help
De waarde van klantmeldingen: aanvullende indicatoren voor waterkwaliteitsproblemen \ H2O online [Artikel]
Vertommen, I. \ Thienen, P. van \ Schaap, P. \ 2015
De tijdige detectie van waterkwaliteitsproblemen is van belang om negatieve gevolgen voor de gezondheid en klanttevredenheid te beperken. Naast metingen en laboratoriumanalyses zijn aanvullende indicatoren, zoals klantmeldingen, een bron van waardevo ...
help
Cyclisch boombeheer: bezuinigen en toch een beter eindresultaat? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Bezuinigen heeft in het algemeen een slechte naam. Je besteedt minder geld aan bijvoorbeeld het beheer van je bomen en het resultaat zal dan ook wel minder zijn. Alexander den Dikken van de gemeente Nijkerk bewijst dat het ook anders kan, door het to ...
help
Een boom, een heester of toch een struik? : hoe gaat een gemeente op een nette manier om met een overlastboom? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Goudzwaard, K. \ 2015
Beng… Wat voor boompje is dit? En hoe kom ik hier? Die nacht lig ik wakker. Om te bedenken wat voor soort boom of heester het was die nog maar net verhinderde dat ik de sloot inrolde. En wat een belachelijke muts de chirurg ophad. ‘Zo, u ziet er echt ...
help
The Human Sensor, PoC 2013, Demo [Video]
2014
Het begin van "The human sensor" was om naast telefonische klachten en storingsinformatie ook tweets te gaan gebruiken over waterlekken, wegvallende druk of bruin water als invoerdata over leveringsproblemen.
help
PWN benut ogen en oren van twitteraars : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
3 tot 5 miljoen berichtjes versturen Nederlandse twitteraars iedere dag. Hun tweets kunnen gezamenlijk interessante informatie opleveren voor waterbedrijven. Bij het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN loopt nu een eerste project om de ogen en oren ...
help
Onverwachte problemen na verkoop! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Martens, D. \ Pottie, L. \ 2012
Na levering van een relatief grote partij planten aan een nieuwe klant wordt de factuur vóór de vervaldag betaald. Je bent tevreden doch, amper twee weken later ontvang je een aangetekende ingebrekestelling van deze klant, waarin deze beweert dat je ...
help
Hovenier moet doen wat hij belooft \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
2011
Tuin&Landschap belicht geregeld uitspraken van de geschillencommissie Groen, onderdeel voor consumentenzaken, www.sgc.nl De commissie behandelt geschillen tussen consumenten en VHG-hoveniers of Groenkeur certificaathouders. Zij doet uitspraak in de v ...
help
Waterenquête levert eenvoudig belangrijke inzichten op : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuiper, M. \ Linckens, A. \ Blog, D. \ 2011
Gemeenten en waterschappen hebben in toenemende mate aandacht voor communicatie met bewoners als er iets verandert in hun woonomgeving, maar ook voor de omgang met klachten over water. Vaak bestaat binnen de gemeente of het waterschap een bepaalde we ...
help
Klant voor even of voor het leven : de beste en slechtste winkelervaringen \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
2010
Ruim 2000 consumenten vellen een oordeel over hun winkelervaringen bij 7 grote winkelketens en een groep zelfstandige winkeliers. Goed nieuws voor de klant: die is bijna overal koning. Maar bij klachten na de koop kan de service stukken beter.
help
Dierenartsen kunnen strafbare feiten anoniem melden \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
2009
In het dagelijks werk komt het voor dat dierenartsen strafbare feiten waarnemen, waardoor hij of zij voor een dilemma kan komen te staan. Enerzijds heeft de dierenarts belang bij een goede verstandhouding met de klant en anderzijds heeft de arts de w ...
help
Dierverwaarlozing een gezamenlijke zorg? : vertrouwensloket preventie verwaarlozing landbouwhuisdieren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Groot, S.J. de \ Veling, J. \ 2009
Het landelijk Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren (VPVL) biedt de mogelijkheid om dierverwaarlozing te melden
help
Onderzoeksplicht van de consument zelf \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
2009
Uitleg over de procedure wanneer door een particulier een klacht over een groenondernemer van natuurstenen is gedeponeerd bij de Geschillencommissie Groen
help
Neem klacht en klant serieus! \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Damman, H. \ 2009
Fabrikanten hebben onvoldoende aandacht voor klachten. Dat geldt voor zowel het verkrijgen ervan, als de verwerking en de interne opvolging. Zeker aan dit laatste schort het nogal eens. Het management kan zich deze luxe niet langer veroorloven bij ee ...
help
VHG adviseert hoveniers bij geschillencommissie \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2008
In Nederland leveren ruim 5000 bedrijven hoveniersdiensten aan consumenten. Helaas gaat bij de levering hiervan soms wel eens iets mis. De consument heeft in dit geval twee mogelijkheden om zijn recht te halen. Hij kan kiezen voor een gang naar de re ...
help
Boze burgers : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Wie denkt dat mondige burgers 'echt iets van deze tijd zijn', heeft het mis. Diverse brieven in het archief van Wetterskip Fryslân gaan over conflicten tussen bestuurders en ingelanden. Geschreven door boze burgers, die soms niet te beroerd zijn om m ...
help
Leidraad voor invulling gemeentelijke grondwaterloketten [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Leidraad Tauw 'Grondwateroverlast? De gemeente reageert'
Dassen, W. \ Prinsen, H. \ Woerkum, C. van \ 2008
Wanneer is de gemeente verantwoordelijk voor grondwateroverlast en wanneer moet de perceeleigenaar zelf maatregelen treffen? Wanneer is sprake van structurele overlast? En wat zijn doelmatige maatregelen tegen grondwateroverlast? Veel gemeenten worst ...
help
Grondwateroverlast? De gemeente reageert : leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket [Boek]
Dassen, W.H. \ Valkman, R. \ 2008
Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt geworden voor bewoners die grondwateroverlast ervaren. Naast deze loketfunctie hebben gemeenten ook een regiefunctie bij het coördineren en uitvoeren van doelmatige maatregelen. Tauw hee ...
help
Gemeentelijke taken bij plaagdieren binnen de gemeentegrenzen \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Berg, A. \ 2008
Er komen vaak telefonische vragen bij het KAD (Kenniscentrum Dierplagen) over de taken en plichten van de gemeente bij klachten over ongedierte. Deze klachten kunnen zowel afkomstig zijn van particulieren als van bedrijven. De overlast van plaagdiere ...
help
'Ik hoop dat hij voortaan mij belt en niet de politie' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2008
Een interview met Philip van Antwerpen, van het bedrijf in glastuinbouwgebied Bathpolders bij Rilland, die door de 'kritische buurman' Rinus Braam dicht op de huid wordt gezeten
help
'Ik laat me niet omkopen met een speklap' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2008
Een interview met Rinus Braam, de 'boze buurman' van het moderne glastuinbouwgebied Bathpolders
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.