help
Loont bijbemesting in biologische teelt van knolselder? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Beeckman, A. \ Rapol, J. \ Delanote, L. \ 2016
Vaak wordt in de biologische teelt van knolselder enkel een basisbemesting met organische mest toegediend. Sommige telers vullen aan met een startbemesting bij planten. Knolselder is echter een gewas dat lang doorgroeit en ook in september nog een be ...
help
Knolselder beschermen tegen wortelvlieg in de bioteelt \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Temmerman, F. \ Rapol, J. \ 2016
Schade door de maden van wortelvlieg ligt vaak (mede) aan de basis van lagere opbrengsten in de knolselderteelt. Op locaties waar de vlieg ieder jaar goed kan ontwikkelen, is er in mei en juni een hoog risico op uitval en groeiachterstand van planten ...
help
Biologische knolselder planten in eerste helft mei \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Rapol, J. \ 2015
De plantdatum van biologische knolselder is bepalend voor een goede opbrengst en teeltzekerheid. Dit blijkt uit een proef met planttijdstippen die Inagro aanlegde in 2013 en in 2014. Het advies om pas te planten omstreeks half mei kan wellicht ten de ...
help
Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013 [Boek]
Van Gils, B. \ Willekens, K. \ Delanote, L. \ Beeckman, A. \ [2014]
In veldproeven op ILVO en Inagro werden de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesting en maaimeststoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biologisch geteelde gewassen onderzocht. Deze proeven werden uitgevoerd in het kader van ...
help
Nunhems presenteert nieuwe groenterassen \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2014
Op de beurs Agro-Expo Vlaanderen in Roeselare introduceerde Nunhems, het groentezaadbedrijf van Bayer CropScience, enkele nieuwe veelbelovende rassen in de gewassen tomaat, knolselder en prei. Wij gingen er praten met de diverse Nunhemsspecialisten.
help
Rassenproef biologische knolselder 2013: verschillen in gevoeligheid Septoria apiicola wegen weinig door in eindresultaat [Boek]
Delanote, L. \ Rapol, J. \ [2014]
De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. Ka ...
help
Knolgewassen : in de kijker \ Nutrinews / Nutrition Information Center [Artikel]
Naessens, E. \ 2014
Wat is de nutritionele samenstelling van knolgewassen (zoals knolselder, radijs, rode biet, wortelen, schorseneren, pastinaak en rammenas)? Hoe gezond zijn knolgewassen? Met een aantal praktische aanbevelingen.
help
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij : verslag van de proef in 2014 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2014
Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd met herbiciden die in eerdere screeningen met knolselderij en/of bleekselderij goed voldaan hebben ...
help
Goede opbrengst nodig voor rendabele knolselderijteelt \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2013
Knolselder wordt voor 95% in West-Vlaanderen verbouwd en de teelt wint er nog aan belang. De afdeling Tuinbouw Openlucht van Inagro koos deze groente dan ook terecht als thema voor haar jaarlijkse studieavond.
help
Rassenproef biologische knolselder 2012: verschillen in gevoeligheid Septoria apiicola te laat voor invloed op opbrengst [Boek]
Delanote, L. \ Rapol, J. \ [2013]
De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op vandaag gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. Ka ...
help
Groeizaam najaar maakt opnieuw veel goed : rassenproef knolselderij normale teelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanheule, M. \ 2013
In deze rassenproef werd de gebruikswaarde nagegaan van de rassen knolselderij voor een normale teelt voor aanvoer op de verse markt of voor de verwerkende industrie. Belangrijke parameters voor de verse markt zijn uniforme, ronde, vlot te schonen kn ...
help
Vlotte groei dankzij beregenen: rassenproef knolselderij vroege teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanheule, M. \ 2012
In deze rassenproef werd de gebruikswaarde nagegaan van twaalf rassen knolselderij voor een vroege teelt voor aanvoer aan de verse markt met loof. Belangrijke parameters voor dit segment zijn de sterkte tegen schot, een voldoende korte plant met unif ...
help
Knolselder bijmesten tijdens groeiseizoen \ Management&techniek [Artikel]
Darwich, D. \ Callens, D. \ 2012
Het areaal knolselder voor de versmarkt groeit gestaag, in tegenstelling tot dat voor de industriemarkt, dat veel grilliger van verloop is. Waarvoor moet de teler aandacht hebben inzake bemesting, ziekten en bij het oogsten van knolselder?
help
Deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in knolselderij : verslag van de proef in 2012 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ 2012
In de teelt van knolselderij zijn drie middelen toegelaten, namelijk linuron (breed werkend bodem- en contactherbicide), Centium (eenjarige, breedbladige onkruiden) en Boxer. De toelating van linuron staat onder druk, zodat dit middel mogelijk in de ...
help
'Knolselderij blijft een beetje een gok' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2012
Op het bedrijf van Leon Jacobs in Nieuwe Tonge staat al 35 jaar knolselderij. Dit jaar blijft de knolgroei behoorlijk achter door de nattigheid. De bruto kiloopbrengst zal daardoor minder zijn dan normaal.
help
Knolselderij planten met een bietenrooier \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2012
Het poten van plantjes uit perspotjes is een arbeidsintensieve klus. Robotplanters hebben dit grotendeels vergemakkelijkt. Loonbedrijf Lokers uit Zevenbergen bouwde een Ferrari plantmachine aan een bietenrooier.
help
Kleine nuances kunnen het verschil maken : rassenproef knolselder 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Delanote, L. \ Rapol, J. \ 2012
De rassenkeuze voor knolselder in de biologische teelt loopt op dit moment gelijk met de gangbare teelt. Niettemin wegen raseigenschappen als loofontwikkeling en weerstand tegen bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) meer door in de biologische teelt. ...
help
Groeizaam najaar maakt veel goed : rassenproef knolselderij normale teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanheule, M. \ 2012
In deze rassenproef werd de gebruikswaarde nagegaan van de opgenomen cultivars van knolselderij voor een normale teelt voor aanvoer aan de verse markt of voor de verwerkende industrie. Belangrijke parameters voor de verse markt zijn uniforme ronde, v ...
help
Ook schietgevoeligheid belangrijk in de vroege teelt : rassenproef knolselderij vroege teelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vanparys, L. \ 2011
De vroege teelt van knolselderij wordt gezaaid in februari en uitgeplant in april. De teeltverzorging tijdens de opkweek is van groot belang, vooral de bescherming tegen vorst. Als de planten tijdens de opkweek of na het uitplanten worden blootgestel ...
help
De Oerakker oranje lijst gewas: Selderij [Database]
[ca. 2011]
Knolselderij en bladselderij zijn waarschijnlijk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Italië is het land waar bleek- en knolselderij ontwikkeld zijn. Beide selderijvormen ontstonden vrijwel gelijktijdig. Omstreeks begin 1600 zijn blad-, bleek- e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.