help
Bioeconomy, a smarter way of using agricultural resources [Factsheet]
2020
Giving biological resources such residues and waste a second life means also making money out of the closing of the production circle. Bioeconomy promotes a smarter way of using and also conceiving these resources.
help
Bio-Scope : Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa [Boek]
2020
De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van ‘duurzame biomassa’ in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feeds ...
help
Routekaart Nationale Biogrondstoffen : naar een groter aanbod en betere benutting [Boek]
Corbey, D. \ Haas, C. de \ Gooijer, K. de \ Jong, P. de \ Schoonman, D.S. \ Schouwenberg, P.-P. \ Wanningen, H. \ Zelderen, K. van \ Smit, I. \ Asselt, B. van \ 2020
We kunnen in Nederland meer biogrondstoffen beschikbaar maken. We kunnen meer biogrondstoffen produceren, we kunnen aanwezige reststromen uit de industrie, landbouw, bos, natuur en openbare ruimte beter benutten. En we kunnen het gebruik van in Neder ...
help
AgroProeftuin De Peel test gewassen voor biobased economie \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Jonge, H. de \ 2020
Wat kunnen nieuwe teelten opleveren voor de biobased economie? Om daarover uitsluitsel te krijgen, onderzoekt adviesorganisatie Delphy op drie proeflocaties in het zuiden van Nederland samen met lokale ondernemers gewassen als blauwmaanzaad en stevia ...
help
De agro-ecologische benadering op de Boerderij van de Toekomst [Boek]
2020
De agro-ecologische benadering op de Boerderij van de Toekomst kent drie elkaar versterkende elementen: 1. Bodemkwaliteit als basis 2. Diversiteit in gewassen 3. Zorg voor landschapselementen
help
Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Runhaar, H.A.C. \ 2020
Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw is de ruimte voor natuur op het platteland flink afgenomen en is het landschap eentoniger geworden. We weten eigenlijk heel weinig van wat de Nederlandse bevolking daarvan vindt, terwijl maatschap ...
help
Het leerbedrijf Warmonderhof : Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw? [Boek]
Oomen, G. \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2020
help
Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? : Leerbedrijf Warmonderhof \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wit, J. de \ Oomen, G. \ Eekeren, N. van \ 2020
Toen leerbedrijf Warmonderhof zich 26 jaar geleden in Dronten vestigde, werd met veel scepsis gekeken naar het streven zelfvoorzienend te zijn. Inmiddels staat kringlooplandbouw volop in de belangstelling en is het tijd om de balans op te maken. De p ...
help
De opiniemaker: Martha Bakker : ‘Natuurinclusief gaat werken’ \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lentz, J. \ 2020
Martha Bakker is sinds 1 juli 2019 hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Haar doel? Nederland opnieuw inrichten om kringlooplandbouw, klimaatplannen en herstel van biodiversiteit te realiseren.
help
'Inspireren en mensen bewust maken van de mogelijkheden die de landbouwtransitie brengt’ : Saskia Joha- van Abswoude heeft van haar missie haar levenswerk gemaakt \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Samen met haar man runt Saskia een biologische boerderij, Hoeve Kazan. In haar winkeltje verkoopt zij biologisch rund- en lamsvlees direct aan de consument. Ook verhuurt zij de boerderij als plek voor vergaderingen en kookt zij ook voor de deelnemers ...
help
Biologische boerderij ’t Schop \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Jan van den Broek runt samen met zijn vrouw en zoon Boerderij ’t Schop. Samen hebben ze tachtig tot negentig koeien, beheren ze honderd tot honderdvijftig hectare natuurgebied en een halve hectare aan groentetuin. Ook hebben ze een biologische boerde ...
help
Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Erisman, J.W. \ 2020
Het bedrijfsleven hanteert al lange tijd Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om te sturen op doelen. De systematiek biedt ook goede mogelijkheden om agrarische bedrijven integraal te ontwikkelen richting een duurzame landbouw met maatschappelijk ...
help
'Het GLB na 2020: Een potentiële weg vooruit voor landbouwers én natuur in Vlaanderen' [Boek]
Sannen, K. \ Govaerts, W. \ Indeherberg, M. \ 2020
help
'In de landbouw is fundamentele wissel omgezet' : Rutte \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Smit, P. \ Bouwmeester, R. \ 2020
Met het ingezette stikstofbeleid is in de landbouw een aantal 'fundamentele wissels' omgezet, zegt premier Mark Rutte. 'De sector kent veel vraagstukken. Er wordt gewerkt aan een meer grondgebonden kringlooplandbouw, dat kan ook, maar dat gaat niet z ...
help
Oude kracht in de grond, akkerbouwer Wouter Klaasse Bos \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Klaasse, W. \ 2020
Wouter Klaasse Bos is biologische akkerbouwer in Dronten (Flevoland). In Duitsland werkte hij op een biologisch bedrijf en die werkwijze sprak hem zo aan dat hij, terug in Nederland, zijn vader overtuigde om op biologische akkerbouw over te gaan.
help
‘Ik ben ervan overtuigd dat we moeten extensiveren’, Melkveehouder Alex Datema \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Datema, A. \ 2020
Melkveehouder Alex Datema realiseert zich dat de huidige manier van landbouw bedrijven niet meer vol te houden is. De boer moet op zoek naar een nieuw verdienmodel, met een kleinere veestapel. De overheid moet daarbij de helpende hand bieden.
help
Gewasbescherming en omwonenden [Brochure]
2020
Als agrariër ga je zorgvuldig te werk met gewasbeschermingsmiddelen. Toch maken burgers en omwonenden zich soms zorgen over het toepassen ervan. Hoe ga je daar als gebruiker mee om?
help
Nieuwe natuur meten, hoe dan? : Managementsamenvatting [Boek]
Dolman, D. \ Lauwers, A. \ Oe, W. \ 2020
help
Biodiversiteit verbetert snel, ook bij natuurinclusieve landbouw \ Nature Today [Artikel]
Cuijpers, A. \ 2020
Kan je in twee jaar al verbetering van biodiversiteit constateren als je landbouwpercelen op een natuurinclusieve manier gaat beheren? Drie studenten Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, studeerden af op deze vraag door land ...
help
Kringlooplandbouw, van bedrijfs-systeem naar maatschappij-systeem [Boek]
Hendriks, R. \ 2020
Dit boekwerkje is bedoeld voor diegene die de consequenties van kringlooplandbouw wil doorgronden en de veranderingen ook getalsmatig in beeld wil krijgen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.