help
Natuurinclusief in Singapore \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Ravestijn, N. \ 2020
In Nederland maakt natuurinclusief ontwerpen opgang en gaan steeds meer gemeentes aan de slag met beleid en puntentellingsystemen. In de praktijk blijkt het echter nog steeds moeilijk om een beoordeling te koppelen aan het nut dat de ingrepen hebben.
help
i-Tree Nederland is nog niet af! : ‘We zijn op zoek naar middelen om i-Tree Nederland te kunnen doorontwikkelen’ \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K.S. \ 2019
i-Tree Nederland, een vertaling van het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree, is dit jaar gelanceerd. Maar hoe wordt het toegepast? Joost Verhagen van Cobra Groeninzicht: ‘i-Tree wordt nog niet echt breed ingezet, maar de eerste stappen zijn zeker ge ...
help
‘Ik heb veel vertrouwen in i-Tree Nederland en wil de klanten ermee vooruithelpen’ : Voor uitbreiding van i-Tree Nederland is de hoop is gevestigd op interesse en financiering vanuit gemeenten \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K.S. \ 2019
i-Tree Nederland, de vertaling van het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree, zou kunnen worden uitgebreid. In een versie 2.0 kunnen energiebesparing en effect op hittestress opgenomen worden. Ook stichtingskosten zouden in de waardeberekening meegeno ...
help
Waarden in het groen \ Nature Today [Artikel]
Betgen, C. \ 2019
Groen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je deze waarde van groen uit in geta ...
help
‘Op naar het next level : Er zijn een paar showcases nodig’ : Tientallen gemeenten omarmen i-Tree; nu de toepassing nog \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2019
i-Tree Nederland 1.0 werd op 14 februari 2019 gelanceerd: een mooi verhaal, dat ook praktisch moet zijn. Hoe gaat de markt om met i-Tree Nederland? En hoe wordt het verhaal overgebracht aan de burgers en de politiek?
help
'i-Tree: gedetailleerde aanvulling op communicatietool Teeb.stad' : Twee rekentools voor baten van groen en bomen naast elkaar gelegd \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2019
De opbrengsten van een individuele boom of een geheel bomenbestand kunnen berekend worden met de rekentool i-Tree. De tool teeb. stad was er al een poos voordat i-Tree een (vertaalde) voet aan de grond kreeg in Nederland. Wat zijn de overeenkomsten e ...
help
Duurzame bomen in stedelijk milieu \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Schenk, J. \ 2018
Toen ik zeven jaar geleden adviseerde om voor een boom een ondergrondse groeiplaatsconstructie te voorzien, kreeg ik de vraag: ‘Is dat niet heel duur?’ Deze vraag krijg ik nog regelmatig. Om hierop een gefundeerd antwoord te kunnen geven heb ik een b ...
help
Planten voor een prima binnenklimaat [Video]
2017
Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat in kantoorgebouwen. Zij brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, bijvoorbeeld door ...
help
Overview of the international fishing activities on the Dogger Bank : update with Dutch, British, Danish, German, Belgian, Swedish and French data for 2010-2015 [Boek]
Hamon, Katell G. \ Hintzen, Niels T. \ Oostenbrugge, Hans J.A.E. \ 2017
help
Meter extra kan uit : derde maaidek maakt ’t duurder \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2016
Grotere veestapels vragen om meer capaciteit bij de voederwinning. Zeker bij de grasoogst kan de maaicapaciteit de voerkwaliteit positief beïnvloeden. Maar werk je met extra capaciteit eigenlijk ook goedkoper?
help
Met scheiding minder mestafvoer en lagere kunstmestkosten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Evers, A. \ Galama, P. \ 2016
Toepassen van mestscheiding kan bij melkveehouders die veel mest moeten afvoeren een hoger inkomen opleveren. Besparing op kosten voor mestafvoer is mogelijk omdat de dikke fractie meer mineralen bevat dan drijfmest. Ook blijft er meer werkzame stiks ...
help
The contribution of sustainable trade to the conservation of natural capital : the effects of certifying tropical resource production on public and private benefits of ecosystem services [Boek]
Oorschot, Mark van \ Wentink, Carsten \ Kok, Marcel \ Beukering, Pieter van \ Kuik, Onno \ Drunen, Michiel van \ Berg, Jolanda vd \ Ingram, Verina \ Judge, Lucas \ Arets, Eric \ Veneklaas, Frank \ 2016
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has conducted a study into the potential impact of certified sustainable production on natural capital and the related ecosystem goods and services. Forests are a well-known example of natural capital; ...
help
Wie houdt het hoofd boven water? \ Management&techniek [Artikel]
Audenaert, D. \ 2016
De cijfers van de bedrijfseconomische boekhouding Tiber van het boekjaar 2015 bewijzen dat de melkveehouders technisch nooit betere resultaten konden voorleggen. De melkproductie per koe ging er fors op vooruit, met een lager krachtvoerverbruik per l ...
help
Ledverlichting : led loont : belangstelling groeit sterk \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2016
Förch Nederland zwengelde de discussie over ledverlichting aan, mede vanwege de grote afname onder automotive-bedrijven in Nederland. Technolit pakte flink uit op de Agritechnica. Wij rekenden de overstap met Förch door, bespraken met Technolit de pr ...
help
Shoc proof bouwen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ Louwers-de Weerdouw, M. \ 2016
Groningen wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Deze leiden ook in de landbouw tot veel schade aan gebouwen. Het normalisatie-instituut NEN publiceerde onlangs de praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
help
Regionale effecten windmolenparken op zee : maatschappelijke effecten en analyse regionaal economische impact [Boek]
Hoefsloot, Niels \ Pater, Menno de \ Gent, Daan van \ Boer, Sara de \ 2016
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In de periode augustus 2013 – maart 2014 heeft Decisio de Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone opgestel ...
help
‘If you think you’re the best, you’ll never get any better’ : Nolina seeks exacter insight into return and cost price \ In greenhouses : the international magazine for greenhouse growers [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2016
For growers who have greenhouses at several locations and grow a wide assortment it is very difficult to objectively and accurately calculate all the costs of the different products. Yet that is necessary to make the right decisions. For the last few ...
help
Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145 [Boek]
Oostenbrugge, Hans van \ Turenhout, Mike \ Hamon, Katell \ 2016
Naast de kosten-batenanalyse die in Van Oostenbrugge et al. (2015) is uitgevoerd, biedt dit memorandum een schatting van de kosten van vier sluitingsvarianten voor het beschermen van het bentische ecosysteem van het Friese Front en de Centrale Oester ...
help
Drones zijn interessant, maar zijn ze ook betaalbaar? \ Management&techniek [Artikel]
Dewulf, T. \ De Zutter, A. \ Ingelaere, N. \ Leeman, M. \ Moyaert, K. \ Syryn, K. \ 2016
Drones komen steeds vaker in de media. Het gaat dan vaak over drones voor recreatief gebruik. Maar wat zijn de mogelijkheden van drones in de landbouw? En is een drone wel rendabel op een landbouwbedrijf? In dit artikel trachten we een antwoord te ge ...
help
Stadslandbouw, aantoonbaar gezond? [Brochure]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Blaeij, A. de \ [2015]
In bijna iedere gemeente in Nederland is er een grote verscheidenheid aan stadslandbouwinitiatieven. Op kleine schaal zoals op een balkon, op een dak of in een volkstuin, maar ook in de vorm van professionele voedselproductie en -verwerking aan de ra ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.