Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 44 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="koolzaad"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Koolzaad : onderzoek naar correlaties chemische analyse - NIRS deel II : projectleider: R. Frankhuizen [Boek]
Tusveld, M.A.H. \ Frankhuizen, R. \ Coors, R.G. \ Jong, J. de \ Oostrom, J.J. van \ Kamp, H.J. van der \ Koning, A. de \ Venema, D.P. \ Kleijnen, H.C.H. \ 1989
Eind 1988 is op het RIKILT, in opdracht van de BV Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om met behulp van een scannende NIR-spectrometer (IA- 500) de samenstelling van koolzaad te bepalen ...
help
Ervaringen opdoen met dubbelnul - koolzaadrassen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hiemstra, G. \ 1989
De noodzaak om over te schakelen op dubbelnul-koolzaad wordt steeds dringender omdat de EG-commissie vanaf 1992 alleen nog steun wil verlenen dan dubbelnul-koolzaad met een maximum gehalte van 20 mikromol glucosinolaat per gram zand
help
Koolzaad : industrie toont meer belangstelling \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Wielen, S. van der \ 1989
Korte beschrijving van de teelt van koolzaad; gewasbecherming, teeltproblemen, oogsttijdstip, bemesting en de postitie van koolzaad op de markt.
help
Rapssaat in der Schweinem␁ast : geschrotet, gequetscht oder extrudiert? \ DGS Deutsche Gefluegelwirtschaft und Schweineproduktion [Artikel]
Salewski, A. \ 1989
help
Het dodelijk gevaar van dubbelnul : natuur en landschap \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oude Wesselink, M. \ 1989
Dubbelnul-koolzaadrassen kunnen in de winter wanneer het gewas boven de grond staat, zeer schadelijk zijn voor reeen. Sterfte van reeen treedt vooral op in gebieden met koolzaadakkers van vijf ha en groter, zoals in Noord-Groningen en Zuidelijk Flevo ...
help
Raps als Energietraeger \ Die Landtechnik : Fachzeitschrift fuer Agrartechnik und laendliches Bauen [Artikel]
Strehler, A. \ 1989
help
Den Rapsertrag in den Griff kriegen \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Paul, V.H. \ 1989
Een uiteenzetting van teeltaspecten. Het belang om nieuwe produktie hulpmiddelen met elkaar in overeenstemming te brengen, waardoor evenals bij wintertarwe een stabiel opbrengstniveau bereikt kan worden
help
Koernerraps - Anbau 1989 / 1990 \ Die Gruene : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift [Artikel]
Hammann, H. \ 1989
Koolzaadrassen, vrij van erucazuur (0-rassen) en die soorten die zowel vrij zijn van erucazuur als glucosinolaten (dubbelnulrassen). Teeltaspecten, opbrengsten en geschikte rassen zijn behandeld
help
Schwellenwert einhalten : Rapsschaedlinge gezielt bekaempfen \ DLZ : Die landwirtschaftliche Zeitschrift fuer Management, Produktion und Technik [Artikel]
Lauenstein, G. \ 1989
Raadgevingen ter bestrijding van insekten in koolzaad
help
Plant Genetic Systems ontwikkelt een uniek systeem voor de commerciele produktie van hybride zaad \ De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond [Artikel]
1989
Door genetische manipulatie wordt de stuifmeelontwikkeling voorkomen van planten die normaal gesproken zelfbevruchters zijn. Hierdoor is kruisbestuiving mogelijk; dit is al toegepast bij koolzaad
help
Wer traut sich an die Direktsaat? : Tips und Erfahrungen aus erster Hand \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Doerpmund, H. \ 1989
Praktijkervaringen van een teler, die koolzaad en granen zaait zonder kerende grondbewerking
help
Gegen Unkraeuter im Raps \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Balgheim, R. \ 1989
Naast besparingsmogelijkheden op herbicidengebruik in koolzaad wordt de beperkte herbicidentoepassing in waterwingebieden genoemd
help
Schadensschwellen auch fuer Raps \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Kuest, G. \ Wahmhoff, W. \ Heitefuss, R. \ 1989
Uitgaande van het verschil in toegebrachte schade bij het gewas per soort onkruid wordt een rekenschema gehanteerd, waarbij men via vermenigvuldiging met verschillende schadefactoren de uiteindelijk toegebrachte schade kan uitrekenen. Tevens kan men ...
