help
Stakeholder interactions in nuclear emergency response for the Dutch food supply chain [Poster]
Asselt, E. van \ Brandhoff, P. \ Twenhöfel, C. van \ [2016]
In the Netherlands, EPAn (Unit Planning and Advice – Nuclear) assesses the radiological situation and advises the national and regional levels on protective actions. This advice is based on radiological and human health expertise provided by the Cris ...
help
Geen dragline maar een schop : slecht rekenen leidt tot onhaalbaarheid \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Sluijter, F.W. \ 2011
De auteur heeft kritiek op de versimpeling van maatschappelijke problemen, terwijl een eenvoudige rekensom al duidelijkheid zou kunnen bieden. Als voorbeeld noemt hij de Partij voor de Dieren, die het dierenbelang wil dienen met de slogan: Geen kerne ...
help
Tsjernobiel aan de Schelde, Fukushima sur Meuse: ondenkbaar, niet onmogelijk \ Oikos [Artikel]
Glorieux, E. \ 2011
Geen enkel land bouwde zijn kerncentrales zo dicht bij steden en bevolkingscentra als België. In een straal van 75 kilometer rond Doel wonen negen miljoen mensen: de hoogste bevolkingsconcnetratie rondom een atoomcentrale in Europa. De Belgische atoo ...
help
De erfenis van Tjernobyl \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2011
Het kernongeluk bij Tjernobyl in 1986 staat te boek als de ernstigste milieuramp ooit. Toch is een echte apocalyps uitgebleven en lijkt de natuur in het rampgebied te floreren. Wat zijn de gevolgen van dit 'grootste radiobiologische experiment' in on ...
help
Wetenschap logenstraft politieke doctrine : van klimaathype naar kernenergie? \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Franken, F.J.M. \ 2008
De auteur zet recente feiten betreffende klimaatveranderingen op een rij, waarna hij pleit voor investeringen in veilige kerncentrales
help
Fact finding kernenergie : t.b.v. van de SER-Commissie Toekomstige Energievoorziening [Boek]
Scheepers, M.J.J. \ 2007
help
Nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland : de 'vergeten' kosten in beeld [Boek]
Sevenster, M.N. \ 2007
Wordt een nieuwe elektriciteitcentrale goedkoop voor de consument of voor de burger? Elke elektriciteitcentrale veroorzaakt schade aan gezondheid en milieu als gevolg van de emissies van de centrale, maar ook emissies in de hele productieketen van de ...
help
Nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland : de 'vergeten' kosten in beeld : samenvatting voor opinie- en beleidsmakers [Boek]
Sevenster, M.N. van \ Croezen, H.J. \ 2007
Wordt een nieuwe elektriciteitcentrale goedkoop voor de consument of voor de burger? Elke elektriciteitcentrale veroorzaakt schade aan gezondheid en milieu als gevolg van de emissies van de centrale, maar ook emissies in de hele productieketen van de ...
help
Rampenbestrijding voortaan ondenkbaar zonder Geo Data Infrastructuur : oefening in Borssele overtuigde overheden van nut geoinformatie \ VI matrix [Artikel]
grothe, M. \ Scholten, H. \ 2006
Eind dit jaar is een Geo Data Infrastructuur Calamiteiten voor de Rijksoverheid een feit. Vier ministeries Binnenlandse Zaken, VROM, LNV, Verkeer en Waterstaat, samen met Kadaster en basisregistraties leggen samen de infrastructuur aan
help
Dertig jaar tobben over kernafval \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Damveld, H. \ 2006
Door de toenemende olieprijzen wordt de vraag naar kernenergie ook weer actueel. Daarmee staat ook het vraagstuk van het kernafval weer op de agenda. Opnieuw wordt overwogen om het in zoutkoepels op te slaan. Een andere mogelijkheid is het recyclen v ...
help
Meetplannen voor nucleaire ongevallen en routinemetingen [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2004
In oktober 2001 heeft de toenmalige CIW opdracht gegeven voor het opstellen van een calamiteitenmeetnet voor radionucliden in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallen bestrijding (NPK). Tevens zou daarmee invulling gegeven moeten worden aan de ...
help
Hogeschool van het wegmoffelen : het onverwoestbaar optimisme van de pro-nucleairen \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Perrée, H. \ 2002
Kernenergie wordt weer van stal gehaald als middel tegen het broeikaseffect: Borssele gaat niet in 2004 op slot maar in 2007. Verschillende experts staan hier verschillend tegenover
help
Vissen weren uit koelwater van de kerncentrale van Doel [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Maes, J. \ 2001
Vooral jonge vissen en kreeftachtigen uit de Schelde worden ingezogen door de pomp- en koelinstallatie van de kerncentrale van Doel. Welke soorten het overleven en de genomen maatregelen. Een visgeleidingssysteem gebaseerd op geluid geproduceerd door ...
help
Millenniumprobleem bedreigt atoomcentrales ... en morgen kerngezond weer op \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schot, J. van der \ 1999
De komende nieuwjaarsnacht is de energievoorziening kwetsbaar omdat de electriciteitssector gebaseerd is op (computer)technologie
help
Ganzjaehrig Winter : optimierte Kuehlraumlagerung zur Qualitaetserhaltung \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Springer, P. \ 1998
Klimaatregeling bij gekoelde opslag van plantmateriaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een microprocessor
help
L.M.R.V.-verslag van de N.P.K.-oefening kerncentrale Borssele op 3 december 1996 [Boek]
Harbers, J.A.C. \ Vries, P.H.U. de \ 1997
In het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding is door het Crisismanagementteam van het Ministerie van VROM op 3 december 1996 een landelijke oefening georganiseerd. Het RIKILT-Steuncentrum en het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in V ...
help
Meetstrategie bij Kernongevallen Steuncentrum RIZA [Boek]
Jong, E.J. de \ [1997]
help
Radionuclides in Dutch water systems research project : tritium [Boek]
Elteren, J.T. van \ Goeij, J.J.M. de \ Kok, J. de \ 1996
help
Radionuclides in Dutch water systems research project : cobalt-60 [Boek]
Elteren, J.T. van \ Goeij, J.J.M. de \ Kok, J. de \ 1996
help
Radionuclides in Dutch water systems research project : radium-226, lead-210 and polonium-210 [Boek]
Elteren, J.T. van \ Goeij, J.J.M. de \ Kok, J. de \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.