help
Development of a lactic acid production process using lignocellulosic biomass as feedstock [Proefschrift]
Pol, Edwin C. van der \ 2016
help
Nematology lab instruction movie: qPCR machines [Video]
2015
This is a short movie for thesis students in which we explain how to prepare your qPCR plate before a run and how to operate the 3 different qPCR machines we have at our lab. Keywords: qPCR, PCR, quantatative, gene expression, RNA, DNA.
help
Inzicht in antibioticaresistentie : GD-varkensarts Jobke van Hout \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Hout, J. van \ 2014
De GD houdt de resistentieontwikkeling van bacteriën al lange tijd bij. Uiteraard zijn deze gegevens niet automatisch representatief voor de gehele Nederlandse varkensstapel, omdat de GD vooral zieke of gestorven dieren onderzoekt. Sinds september 20 ...
help
Mogelijkheden voor ontwikkeling van een qPCR methode voor pathogene Fusarium soorten [Boek]
Heijnen, Leo \ Berg, Gerard van den \ 2014
Het vóórkomen van ziekteverwekkende micro-organismen vormt een potentieel risico voor de gezondheid van de consument en voor de betrouwbaarheid van drinkwater zonder desinfectieresidu. In het BTO heeft de afgelopen jaren onderzoek plaatsgevonden naar ...
help
Nieuwe methode om blauwalgen snel en accuraat op te sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Wullings, B. \ Zaan, B. van der \ Dionisio Pires, M. \ 2013
Als 2013 een mooie zomer krijgt, maken veel waterbeheerders zich terecht zorgen over blauwalgen, die een gevaar kunnen vormen voor mensen en dieren. Het vaststellen van aantallen blauwalgen en het bepalen van hun giftigheid is lastig. Een nieuwe DNA- ...
help
Kwantitatieve toets voor Agrobacterium rhizogenes [Boek]
Vermunt, A. \ 2012
Om te bepalen hoe hoog de infectiedruk is van de bacterie Agrobacterium rhizogenes in water-, substraat- en wortelmonsters heeft Groen Agro Control een kwantitatieve toets ontwikkeld. Deze bacterie veroorzaakt overmatige wortelgroei (crazy roots) in ...
help
Impact of influent data frequency and model structure on the quality of WWTP model calibration and uncertainty \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cierkens, K. \ Plano, S. \ Benedetti, L. \ Weijers, S. \ Jonge, J. de \ Nopens, I. \ 2012
Application of activated sludge models (ASMs) to full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) is still hampered by the problem of model calibration of these over-parameterised models. This either requires expert knowledge or global methods that exp ...
help
Particle counting as a tool to predict filterability in membrane bioreactors activated sludge? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lousada-Ferreira, M. \ Moreau, A. \ Lier, J.B. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
Activated sludge quality is one of the major factors influencing flux decline in membrane bioreactors (MBRs). Sludge filterability is a recognized parameter to characterize the physical properties of activated sludge. Decrease in filterability is lin ...
help
Waterkwantiteit Informatie Systeem (WIS) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Crook, R. de \ 2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is eind 2009 begonnen met de implementatie van een Waterkwantiteit Informatie Systeem, gebaseerd op Delft-FEWS. Het gaat om het ontsluiten van de gegevens van neerslag, verdamping, afvalwater, oppervlaktewater ...
help
Light in horticulture \ Practical hydroponics & greenhouses : the soilless culture & growers' magazine [Artikel]
Nichols, M. \ 2010
Achieving successful results in the optimisation of plant growth in a controlled climate was one of the topics discussed at the recent 6th International symposium on light in horticulture held at Tsukuba City, Japan.
help
Afstudeerwerken 2008-2010 \ WT-afvalwater [Artikel]
2010
1. Vergelijking van de resultaten van verschillende berekeningsmethoden voor het bepalen van de frequentie van overstortingen voor rioolstelsels en de frequentie en omvang van water-op-straat (Marianne Kruger-van de Griendt); 2. On the applicability ...
