Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 300

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="kwantitatieve analyse"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit [Boek]
Mestverwerkingloket \ Bureau Mest Afzet (BMA) \ 2015
Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het derde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. In het rapport worden de gegevens van de inventarisatie aangevuld met informatie ...
help
The fate of discards from marine fisheries : a disregarded viewpoint in fisheries management [Proefschrift]
Depestele, J. \ 2015
In deze thesis wordt er naar gestreefd om de bestemming van de teruggooi te kwantificeren. Het kwantificeren is opgedeeld in verschillende doelstellingen, vertrekkend vanuit het menselijke ( bestands-) perspectief en gaande tot het ecosysteemperspect ...
help
Suikerbieten : rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk [Boek]
2015
Kwantitatieve analyse van de suikerbietenteelt in België
help
Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2013-044 [Boek]
Buurma, J. \ Meer, R. van der \ Os, E. van \ Veen, H. van der \ 2015
Zuivering van lozingswater (afvalwater) is betaalbaar voor 30-35% van de glastuinbouwbedrijven met substraatteelt (potgrond, steenwol). Deze bedrijven exploiteren 40-50% van het gehele areaal glastuinbouw met substraatteelt. Bij de beoordeling van de ...
help
Nematology lab instruction movie: qPCR machines [Video]
2015
This is a short movie for thesis students in which we explain how to prepare your qPCR plate before a run and how to operate the 3 different qPCR machines we have at our lab. Keywords: qPCR, PCR, quantatative, gene expression, RNA, DNA.
help
Emissies ammoniak veel te hoog ingeschat : effect emissiebeperkende maatregelen veel kleiner dan gedacht \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
De Nederlandse veehouderij werkt met emissiebeperkende maatregelen, zoals zodebemesters, veel ammoniak weg die er in werkelijkheid niet is en was. Dat is de uitkomst van een studie waarin V-focus de ammoniakemissies voor Nederland berekent op basis v ...
help
Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempelwaarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied? [Boek]
Leopold, M.F.L. \ Bemmelen, R.S.A. van \ 2014
Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrich ...
help
Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Buisonjé, F. de \ Verheijen, R. \ 2014
Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
help
Rekenmachine voor mineralen : kringloopwijzer toont verborgen rendement : serie kringloopwijzer. Deel 1: mestproductie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
Laat je de Kringloopwijzer opstellen zonder er iets mee te doen, dan is het zonde van het geld. Kom je daarentegen in beweging, dan ontstaat er ruimte voor een verbetering in bedrijfsresultaat.
help
Het ammoniakkartel : grote verschillen tussen berekende en gemeten waarden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens ...
help
Criteria and indicators describing the regional bioeconomy : Cambridge (UK), 31 October 2014 [Boek]
Cambridge Econometrics \ 2014
This paper is the primary written deliverable in Work Package 1 of the BERST project. The purpose of the paper is to: - deliver an agreed set of criteria which facilitate the development of regional bioeconomy, - set out the basis for the quantitativ ...
help
KWIN nu ook als app \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen m ...
help
Overstortgebeurtenissen in riooldistrict 10 in Rotterdam : een onderzoek naar in hoeverre met metingen een beter beeld van de praktijk gevormd kan worden [Studentenverslag]
Houwelingen, C. van \ 2013
Om een beter beeld van overstortgebeurtenissen te verkrijgen zijn door de gemeente peilmetingen gedaan in district 10. In dit onderzoek is deze dataset bestudeerd. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In welke mate kunnen de reeds geda ...
help
KWIN Veehouderij bestaat 25 jaar \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2013
De eerste versie dateert van 1989-1990 en in augustus 2013 zal de nieuwste editie verschijnen. De KWIN (Kwantitatieve Informatie) Veehouderij bestaat daarmee 25 jaar. Met projectleider Izak Vermeij, onderzoeker bij Livestock Research van Wageningen U ...
help
Assessment framework and operational definitions for long-term scenarios [Boek]
Laborde, D. \ Tokgoz, S. \ Shutes, L. \ Valin, H. \ 2013
To navigate among the long term challenges for global and national food security, policy makers cannot only rely on qualitative analysis. They also need quantitative tools to measure and rank the different issues that they will face and the policy re ...
help
Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland : werkdocument met randvoorwaarden en handreiking [Boek]
Teunissen, W. \ Schotman, A. \ Bruinzeel, L.W. \ Holt, H. ten \ Oosterveld, E. \ Sierdsema, H. \ Wymenga, E. \ Melman, D. \ 2012
Een methode is uitgewerkt om kerngebieden te identificeren voor weidevogels. Als gidssoort is de grutto gebruikt, implicaties voor de andere weidevogelsoorten zijn aangeduid. Als zoekgebied voor kerngebieden zijn aangeduid gebieden die voldoen aan mi ...
help
Duurzame landbouw verantwoord : methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten [Boek]
Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Jukema, G.D. \ Kernebeek, H.R.J. van \ Knijff, A. van der \ 2012
Dit werkdocument is een deelresultaat van het overkoepelende project ‘Monitoring duurzame landbouw’ waarin de duurzaamheid van de Nederlandse primaire landbouw wordt gemonitord. De doelstelling voor dit deelproject is het opstellen van de methodologi ...
help
Assessing characteristic time and space scales of in-sewer processes by analysis of one year of continuous in-sewer monitoring data \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Dirksen, J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2012
Long-term and high-frequency in-sewer monitoring opens up a broad range of possibilities to study (influences on) water quantity and quality variations. Using data from the Eindhoven wastewater system in The Netherlands both dry weather flow and wet ...
help
Nieuwe lekverliesbepalingsmethoden voor het drinkwaterdistributienet : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thienen, P. van \ Pieterse-Quirijns, I. \ Kater, H. de \ Duifhuizen, J. \ 2012
Vaststellen van lekverlies vraagt om betrouwbare methoden. Door de klassieke bottom-up-methode uit te breiden met de verbruikspatronensimulator SIMDEUM en te combineren met een nieuw ontwikkelde methode voor analyse van leveringspatronen krijgen wate ...
help
QMRAspot: a tool for quantitative microbial risk assessment from surface water to potable water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Schijven, J.F. \ Teunis, P.F.M. \ Rutjes, S.A. \ Bouwknegt, M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2011
In the Netherlands, a health based target for microbially safe drinking water is set at less than one infection per 10,000 persons per year. For the assessment of the microbial safety of drinking water, Dutch drinking water suppliers must conduct a Q ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.