help
Steeds professioneler monitoren : Kring Monitoring Water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kaim, P. \ 2014
Waterschappen monitoren de waterkwaliteit en -kwantiteit. Continue onderzoeken zij of monitoring doelmatiger kan en verder kan worden geoptimaliseerd. Mede daarom hebben de waterschappen zich verenigd in de Kring Monitoring Water. Deze groep heeft af ...
help
Ruwvoer aanpassen in plaats van vers gras : werkdag \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Schriek, R. van \ 2013
„Waarom wil je dit stuk scheuren?” Adviseur Henk Antonissen van Antonissen Agrarisch Advies loopt vandaag voor Koe & Wij met boeren door de wei en laat ze kritisch nadenken over wat zij zeggen te willen. „En waarom ligt voor het voerhek steeds onbepe ...
help
Rozenketen maakt serieus werk van kwaliteit \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2012
Een langer vaasleven en zo weinig mogelijk botrytis. Dat zijn de speerpunten in een langlopend project dat FloraHolland begin oktober samen met de rozentelers en kopers gaat starten. Doel is structurele verbetering van de houdbaarheid van roos.
help
Opsporing van te hoge koper- en zinkgehalten in varkensvoer via fecesonderzoek [Boek]
Jongbloed, A.W. \ Jong, J. de \ Vereijken, P. \ Voort, M. van der \ 2012
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil controleren of de voorgeschreven maximale hoeveelheden aan koper en zink in de voeding bij varkens niet worden overschreden. De vr ...
help
Quantitative determination of marine lipophilic toxins in shellfish using LC-MS/MS : international validation study - final report [Boek]
Top, H.J. van den \ Gerrsen, A. \ Egmond, H.P. van \ 2011
help
Lastige opgave, pragmatische oplossing : integrale aanpak gemeente en waterschap bij stedelijke wateropgave Steenwijkerland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Graaf, F. de \ Manenschijn, M. \ Bergh, F. van den \ 2011
Goed rioleringsbeheer brengt theorie en praktijk bij elkaar. Gemeenten moeten de eigen stedelijke wateropgave in kwantitatief en kwalitatief opzicht in kaart brengen. Voor de kwantitatieve opgave moet iedere gemeente voor 2015 aangeven of er knelpunt ...
help
Watervoetafdruk alléén geen maat voor duurzaamheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
In 2002 kwam Arjen Hoekstra met het concept van de watervoetafdruk: de hoeveelheid water die in totaal wordt verbruikt en/of vervuild om een product te produceren. Voor een kopje koffie is bijvoorbeeld (gemiddeld) 140 liter water nodig, een vel papie ...
help
Verpompte uurvolumen geven duidelijkheid over rioolvreemd water in Amersfoort : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lensink, H. \ Naberman, S. \ 2010
In de gemeente Amersfoort is een onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van rioolvreemd water. Het vergelijken van verpompte volumen met het theoretische en werkelijke drinkwaterjaarverbruik gaf hierover geen uitsluitsel. Uit de verpompte uurvolumen ( ...
help
Real-time control of combined surface water quantity and quality: polder flushing \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Xu, M. \ Overloop, P.J. van \ Giesen, N.C. van de \ Stelling, G.S. \ 2010
In open water systems, keeping both water depths and water quality at specified values is critical for maintaining a ‘healthy’ water system. Many systems still require manual operation, at least for water quality management. When applying real-time c ...
help
Workshop 'Sturen in de riolering' - uitwisselen van kennis en ervaring \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Fierant, T. \ 2010
In het Waterschapshuis in Leusden, hoofdkantoor van waterschap Vallei & Eem, vond 12 november 2009 de workshop 'Sturen in de riolering, wat is het doel?"plaats. Belangrijkste onderwerp: RTC (Real Time Control, een sturingssysteem, waarbij gebruik wor ...
help
Validatieplan voor metingen op het gebied van waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaff, B. de \ Crook, R. de \ Thorbecke, L. \ Ouwerkerk, R. van \ 2009
In de tweede helft van 2008 is het Validatieplan voor waterkwantiteitsmetingen opgesteld door 14 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten in meetreeksen, hulpmiddelen en technieken voor het detecteren en verbetere ...
help
Natuurlijke oplossingen voor geur- en smaakafwijkingen [thema: meten en weten] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Burseg, K. \ Jong, C. de \ 2007
Met de Oflactoscan(R) zijn potentiële componenten te identificeren die in staat zijn specifieke geur en smaken van producten te versterken of te maskeren. Hierbij worden mengsels van natuurlijke geur- en smaakstoffen relatief snel in vivo gescreend. ...
help
Doseren van poeders wordt volwassen [thema: meten en weten] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Heg, G. \ 2007
Het afwegen en doseren van poeders kan in de praktijk variëren van een handmatige stand-alone dosering tot een volledig geautomatiseerde doseerlijn. Automatische doseerprocessen voor poeders zijn steeds meer de trend. De laatste jaren zijn er nieuwe ...
help
Vooruit met de Erkenningsregeling Bosaannemers! \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Bouma, A.H. \ 2007
De Erkenningsregeling Bosaannemers (kortweg: ErBo) van het Bosschap bestaat in zijn huidige vorm alweer bijna 10 jaar. Aan de ErBo nemen op dit moment ca 160 bedrijven deel. Dar is bijna de helft van alle bij het Bosschap aangesloten bosaannemingsbed ...
help
Melkquota weg in 2014 : of misschien nog eerder \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2006
De melkquotering loopt op zijn eind. In 2014 is het afgelopen en moet de markt vrij zijn. Toch kopen Nederlandse melkveehouders massaal quota, want zij willen hun bedrijf vergroten
help
'Verwelkom een AID'er met de nodige argwaan: advocate Aukje Kroondijk over werkwijze Algemene Inspectie Dienst \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2006
De afgelopen jaren heeft Aukje Kroondijk regelmatig te maken gehad met de Algemene Inspectie Dienst (AID). Ze adviseert tuinders een zakelijke houding aan te nemen zodra een AID'er zich meldt
help
Buiten komt binnen: KAVB-nieuws \ BloembollenVisie [Artikel]
2006
Langer dan andere jaren duurde het voordat de stroom buitenbloemen in de keuringszaal zich aandiende. Volop tulpen, narcissen en bijzondere bolgewassen
help
Normen voor benzo(a)pyreen in levensmiddelen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Heeres, H. \ 2006
Toelichting op de normen voor benzo(a)pyreen als merkstof voor de aanwezigheid van kankerverwekkende PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in een aantal levensmiddelen
help
Gebruiksnormen brengen boomteelt in het nauw : bollensector kan met normen uit de voeten : [thema: bemesting] \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
2006
Drie boomtelers en vijf bollenkwekers zijn voor het project Telen met toekomst aan de slag gegaan met de - toen nog - voorlopige gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. De resultaten laten zien dat de boomteelt niet uit de voeten kan met de fosfaatn ...
help
Mengensteuerung der Siedlungsflächenentwicklung durch Plan und Zertifikat [Boek]Bijbehorende website
Strubelt, W. \ Gatzweiler, H.-P. \ Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung \ 2005
Die Bundesregierung hat sich mit der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie dazu verpflichtet, das Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum in Deutschland von 129 ha (1997-2000) auf eine tägliche Zunahme von 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 abzusenken. Ohn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.