help
Strijd om agrarische robots barst los : Verdrievoudiging Nederlandse agritech-markt in tien jaar mogelijk [Boek]
Koerhuis, R. \ Duijn, S. \ Kemps, D. \ Ruyter, J. de \ Goense, A. \ 2020
help
Vaste rijpaden op breed spoor bewijzen meerwaarde in moeilijk seizoen 2016 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Delanote, L. \ France, P. \ Decuypere, T. \ 2017
In het voorjaar 2016 startte Inagro met een pilootproject ‘vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biolo-gische landbouw. Na het moeilijke seizoen 2016 is de evaluatie globaal positief. Een proefopzet in prei onderbouwt deze conclusie.
help
Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector \ CBS webmagazine [Artikel]
2017
De oppervlakte landbouwgrond voor biologische landbouw is in vijf jaar tijd met bijna 10 procent toegenomen naar ongeveer 52 duizend hectare. Ook het aantal bedrijven met biologische landbouw is van 2011 tot en met 2016 licht gegroeid. Het nam met bi ...
help
Creatief financieren : ontwikkelingen in continuïteit van duurzame landbouw \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Boxtel, M. van \ 2016
Te koop: 23 hectare vruchtbare landbouwgrond. Kosten: 70.000 euro per hectare. Het starten van een middelgroot biologisch-dynamisch groenteteeltbedrijf kost zo 1,6 miljoen. Welke jonge ondernemer kan dat betalen? Gelukkig komen ervaren boeren, frisse ...
help
Zonder granulaat voorzichtiger werken : 'graag langere afspraken over beheer aardappelland' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2016
Topbodem-deelnemers vader en zoon Paul en Gijs Krol werken ieder jaar weer op grond van anderen. Investeren in vruchtbaarheid en gezondheid van die grond loont alleen als er langere afspraken gemaakt kunnen worden. Daar voelen de aardappeltelers uit ...
help
Een kijkje in de SNL-keuken [Presentatie]
Cohen Stuart, H. \ Cox, K. \ [2016]
Grote terreinbeheerder, boer, particulier: wie iets wil doen voor natuur, kan daarvoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) subsidie krijgen. Hoe is dit precies geregeld? En wat verandert er? Studenten Bos- en Natuurbeheer van Van Hall L ...
help
Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarischebedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H. J.. \ Meer, R. W. van der \ Voskuilen, M. J.. \ 2016
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij st ...
help
Grondgebondenheid in melkveehouderij [Video]
2015
Melkveebedrijven moeten hun grondgebonden karakter behouden en versterken. Dat betekent dat melkveebedrijven die uitbreiden dat voor een deel moeten baseren op meer grond.
help
Subsidiestelsel Natuur en Landschap [Brochure]
[ca. 2015]
Sinds 2012 vindt een heroriëntatie plaats op het SNL om te komen tot minder/lagere uitvoeringslasten en een eenvoudigere SNL-uitvoering. Voor het natuurbeheer heeft dit geleid tot het invoeren van lump sum-overeenkomsten vanaf 2014. Dit zijn prestati ...
help
Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief [Boek]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2015
In het akkoord van Spelderholt zijn enkele nieuwe pachtvormen opgenomen, waaronder flexibele pacht. De duur en prijs van deze pachtvorm zijn vrij te bepalen door partijen. De overeengekomen prijs kan echter achteraf op verzoek van pachter of verpacht ...
help
Fosfaatquotum zet boeren voor het blok : discussie over de wijze van afromen van rechten is begonnen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2015
Drie maanden heeft het quotumvrije tijdperk in Nederland geduurd. En de Nederlandse melkveehouder bleek ambitieus, té ambitieus. Sinds 2 juli is er een nieuw systeem van productiebeheersing: het fosfaatquotum. Veeteelt inventariseert de gevolgen bij ...
help
Verder ontwikkelen met blik op de toekomst [Brochure]
Dekkers, M. \ Elsing, M. \ 2015
Nu het melkquotum de Nederlandse melkveehouderij niet meer beperkt, zorgen andere factoren voor nieuwe begrenzingen. Daarbinnen zoeken en vinden ondernemers een nieuw evenwicht. Volgens Rabobank zijn zeven 'balansfactoren' doorslaggevend.
help
Wat schaft de pot...overmorgen? \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Wilde, S. de \ 2015
Aan de ene kant groeit de behoefte aan voedsel en agrarische grondstoffen, aan de andere kant is het beschikbare landbouwareaal niet onbegrensd en dreigen er – niet overal overigens - tekorten aan water, nutriënten en energie. Het wereldwijde voedsel ...
help
Eerst gras dan grond : ‘Houd bij investering rentabiliteit in het oog’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Grond kopen lijkt een logische stap voor groei in de grondgebonden melkveehouderij. Maar vaak kunnen veehouders beter eerst investeren in een hogere opbrengst van hun land, aldus Marijn Dekkers van Rabobank.
help
Focus op bodemgezondheid : Johan Keijsers: ‘Grond is ons duurste productiemiddel, dat wil je goed benutten’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Ondanks weinig eigen grond geven Jan en Johan Keijsers uit Leende toch invulling aan grondgebonden melkveehouderij én weidegang. Aandacht voor de bodem is daarbij essentieel door een goed bemestingsplan, regelmatig wiedeggen en het vasthouden van org ...
help
The value of field margins for farmland birds [Proefschrift]
Kuiper, M.W. \ 2015
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter ...
help
Melkveewet verdeelt boeren : Boerderij-peiling: 60 procent melkveehouders tegen grondloze groei \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Snoo, E. de \ Vermaas, M. \ 2015
Boerderij peilde ruim 1.000 boeren over vraag of grondloze groei melkveehouderij moet kunnen en hoe de sector het best grondgebonden kan blijven.
help
GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs [Boek]
Hoving, I. \ Kempenaar, C. \ Heijting, S. \ Been, T.H. \ Philipsen, A.P. \ Vlemminx, H.C.A. \ Roerink, G.J. \ Hermans, G.J.F.M. \ 2015
In dit rapport is een haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt naar een integraal adviessysteem voor precisielandbouw betreffende de productie van ruwvoer (gras en maïs) voor de melkveehouderij in Nederland. Technologie is niet beperkend meer om precisielan ...
help
Snel verkavelen wel succesvol : Gerwin en Heleen Bruggink beschikken dankzij vrijwillige kavelruil over 7,7 hectare extra huiskavel \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
Met een jarenlang slepende wettelijke herinrichting lukte het maar niet om tot een betere verkaveling te komen voor boeren en landgoedeigenaren in het Gelderse buurtschap Woold, bij Winterswijk. Een snelle vrijwillige kavelruil slaagde wel. Melkveeho ...
help
Grenzen aan groei melkveebedrijven \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2015
Het melkquotum is verdwenen waardoor de melkproductie niet meer wordt beperkt. De overheid wil echter geen ongebreidelde groei van de melkveestapel waardoor het mestoverschot stijgt boven het maximum dat de EU ons heeft opgelegd. Er is dan ook recent ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.