help
Monitoring gesloten teelt - komkommer : thema: innovatie en management - gesloten teelten BO-06-003-003 [Poster]
Bonants, P. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Weerdt, M. de \ Hamelink, R. \ Hoof, R. van \ Schoen, C. \ [2009]
Nieuwe moleculaire detectietechnieken kunnen snel en specifiek ziekteverwekkers in het teeltsysteem aantonen. Op basis van deze moleculaire technieken bieden een aantal bedrijven onderzoekspakketten aan voor gebruik in de Nederlandse glastuinbouw om ...
help
Een poging tot het meten van pijn bij dieren aan de hand van hersenactiviteit \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Oostrom, H. van \ 2009
Een samenvatting van het proefschrift 'Een poging tot het meten van pijn bij dieren aan de hand van hersenactiviteit'. De belangrijkste vraag, die werd behandeld, was of de door analgetica geïnduceerde onderdrukking van de 'evoked potentials', die wo ...
help
Extreme rainfall analysis and estimation of depth-duration-frequency curves using weather radar \ Water resources research [Artikel]
Overeem, A. \ Buishand, T.A. \ Holleman, I. \ 2009
Rain gauge data are often employed to estimate the rainfall depth for a given return period. However, the number of rain gauge records of short-duration rainfall, such as 15 min, is sparse.In this paper an 11-year radar data set of precipitation dept ...
help
OSPAR-OIC intercalibration study on metals in produced water samples : a QUASIMEME laboratory performance study [Boek]
Velzeboer, I. \ Crum, S.J.H. \ Karman, C.C. \ 2009
The Offshore Industry Committee (OIC) of OSPAR discussed in its 2008 meeting the reporting of inputs of metals from offshore installations. INPUT is currently compiling data and information on discharges and emissions to the OSPAR maritime area to be ...
help
Opsporing verzocht... [Poster]
Bonants, P. \ Doorn, R. van \ Hoof, R. van \ Mendes, O. \ Schoen, C. \ [ca. 2008]
Plant Research International ontwikkelt multiplex kwantitatieve testen. Deze testen kunnen meerdere gewasbelagers tegelijkertijd aantonen, maar ook precies vertellen hoeveel er van die gewasbelager aanwezig is. Zo kan er gericht en adequaat worden in ...
help
Sturen op stikstof : Zunhammer VAN-Control \ Trekker en werktuig : onafhankelijk maandblad over landbouwtrekkers en werktuigen [Artikel]
Blomsma, A.-J. \ 2008
Het VAN-Control systeem van Zunhammer maakt het mogelijk om tijdens het mestuitrijden de gehalten vast te stellen en aan de hand daarvan de uitgebrachte hoeveelheid te bepalen
help
Monitoring gesloten teelt - komkommer : thema: innovatie en management - gesloten teelten BO-06-003-003 [Poster]
Bonants, P. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Weerdt, M. de \ Hoof, R. van \ Schoen, C. \ [2008]
In de teelt van komkommer kunnen talloze plantenpathogenen voorkomen. Momenteel worden door diverse laboratoria testen aangeboden voor individuele pathogenen (kwantitatief) of meerdere (kwalitatief). Detectie van meerdere pathogenen of antagonisten k ...
help
'Numerieke verdroging' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ek, R. van \ Louw, P. de \ Hoogewoud, J. \ Claessen, F. \ Gaast, J.W.J. \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2008
In H2O nummer 5 van 2008 stond een Platform-artikel van de hand van de heren Van der Gaast, Vroon en Massop over 'numerieke verdroging'. Hierop is in dit nummer een tweetal reacties geplaatst. Dit eerste artikel is een reactie op een reeks van artike ...
help
Meetcampagne in het afvalwatertransportsysteem naar de rwzi Eindhoven: keuzes tijdens de ontwerpfase \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Clemens, F.H.L.R. \ Weijers, S.R. \ Sikkes, M. \ 2007
In de rwzi van Eindhoven en het afvalwatertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd door Water ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.