help
Samen leren, maar van wie? : opinie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tinnevelt, S. \ 2015
Een kritische reactie op het artikel 'Leren van elkaar en andere overheden : ambitie' in Waterschap (2014) nr. 11 betreffende uitspraken van 2 secretarissen-directeur.
help
‘Antibioticabeleid zorgt voor onwerkbare situaties’ : CPD-dierenarts pleit voor herijking op basis van nieuwste inzichten \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Hiemstra, A. \ 2015
In alle veehouderijsectoren moet het antibioticumgebruik dit jaar met 70 procent zijn verlaagd ten opzichte van 2009. Volgens het vorig jaar opgerichte Collectief Praktiserende Dierenartsen is dat voor de melkveehouderij te veel gevraagd en ook niet ...
help
‘Het is een ballenbak voor politici’ : wetenschapper Jaap Hanekamp over onzin van ammoniakbeleid \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
De nieuwe ammoniakwetgeving PAS is volgens onderzoeker en scheikundige Jaap Hanekamp vooral oude wijn in nieuwe zakken en een doodlopende weg. Twintig jaar geleden was hij ook al kritisch betrokken bij de ammoniakdiscussie. „Het debat is niks verande ...
help
'Kwekerij en RUD hebben een gemeenschappelijk doel' \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Om in deze tijd een bloembollenbedrijf te kunnen en mogen runnen, moet je als ondernemer aan allerlei eisen en vergunningen voldoen. Regelmatig verschijnen er instanties op de dam om te controleren of je aan de eisen voldoet. Zo niet dan volgen er af ...
help
In het hooi met...Stichting Bollenboos \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2015
De toenemende lelieteelt in de gemeente Westerveld was een doorn in het oog van omwonenden. Naast wegen vol modder en kapotgereden percelen, reed de landbouwspuit vaker langs dan de bewoners van de Drentse gemeente lief was. De vraag over hun gezondh ...
help
Nature-publicatie imidacloprid en afname van vogelpopulaties [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Reactie van ministerie van Economische Zaken op de publicatie in Nature over imidacloprid en de correlatie met de afname van insectenetende vogelpopulaties. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), die het artikel bezien he ...
help
Theo Dersjant gooit steen in de vijver : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Het is goed dat er waterschappen zijn. Maar het is nergens voor nodig dat waterschappen een gekozen bestuur hebben. In twee zinnen samengevat is dat de conclusie die journalist Theo Dersjant trekt in zijn boek Oud bestuur. Een jaar lang keek hij als ...
help
Sleutelen aan de pacht; een gemiste kans \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 2014
Kritiek op de evaluatie van het pachtrecht, waarbij wordt aangegeven dat een werkelijke visie op het pachtrecht van de toekomst ontbreekt. Op 15 april 2014 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken namelijk de evaluatie van het pachtrecht aange ...
help
Natuurorganisaties ontevreden over vergroening landbouw : veel geld voor weinig vergroening \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2014
Na drie jaar vergaderen en lobbyen in Brussel en Den Haag heeft de vergroening van het Europese Landbouwbeleid nu dan de polder bereikt. Begin juni stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma een brief aan de Tweede Kamer hoe zij de Europese regels in Ne ...
help
Publicaties visueel opleuken is riskant \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2014
Afbeeldingen in wetenschappelijke publicaties duidelijker te maken is verleidelijk, maar botst al snel met de richtlijnen. Een rondgang langs de valkuilen van knippen en plakken. "Digitale beeldbewerking maakt de mogelijkheden om alleen te tonen wat ...
help
RIVM lokt veel boze reacties uit met standpunt legionella op H2O-online \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Een artikel van 4 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat medio september werd gepubliceerd op de website H2O-online heeft verschillende verontwaardigde reacties opgeleverd.
help
‘Unieke kans voor meer marktkracht’ : NVV en LTO op campagne voor Producenten Organisatie Varkenshouders \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2014
Wordt de Producenten Organisatie Varkenshouders (POV) een succes of zal het een roemloos einde vinden? En als de POV de Brusselse criteria niet haalt, hoe zal de toekomst er dan uitzien? De kans dat de sector wordt overgeleverd aan de grillen van de ...
help
Paalfunderingen nog steeds discutabel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Het normalisatie-instituut NEN is al jaren druk doende de norm voor funderingspalen NEN 9997 te herzien. De normcommisse gaat ervan uit dat de tot nu toe gehanteerde regels palen opleveren die 33 procent te weinig draagvermogen hebben. Geotechnisch d ...
help
'Het draagvlak is niet groot' : stevige kritiek op democratisch gehalte waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2014
Sinds enige tijd is Theo Dersjant - schrijver van het boek 'Oud bestuur, een jaar ongenode gast bij een waterschap' - een bekende in waterschapsland. In zijn boek laat hij zich kritisch uit over het democratisch gehalte en functioneren van het waters ...
help
Ombudsman tikt NVWA op vingers wegens traineren \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2014
Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman tot 2014, heeft de NVWA in december 2013 op de vingers getikt wegens ‘schending van het vereiste van transparantie’. Nadat de dienst een fout had gemaakt bij een varkenshouder, manifesteerde de NVWA zich al ...
help
De wereld volgens Wakker Dier : de visie van de actievoerders versus de realiteit van de sector \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Gruisen, W. van \ 2013
Voor Wakker Dier is de toekomst helder: bulkproductie is onhoudbaar voor Nederlandse varkenshouders en op termijn is er slechts plaats voor diervriendelijke varkensbedrijven. Maar niet iedereen deelt die visie. Voorzitter LTO-Varkenshouderij Rooijakk ...
help
Mineralenkennis weer terug uit de kast : Wiebren van Stralen: 'Via voerspoor, mestverwerking en plaatsingsruimte kun je de mineralenefficiëntie wel verdubbelen' \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2013
In het nieuwe mestplan wordt de boer aangesproken op zijn ondernemerschap én op zijn verantwoordelijkheid. Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO Noord, was nauw betrokken bij de totstandkoming. ‘De situatie in de melkveehouderij ...
help
Biodiversiteit en gewasbescherming 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Straalen, N.M. van \ 2013
In de voetsporen van Rachel Carson kan de vraag gesteld worden of de chemische gewasbescherming die nodig is om hoogproductieve landbouw in Nederland te bedrijven zich verdraagt met de instandhouding van de biodiversiteit. Er zijn drie kritische punt ...
help
Evaluatie van de pacht \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Snijders, G.M.F. \ 2013
Bij brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 26 april 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangekondigd dat de evaluatie van het nieuwe pachtrecht in Titel 7.5 BW werkelijk van start gaat. Blijkens haar brief luidt de kernvraag ...
help
Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid : visie van de natuur - en milieuorganisaties op een echt groen GLB [Brochure]
[2013]
Een coalitie van Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, De 12Landschappen, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie wil 110 miljoen euro uit het Nederlandse budget voor inkomenssteun aan boeren in het Europese G ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.