help
Sind Ihre Rapsbestaende ausreichend mit Schwefel versorgt? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Lauts, A. \ 1989
Aandacht voor zwavelgebrek en zwavelbemesting in koolzaad
help
Schrittweise Umstellung auf 00 - Raps \ Die Gruene : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift [Artikel]
Wueest, J. \ 1989
help
La culture du colza, une alternative? \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Falisse, A. \ Guldentops, R. \ Cors, F. \ 1989
Ingegaan wordt op de ontwikkelingen ten aanzien van de koolzaadteelt
help
Ernteverluste beim Raps senken : Druschtechnik auf Raps abstimmen \ DLZ : Die landwirtschaftliche Zeitschrift fuer Management, Produktion und Technik [Artikel]
Spiess, E. \ 1989
Praktijkervaringen hebben uitgewezen dat verliezen tijdens het maaien beperkt kunnen worden door de afstand tussen maaimes en toevoer ongeveer een meter langer te maken
help
Winterraps : zwei 00 - Sorten fuer die Aussaat 1989 \ Die Gruene : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift [Artikel]
1989
Beschrijving van de nieuwe rassen Arabella en Lirabon, die zijn opgenomen in de nieuwe Zwitserse rassenlijst
help
Fuenf Tonnen in der breiten Praxis \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
1989
Aandacht voor de toekomstige koolzaadrassen; het bereiken van hoge opbrengsten en de rendabiliteit
help
Welche 00 - Rapssorte zur neuen Aussaat? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Freimann, G. \ Scheller, H. \ 1989
Beoordeling van 6 nieuw toegelaten dubbelnulrassen
help
Sclerotinia - bestrijding in winterkoolzaad \ Jaarboek... : verslagen van in ...afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV [Artikel]
Floot, H.W.G. \ 1989
help
Schwerpunkt: Rapsbestellung '89 \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
1989
6 artikelen over aspecten van de koolzaadteelt; kosten besparing bij de onkruidbestrijding; speciale herbiciden tegen onkruidgrassen; het voorkomen van schade door de aardvlo; de bestrijding van slakken
help
Versuche mit Rapsoel als Treibstoff \ Die Gruene : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift [Artikel]
Stadler, E. \ Frankhauser, J. \ Studer, R. \ 1989
Olie uit koolzaad kan dienen als brandstof voor motoren van tractoren. Uit onderzoek bleek dat deze olie goed voldoet, maar dat de produktie ervan duur is
help
Guelle : ein idealer Duenger fuer Raps \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Schultz, H. \ 1989
Koolzaadplanten hebben een goede aanpassing aan de stikstofdynamiek. Een combinatie van drijfmest en kunstmest verdient aanbeveling vanwege de hogere werkingscoefficient
help
Pilze im Raps erkennen \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Bartels \ 1989
help
Rapskrankheiten - erkennen und einschaetzen \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Ahlers, D. \ 1989
help
Foolproof gluco tests are becoming ever more vital \ Farmers weekly [Artikel]
Hillier, C. \ 1989
6 soorten testmethodes worden qua kosten en benodigde werktijd met elkaar vergeleken ter bepaling van de hoeveelheid glucosinolaat in een monster koolzaad
help
Pollen: selectie en transformatie \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Bino, R.J. \ Keijzer, C.J. \ Hoekstra, F.A. \ 1989
Overzicht van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe selectie- en transformatiemethoden op het niveau van pollen. Selectiemethoden met pollen vinden plaats via in vivo- en in vitrotechnieken. Selectiemethoden met microsporen worden bijv. to ...
help
Scheutregeneratie uit mesofylprotoplasten van Brassica en Beta soorten \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Krens, F.A. \ Jamar, D. \ 1989
Bespreking van onderzoek op de SVP naar de toepassing van genetische manipulatie bij de siekerbiet (Beta vulgaris) en koolzaad (Brassica napus) m.b.t. scheutregeneratie uit mesofylprotoplasten. Een belangrijk punt hierbij is het maken van nieuwe kern ...
