Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 327

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="land van maas en waal"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eigentijds afkoppelen met ouderwetse waterspuwer : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lam, E. \ Hol, J. \ Smale, J. \ Venhorst, S. \ 2015
In de gemeente West Maas en Waal is bovengronds afgekoppeld op een bijzondere manier. In de nieuwbouwwijk Het Leeuwse Veld hebben de bewoners een leeuw als waterspuwer in de tuin gekregen en stroomt het water via speciale watertegels verder over het ...
help
Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
help
Voorzitter Ramon Postulart : "wie wil nou niet de touwtjes in handen hebben?", Puiflijkse voetbalvereniging grijpt met de privatisering zijn kans om niveau flink op te krikken \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Voetbalvereniging SCP uit Puiflijk – 350 leden en drie wedstrijdvelden, een trainingsveld en een oefenhoek - is net zoals zijn jonge voorzitter Ramon Postulart (29) daadkrachtig en ambitieus. Het investeert na zijn verzelfstandiging in kunstgras en v ...
help
Verkennend onderzoek microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland [Boek]
Besseling, E. \ Foekema, E.M. \ Koelmans, A.A. \ 2014
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlak ...
help
Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen [Boek]
Haaften, M.A. van \ Rietveld, M.P. \ Heijman, W.J.M. \ 2014
De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgrondin ...
help
Natuur in Wijchen [Studentenverslag]
Receveur, L. \ 2014
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid. Door de bezuinigingen is het onderhoud en beheer sterk versoberd en is er steeds minder ruimte voor maatwerk. En als gevolg van veranderende wetgeving heeft de gemeente een grot ...
help
Aantallen van ganzen op slaapplaatsen in toekomstig Natura 2000-gebied Rijntakken in 1999-2004 en 2007-2013 [Boek]
Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Roomen, M. van \ Schoppers, J. \ 2013
Ten behoeve van het op te stellen beheerplan Natura 2000 Rijntakken is de verspreiding, omvang en kwaliteit van slaapplaatsen van een viertal ganzensoorten in beeld gebracht voor de periode 1999- 2004. Het gaat daarbij om Toendrarietgans, Kolgans, Gr ...
help
"Een optimum creëren, ook financieel" : Kees Cruijsen en Tom Vernooij over efficiënt voeren \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Roode, H. de \ 2013
“De juiste rantsoensamenstelling vinden voor je koeien én voor je portemonnee, dat is de uitdaging”, aldus Kees Cruijsen. Al zolang hij veehouder is, is hij intensief bezig met de voeding van zijn vee “Want dat is één van de belangrijkste factoren om ...
help
Gemeente Wijchen verkleint gat theorie en praktijk : oude BRP-problemen in perspectief geplaatst \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Peters, W. \ Huizenga, B. \ Peters, O. \ 2013
Voor een gemeente is er in de wereld van de riolering niets zo standaard als het opstellen van een Basisrioleringsplan (BRP). Zo ook voor de gemeente Wijchen. Begin 2012 heeft de gemeente Wijchen het actualiseren van één van hun basisrioleringsplanne ...
help
Onderzoek burgerinitiatieven in de openbare ruimte : "onderzoek naar mogelijke vormen van burgerinitiatieven, toepasbaar binnen de gemeente Beuningen" [Studentenverslag]
Crum, J.-W. \ 2013
De gemeente Beuningen wil met de invoering van burgerinitiatieven de zelfredzaamheid en betrokkenheid van de burger bij de leefomgeving vergroten en de sociale cohesie versterken. De gemeente wil m.b.v. dit onderzoek bekijken hoe burgerinitiatieven e ...
help
Het derde Appeltern Tuinenfestival 2012 : de straat als tuin \ GroenLokaal [Artikel]
2012
Het derde Tuinenfestival in Appeltern heeft als thema 'de straat als tuin'. Een overzicht van de winnende ontwerpen en een aantal ontwerpen die het net niet gehaald hebben.
help
Bodemverontreiniging en de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen [juridisch actueel] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Veen, G.A. van der \ Hoekstra, J.J. \ 2012
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting waarin zijn neergelegd de uitkomsten van het verrichte onderzoek en de inzichten over. De afgelopen tijd heeft de Raad van State enkele uitspraken ge ...
help
Amfibische woningen: extreme neerslag beïnvloedt gedrag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2011
In het Gelderse Maasbommel hebben 32 amfibische woningen hun vuurdoop gehad. De huizen hielden het droog tijdens extreme neerslag. De bouwwerken zijn echt een product van deze tijd, waarin het klimaat aan veranderingen onderhevig is. Ronald Dirksen, ...
help
Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden [Boek]
Siderius, C. \ Rozemeijer, J. \ Mulder, H.M. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de inter ...
help
Ecologisch herstel Overasseltse vennen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Waterschap Rivierenland gaat de verdroogde natuur rond de Overasseltse vennen proberen te herstellen. Gekozen is onder meer voor een peilverhoging in het Wijchens ven, het stopzetten van de waterafvoer in het landbouwgebied langs de A73 en uit de gra ...
help
Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Siderius, C. \ Verheul, M. \ Pomarius, H. \ 2011
Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomge ...
help
Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2010) [Boek]
Klink, A. \ 2011
De Delgromij (inmiddels Kaliwaal bv) heeft voor de Kaliwaal bij Beneden Leeuwen een plan gemaakt. In dit plan wordt voorzien in de berging van baggerspecie. De vulfase is in december 2003 van start gegaan. Na de consolidatie van het slib zal, afhanke ...
help
Park Wamel : onderzoek naar wateroverlast en oplossingsrichtingen [Studentenverslag]
Dikkenberg, B. van den \ 2010
In Wamel is al langere tijd sprake van wateroverlast in het park met de naam “Grote Gemeente’ en de paden zijn slecht. Wamel ligt op een oude stroomrug of oeverwal. Er zijn verschillende zandbanen aanwezig met daarop een deklaag van klei. Het park li ...
help
NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
help
Van hoenderik tot heerepeer : Gelderse oral history verhalen over het leven in en rond de fruitgaard [Boek]
Bloemena, Yvonne \ Projectgroep Oral History \ 2010
Van Hoenderik tot Heerepeer heeft als thema historische fruitteelt in het rivierengebied en bevat verhalen over het dagelijkse leven in en rond boomgaarden. Het boekje bevat 27 verhalen afkomstig uit interviews met boeren en landarbeiders uit acht ri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.