2001
help
Op goede gronden : geschiedenis van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (1918-1995) [Boek]
Woude, R.E. van der \ 2001
Geschiedenis CBTB, voorloper onderdeel LTO
help
The eternal event city [thema: event cities] \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Vos, A. \ 2000
Het Jubeljaar 2000 in Rome wordt vooral door uitzonderlijke projecten gekenschetst, waarvan de betekenis voor de stad als geheel beperkt is
help
Kunst in het kerkje \ Bloem en blad : veertiendaags vakblad voor de bloemendetailhandel [Artikel]
Heijningen, P. van \ 2000
Impressie van een expositie van plantaardige objecten in een kerkje in Velp
help
Secularisatie in de jaren negentig : kerklidmaatschap, veranderingen in opvattingen en een prognose [Boek]
Becker, J.W. \ Wit, J.S.J. de \ 2000
help
Pastor Willem Leys: 'Praten over problemen geeft varkenshouders lucht' \ Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek [Artikel]
Barneveld, M. van \ 1999
Ervaringen en inzichten van een sociaal pastoraal werker bij het NCB
help
Roomser dan de paus? : studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815 - 1940 [Proefschrift]
Valk, J.P. de \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.