help
Elucidating interactors of bZIP19, the secret of the ZDRE [Studentenverslag]
Sweep, E. \ 2015
Zinc is an essential element for plants and humans, zinc deficiency can pose a serious problem for human health. Regulation of the zinc deficiency response in Arabidopsis thaliana is two transcription factors, bZIP19 and bZIP23. These transcription f ...
help
Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012 [Boek]
Kopinga, J. \ Vries, S. de \ 2013
In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van ...
help
De es mag niet weg! : onderzoek essenresistentie: nu sector en gebruiker aan zet \ Boom in business [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Op de Nederlandse Boominfodag 2012 maakte Jitze Kopinga bekend dat het WUR-CGN (Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) een aantal redelijk resistente essenklonen bezit en dat de Wageningen Universiteit deze klonen vrijgeeft voor vermeerdering ...
help
Klonen van dieren [Boek]
[2012]
help
Klonen blijft leven : EU komt in 2013 met nieuw voorstel omtrent klonen \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 2012
De politiek maakt zich al jaren druk over het klonen van vee. Toch is er nog steeds geen Europese regelgeving op dit gebied. Er zijn argumenten die pleiten tegen het klonen van dieren. De Nederlandse veehouderij lijkt nauwelijks belangstelling te ton ...
help
Kabinetsreactie op COGEM rapport over genetisch gemodificeerde dieren : [kamerbrief] [Brief]
Bleker, H. \ 2012
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Schippers (VWS), aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op de signalering van de COGEM "Genetisch gemodificeerde dieren: gewilde en ongewilde wer ...
help
Rutishauser: Pionier in Sachen Schweizer Plumeria-Pdoruktion \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Orlamünde, W. \ 2011
help
Consumentenplatform : 'klonen van dieren' : wat wil Nederland? [Boek]
2011
Deze brochure bevat een bondig overzicht van Nederlandse en Europese regelgeving en beleid over het klonen van dieren. Er wordt ook aandacht besteed aan de politieke standpunten in Nederland.
help
Update on the state of play of animal cloning : statement of EFSA \ The EFSA journal [Artikel]
2010
The European Food Safety Authority (EFSA) received in May 2010, a request from the European Commission for an update on the state of play of the possible scientific developments on the issue of cloning of farmed animals for food production purposes a ...
help
Ethical implications of animal biotechnology: considerations for animal welfare decision making [Boek]
Council for Agricultural Science and Technology (CAST) \ 2010
The focus of this paper is to survey some key ethical, religious, and legal issues associated with animal biotechnology in traditional livestock species. Issues relating to biomedical research animals are not discussed, although some technologies usi ...
help
Kopieën maken : het huidige klonen is vooral een kwestie van proberen en leren uit de fouten : special Klonen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2010
De voedselagentschappen over de hele wereld zijn eensgezind: vlees en melk van gekloonde dieren zijn veilig voor de consument. De 'maar' zit in de techniek van het klonen, die tot op heden nog niet perfect is, en de maatschappelijke perceptie.
help
Klonen remt fokkerij : wetgeving en ethiek van de leden doorslaggevend voor CRV-standpunt : special Klonen \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2010
De introductie in Groot-Brittannië van melk en vlees van gekloonde runderen in de voedselketen zorgde daar voor maatschappelijke onrust. Hoe staat veeverbeteringsorganisatie CRV tegenover de kloontechniek? Directievoorzitter Roald van Noort vertolkt ...
help
Fokken en veredelen van dieren: je wint wat en je verliest wat \ Variatie in vee : biodiversiteit op de boerderij bedreigd [Hoofdstuk uit boek]
2010
Dit hoofdstuk uit het boek 'Variatie in vee' gaat in op de invloeden van fokken en veredelen van huisdierrassen. Er wordt ingegaan op de erfelijkheidsleer, natuurlijke selectie, het ontstaan van de eerste rassen, de functie van stamboeken, voortplant ...
help
Further advice on the implications of animal cloning \ The EFSA journal [Artikel]
2009
The European Food Safety Authority received in March 2009 a request from the European Commission to expand and further deepen the underlying details related to the recommendations included in the animal cloning opinion of July 2008 (EFSA Journal (200 ...
help
Food safety, animal health and welfare and environmental impact of animals derived from cloning by somatic cell nucleus transfer (SCNT) and their offspring and products obtained from those animals \ The EFSA journal [Artikel]
Barlow, S. \ 2008
In 2007 the European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide a scientific opinion on the food safety, animal health, animal welfare and environmental implications of animal clones, obtained through somatic cell nu ...
help
Nog 'boe' voor kloonkoe : kloonvlees zorgt voor ophef en discussie binnen Europa \ Meat&Meal management [Artikel]
Plas, C. van der \ 2008
Vlees van gekloonde dieren is net zo veilig als van gewone dieren, zegt de Europese voedselautoriteit EFSA. Het is echter niet waarschijnlijk dat de consument binnen afzienbare tijd bij zijn lokale supermarkt een mals kloonbiefstukje haalt. Ethisch k ...
help
Europeans' attitudes towards animal cloning : analytical report [Boek]
Gallup Organization \ 2008
Rapport geschreven door de Gallup Organisatie uit Hongarije, onder supervisie van de Europese Unie over het klonen van dieren. Men onderzocht de houding van Europese burgers ten opzichte van het klonen van dieren, de mening van Europeanen over de eth ...
help
Kamervragen over dierenleed bij het klonen van dieren: [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2008
Antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over dierenleed bij het klonen van dieren.
help
Inventarisatie virussen in vaste planten [Brochure]
Meekes, E.T.M. \ Pouderoijen, D.H. van \ Stijger, C.C.M.M. \ 2007
help
Iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden van iepenklonen : een onderzoek aan de hand van literatuur en ervaringen uit de provincie Friesland [Boek]
Wolf, R.J.A.M. \ Kopinga, J. \ 2006
In dit rapport worden per iepensoort de iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden in beeld gebracht van laanbomen en straatbeplantingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het rapport is gebaseerd op literatuur en op praktijkgegevens over aanpl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.