help
Zachte make-over voor bijzondere zeedijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2016
De Hondsbossche Zeewering heeft in 2015 een ingrijpende metamorfose ondergaan. Daarbij verdween de karakteristieke harde glooiing helemaal achter het zand van een nieuw duingebied. In oktober 2015 werd de nieuwe naam onthuld: de Hondsbossche Duinen.
help
Marijtje op afscheidstournee : vaarzenkampioenschap lastigste finale tijdens Landbouwshow in Opmeer \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2016
De eerste ibr- en bvd-veilige keuring zorgde voor een uitgekleed deelnemersveld in Opmeer. Aan de bezoekersaantallen was het niet merken. Duizenden zagen hoe de bekende Lherosdochter Marijtje 356 voor de derde maal zegevierde.
help
Getijdenenergie bij Texel showroom voor wereld \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
In het Marsdiep levert de drijvende getijdencentrale van BlueTEC al sinds mei van dit jaar elektriciteit. Het is de eerste van zijn soort ter wereld. 'Eigenlijk is het een showroom voor andere landen waar ze hogere stroomsnelheden hebben. Een werkend ...
help
Stranding Kemps zeeschildpad op het strand van Den Helder \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Boer, M. de \ Goverse, E. \ 2015
Voor de zesde keer in zestig jaar is er in Nederland een zeer zeldzame Kemps zeeschildpad gestrand. De zeeschildpad werd op zaterdag 20 december 2014 op het strand bij Den Helder, tussen de strandslagen Falga en Duinoord, rond 10:15 uur door een wand ...
help
Getijde-energie optimaal te combineren met zon en wind \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Wit-Blok, M. de \ 2015
Het idee om gebruik te maken van getijdenstromingen voor het opwekken van energie is niet nieuw. Toch is het de afgelopen decennia om verschillende redenen nog niet tot een echte doorbraak gekomen. Daar lijkt nu vernadering in te komen. Het eerste ex ...
help
Opdrachten in het echt : kenniswerkplaats \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Appelman, R. \ Goossens, R. \ 2014
Hoe hou je het beheer van de bos- en duingebieden rondom Den Helder betaalbaar? Met deze vraag mochten Bos- en natuurbeheerstudenten aan de slag in een project van de Kenniswerkplaats, een platform voor lokale vraagstukken dat studenten en opdrachtge ...
help
Glasaalonderzoek Den Oever als onderdeel van het project 'Glasaal over de dijk' [Boek]
Foekema, E.M. \ Keeken, O.A. van \ Rippen, A.D. \ 2014
Uit onderzoek verricht in het voorjaar van 2013 blijkt, dat grote hoeveelheden glasaal zich concentreerden rond het lozingspunt van de rioolwaterzuivering in Den Oever. Het is mogelijk dat onder de geconcentreerde glasalen verhoogde sterfte plaatsvin ...
help
Schroefpers test Den Helder [Boek]
2014
Bij de waterzuivering van waterschappen zijn in de afgelopen 15 jaar weinig tot geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot nieuwe eindontwatering technieken. Kijkende naar de keuzes binnen HHNK dan beperken we ons momenteel tot centrifuges en zee ...
help
Waterschap kan fors besparen op energie bij slim peilbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Door polder- en boezemgemalen te laten draaien op tijden dat electriciteit relatief goedkoop is en stil te zetten op dure momenten, kan Hoogheemradschap Hollands Noorderkwartier 25 tot 40 procent op de energiekosten besparen. Dit blijkt uit een analy ...
help
Grutto : anderland \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Piersma, T. \ 2014
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waddenonderzoeker bij NIOZ èn winnaar van de ...
help
Duurzaam peil- en energiebeheer \ H2O online [Artikel]
Hart, K.J. de \ Berends, T. \ Grispen, J. \ 2014
Nieuwe energiebronnen zoals zon en wind zorgen op de energiemarkt voor grote en snelle fluctuaties in aanbod en prijs. Door de real time-aansturing van gemalen hierop af te stemmen snijdt het mes aan twee kanten: een forse financiële besparing en mee ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 30: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Wieringerwaard [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Jansen, P.C. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Wieringerwaard afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een wat ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 32: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Wieringen [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Wieringen afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbal ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 25: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Anna Paulownapolder Hoog [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Anna Paulownapolder Hoog afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd ...
help
Bestrijding onkruid in spinazie 2013 [Boek]
Lange, J. de \ 2014
In 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk twee proeven in spinazie tegen onkruid uitgevoerd in opdracht van telers met financiering via het Productschap Tuinbouw. In de teelt van spinazie is de toelating van asulam (o.a. Agrichem asulam) vervallen. In de tee ...
help
Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK - Deelrapport 26: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Anna Paulownapolder Laag [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Renaud, L.V. \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Anna Paulownapolder Laag afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd ...
help
Aanzet klimaat agenda Den Helder : verslag klimaatatelier, 27 augustus 2014 [Boek]
Stam, W. \ Koens, D. \ Berg, F. op de \ Groot, M. de \ Grond, V. \ 2014
Het klimaatatelier is georganiseerd als start van het traject Den Helder klimaatbestendig. Het atelier Den Helder is gehouden via de aandachtspunten: weten, willen, werken.
help
Verplaatsing naar glasconcentratiegebied vaak (te) grote stap \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2014
Voor een sterk Greenportcluster is de aanwezigheid van modern productieareaal van essentieel belang. Om daaraan te voldoen, moet een aanzienlijk deel van het huidige areaal in de oudere glastuinbouwconcentraties worden gemoderniseerd. Doordat de glas ...
help
Regioleren en de kenniswerkplaats Noord-Holland noord [Boek]
[ca. 2013]
In deze brochure maakt u kennis met de eerste ervaringen binnen de Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord met regioleren en de samenwerking met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen. Een oogst om trots op te zijn en een stimulans om de ...
help
Zand over de Natuur - Hondsbossche Zeewering [Video]
2013
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering hebben een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel. De huidige dijk ligt er sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. De dijk voldoet door zeespiegelstijging en de toegenomen krach ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.