help
Regeneratie en fusie van protoplasten bij kruisbloemigen voor overdracht van resistentie \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Lelivelt, C.L.C. \ Frederiks, H.J. \ 1989
Dit onderzoek op de SVP omvat het uitvoeren van fusies tussen koolzaad (Brassica napus) en de bca-resistente soorten gele mosterd (Sinapis alba) en bladrammanas (Raphanus sativus) met als doel deze resistentie over te dragen naar winterkoolzaad. Meso ...
help
Raps und Soja \ Die Gruene : Schweizerische landwirtschaftliche Zeitschrift [Artikel]
1989
8 hoofdstukken over het koolzaad en sojagewas zijn behandeld, zoals kwaliteit, rassen en veredeling van koolzaad; de inzet van biotechnologische technieken bij het kweken van koolzaadrassen; koolzaad als grondstof in de voeding voor mens en dier; erv ...
help
Anti-nutritionele factoren of groeiremmende stoffen in veevoedergrondstoffen (2) : kool- en raapzaadprodukten \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Veldman, A. \ 1989
In dit artikel wordt ingegaan op het belang van kool- en raapzaad, mogelijke verlaging van het glucosinolaatgehalte in deze zaden, de effecten van glucosinolaten in het dier en de toepassingsmogelijkheden van kool- en raapzaad in de veevoeding
help
Stickstoffduengung zu Winterraps \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Schoenberger, H. \ 1989
help
Entwicklungstendenzen im Rapsanbau \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Steinhauser, H. \ Heissenhuber, A. \ 1989
Overzicht van de ontwikkelingen ten aanzien van het areaal koolzaad in West-Duitsland, vanaf 1970
help
Fusskrankheiten und Fruchtfolgekrankheiten : ein Problem fuer den Anbau von Koernerraps? \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Paul, V.H. \ Guenzelmann, A. \ 1989
help
Vorschriften engen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Raps und Koernerleguminosen ein \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Maykuss, F. \ 1989
Aandacht voor de toelating en registratie van gewasbeschermingsmiddelen; verboden en beperkingen bij het gebruik van preparaten; gebruik volgens de principes van geintegreerde gewasbescherming
help
Schwefelversorgung von Koernerraps : Rueckblick auf 1988 und Konsequenzen fuer 1989 \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Schnug, E. \ 1989
help
Die Gipsblockmethode - eine neue Moeglichkeit der Beregnungssteuerung bei Raps \ RAPS : Fachzeitschrift fuer Oel- und Eiweisspflanzen [Artikel]
Karpf, F. \ 1989
help
Fruehjahrsmassnahmen zur Rapskultur \ Praktische Landtechnik [Artikel]
Sperber, J. \ 1989
help
Oilseed growers can give pigeons a warning shot \ Farmers weekly [Artikel]
Long, E. \ 1989
Het voorkomen van ernstige schade aan koolzaadgewassen door het geven van afschrikkende schoten aan duiven tijdens de maanden november tot maart
help
Double-lows : don't stint \ Farmers weekly [Artikel]
Blake, A. \ 1989
Dubbelnul koolzaadrassen met een lager gehalte aan glucosinolaat zijn gevoeliger voor ziekten maar behoeven bij een goede fungicidebehandeling niet minder op te brengen dan de enkel nulrassen
help
Pflanzenschutz im Raps: Empfehlungen fuer das Jahr 1989 \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Steck, U. \ 1989
help
Deer deaths may kill double-low oilseed standard \ Farmers weekly [Artikel]
Beaton, D. \ 1989
In het kort wordt aandacht besteed aan de problematiek van het gehalte aan glucosinolaat in koolzaad in verband met reeensterfte door opname van dubbelnul-koolzaad
help
Der wichtige Blick in die Gelbschale \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Teutsch \ 1989
Belichting van de insektenbestrijding in koolzaad aan de hand van schadedrempels, die bepaald worden met gele vangbakken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.