help
European Bioeconomy Alliance comments on European Climate Law Roadmap [Boek]
2020
help
Fouling: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet [Factsheet]
Patt, A. \ Ruis, M.A.W. \ Schubbert, A. \ 2020
help
Huddling and shivering: indicators of hypothermia and cold stress in piglets [Factsheet]
Patt, A. \ Ruis, M.A.W. \ Schubbert, A. \ Pedersen, L.J. \ 2020
help
Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam [Boek]
Ivens, L. \ 2020
Met de strategie klimaatadaptatie zetten wij, de gemeente Amsterdam samen met de drie waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland, een stip op de horizon voor een klimaatbestendige stad. Ons doel is om in 2050 zo goed mo ...
help
Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0) [Boek]
Bracke, M.B.M. \ Herskin, M.S. \ Marahrens, M. \ Gerritzen, M.A. \ Spoolder, H.A.M. \ 2020
This report aims to support inspectors of EU member states in understanding the science related to pig welfare concerning thermal control and space allowance during transport of pigs, especially in relation to Council Regulation EC 1/2005 on the prot ...
help
Klimaatadaptatie evalueren met participatief leren: ClimateCafé Malmö \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Geldof, G. \ Zuurman, A. \ 2020
In de wijk Augustenborg in Malmö zijn sinds de jaren ’90 met de bewoners veel klimaatadaptie- en leefbaarheidselementen aangelegd. Maar functioneert de wijk nog naar tevredenheid en wat valt er te leren van (inter)nationale ‘best management practices ...
help
BIC bijeenkomst over Green Deal en SDGs : Biobased oplossingen voor een toekomst-bestendig Europa \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2020
De ambitieuze Green Deal van de nieuwe Europese Commissie is gericht op een schonere, circulaire toekomst voor Europa. Welke bijdrage kan de biobased industrie daaraan leveren? Hoe zijn de regio’s daar beter bij te betrekken? En hoe gaan we in de toe ...
help
Bijlage MOOI Industrie : Missie C: Industrie [Boek]
2020
help
Routekaart Biomassa Cascadering & Maximaal hergebruik van koolstof uit biomassa [Boek]
2020
Dit document is een eerste schets van hoe de optimale inzet van biomassa er de komende decennia uit zal zien, met als eindpunt de rol van biomassa in een circulaire economie in 2050.
help
Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad \ Nature Today [Artikel]
2020
Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbev ...
help
10-jarenplan Circular Biobased Delta 2020-2030 [Boek]
2020
In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe gaat Nederland dat bereiken? In de illustratie hieronder staat in het kort wat er de komende 10 jaar moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken om on ...
help
Circular Economy Action Plan : For a cleaner and more competitive Europe [Boek]
2020
This Circular Economy Action Plan provides a future-oriented agenda for achieving a cleaner and more competitive Europe in co-creation with economic actors, consumers, citizens and civil society organisations. It aims at accelerating the transformati ...
help
Inventariseren van mogelijke signaalindicatoren voor klimaat in leghenstallen [Boek]
Niekerk, T.G.C.M. van \ Hopster, H. \ 2020
Op basis van literatuuronderzoek en een brainstormsessie met experts is gezocht naar signaalindicatoren om te controleren of het klimaat in leghennenstallen zodanig is dat het welzijn van de dieren niet geschaad is. Aan de hand van de beschikbare ken ...
help
Biomassa in perspectief : Joint fact-finding biomassa – een zoektocht naar feiten in een verhitte discussie [Boek]
2020
De controverses over biomassa gaan maar ten dele over biomassa sec, maar weerspiegelen vooral uiteenlopende opvattingen over maatschappelijke doelen waartussen trade-offs bestaan: economische ontwikkeling en volumegroei, klimaatdoelen, biodiversiteit ...
help
Tail biting and tail docking : Thematic factsheet (version 1.0) [Factsheet]
Ruis, M.A.W. \ 2020
help
Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaatslim b ...
help
Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering \ CBS webmagazine [Artikel]
2020
De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor en stikstof maar ook zware me ...
help
Bloembollen voor natte en vochtige groeiplaatsen : Wadi’s en rain gardens kunnen ware stadsoases worden en helpen tegen hittestress \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boxtel, C. van \ 2020
De afgelopen zomer werden we opnieuw geconfronteerd met extreem weer. Voor het eerst in de geschiedenis bereikte het kwik waarden boven de 40 graden Celsius. Het zal niet bij incidenten blijven: deskundigen voorspellen langere, warme zomers met lange ...
help
Training on pig welfare in husbandry, transport and slaughter for inspectors : recommendations for minimum standards and learning goals [Boek]
Anneberg, I. \ Sørensen, J.T. \ Overstreet, K. \ 2020
help
Evaluation of body condition and other parameters on pigs [Presentatie]
Staaf Larsson, B. \ 2020
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.