help
Randland \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Meier, S. \ Reverda, N. \ Wouw, D. van der \ 2015
Nederland is een land met twee gezichten: dat van de Randstad en dat van het Randland. Het eerste gezicht is dominant aanwezig, het tweede wordt minder opgemerkt. De dominantie van de Randstad op het gebied van economie, politiek, cultuur en sociale ...
help
De Achterhoek anticipeert : lessen uit de leerkring voor raadsleden [Boek]
Moerkamp, J. \ 2014
De Achterhoek is één van de regio’s in Nederland die geconfronteerd wordt met de gevolgen van bevolkingsdaling. Naast een afname van de bevolking vindt in de Achterhoek een grote verschuiving plaats in de samenstelling van de bevolking. In de Achterh ...
help
Omgaan met krimp : afname bevolking dwingt scholen tot regionale afstemming \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2013
Om een krimpende bevolking te begeleiden, kiezen aoc’s in de periferie van ons land voor kwaliteit. Afgestemd op de regionale behoefte, want een school kan alleen floreren in een leefbare streek.
help
Sociale innovatie als veelbelovend concept in krimpregio's \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
During, R. \ 2013
Steeds vaker nemen burgers en ondernemers het heft in eigen handen voor de leefbaarheid van hun regio. Ze pakken kansen op, gaan nieuwe verantwoordelijkheden aan en doorbreken daarmee de traditionele maatschappijstructuren. Sociale innovatie noemen w ...
help
Vergrijzing en ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie [Boek]
Dam, F. van \ 2013
Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van de Ne ...
help
Keuzes bij krimp : de instroom in groen (v)mbo \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Naar groen vmbo gaan nu bijna 30.000 leerlingen; dat worden er waarschijnlijk minder. Hoe reageer je op krimp? Kies je voor nieuwe doelgroepen zoeken, over de grenzen van groen, minder opleidingen, kleinere scholen en minder personeel? Of voor een an ...
help
De meerwaarde van multifunctionele landbouw in krimpgebied Noordoost-Groningen [Boek]
Ferwerda-van Zonneveld, R. \ Vijn, M. \ Engelsma, K. \ Migchels, G. \ 2012
Uit dit onderzoek naar de meerwaarde van multifunctionele landbouw in het krimpgebied Noordoost-Groningen en de daarbij gevolgde redeneerlijnen, blijkt dat: De agrarische sector niet of nauwelijks betrokken wordt bij de plannen rondom krimp en niet i ...
help
Vlasteelt op een keerpunt : saldo vlas daalt door ontkoppeling subsidies \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Knuivers, M. \ 2010
In 2012 wordt de subsidie van vlas losgekoppeld van de productie. Hierdoor daalt het saldo van het gewas. Blijft de teelt voor Nederland behouden?
help
Soepel ontslag staat of valt met gedegen voorbereiding \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2010
Bedrijfsbeëindigingen of personeelsinkrimpingen komen meestal niet uit de lucht vallen. Een ondernemer doet er verstandig aan vroegtijdig met ontslagprocedures te beginnen. Met een goede voorbereiding is veel leed te voorkomen en geld te besparen.
help
'Krimp bloemen- en plantenexport valt mee' : VGB-voorzitter Herman de Boon \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2009
help
Jan Hermans : 'krimp geen lange termijn oplossing' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2009
Voorzitter Jan Hermans van de KAVB-productgroep Lelie, ziet wel lichtpuntjes voor de leliesector, ondanks dat de leliesector in zwaar weer verkeert. Persoonlijk hoopt hij voor het nieuwe plantseizoen op een krimp van 20 procent
help
Opleving graanprijs voor de nieuwe oogst \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Jacobs, R. \ 2009
Het graan areaal is in Nederland 2.000 hectare gegroeid. Wereldwijd is er echter sprake van krimp en het graan in Oost-Europa lijdt onder droogte
help
Bollentelers trappen massaal op de rem : 'het is een kwestie van overleven' \ Vakwerk [Artikel]Bijbehorende website
Lee, H. van der \ 2009
'Houden wat we hebben en doorgaan.' Dat is de tendens in de bloembollensector, blijkt uit onderzoek van marketingbedrijf AgriDirect. Het bedrijf vroeg 80 procent van de telers naar de toekomstplannen
help
'Traditionele teler zal altijd blijven bestaan' : wat nu : krimpen, speciliseren, of naar het buitenland? \ Vakwerk [Artikel]
Lee, H. van den \ 2009
Hoe moet het nu verder in het bollenvak, met onze overproductie, de ongunstige eurokoers en de concument die minder sierteeltproducten dan ooit koopt.
help
Fruitteler Huiskamp verkleint bedrijf en werkt nu als loonsnoeier \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hulst, M. van der \ 2008
Gert en Gerrie Huiskamp hebben een fruitbedrijf in Welsum, Overijssel. Zij hebben ervoor gekozen het bedrijf in te krimpen, nu runt Gerrie de huisverkoop en Gert is loonsnoeier geworden
help
Krimp de enige oplossing voor leliemalaise \ Vakwerk [Artikel]
Brinkman, J. \ 2008
Voor een serie over de problemen in de lelieteelt vroeg Vakwerk aan coördinator Arie Alders, zijn mening over oorzaken en oplossingen, sectorale afspraken en samenwerkingsverbanden en zijn visie op de buitenlandse concurrentie
help
Zware klappen voor pluimveesector : LEI houdt verbod verrijkte kooi tegen het licht \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Wal, G. van der \ 2007
Een inkrimping van de Nederlandse leghennenstapel met 15 procent en een verlies van 850 arbeidsjaren. Dat is het gevolg van het verbod op de verrijkte kooi, concludeert het Landbouweconomische Instituut (LEI) in haar rapport 'Verbod op verrijkte kooi ...
help
Benut de potenties van dubbelkrimp \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
Hendriks, M. \ 2007
Koppel het afnemen van de bevolking aan de noodzaak om water meer ruimte te geven. Dat is in een notedop de boodschap van het onderzoeksprojekt Dubbelkrimp
help
Tot €5.000 per bedrijf \ De pluimveehouderij [Artikel]
Sterren, M. van der \ 2007
Nederlandse vleeskuikenhouders kunnen allemaal aan de strengste eisen voldoen om de maximale 42 kilogram per vierkante meter uit de EU-welzijns-richtlijn te mogen hanteren, maar het blijft een kostenpost
help
Nieuw tulpensortiment groeit flink \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2007
Slechts een enkel jaar zakte het tulpenareaal onder de grens van 10.000 hectare. Dit jaar zit het oppervlakte er weer boven. Niet alleen de grote cultivast namen weer toe, ook in het nieuwe sortiment is flinke groei te zien. Hyacint blijft stabiel, t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.