help
Van keukentafel naar erftransformatie : ruimtelijke kwaliteit in het metropolitaan landelijkgebied door middel van uitnodigingsplanologie [Studentenverslag]
Zwiggelaar, B.J. \ 2016
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre uitnodigingsplanologie een bruikbaar governancemodel is voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in het metropolitane landelijk gebied. Met behulp van casusonderzoek naar de ervenconsulent ...
help
Learning and teaching in the regional learning environment : enabling students and teachers to cross boundaries in multi-stakeholder practices [Proefschrift]
Oonk, Carla \ 2016
help
A review of damage-reducing measures to manage fluvial flood risks in a changing climate \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Kreibich, H. \ Bubeck, P. \ Vliet, M. van \ Moel, H. de \ 2015
This review analyses potentials of land-use planning and private flood precautionary measures as components of adaptation strategies for global change. Focus is on their implementation, their damage-reducing effects and their potential contribution t ...
help
Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Agricola, H. \ Beun, N.J. \ 2015
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in ...
help
Beleidslijn Tijdelijke Natuur : (concept 11 juni 2015) [Boek]
2015
Het verwijderen van natuur toestaan om de ontwikkeling van natuur mogelijk te maken. Dat is de schijnbare paradox van het concept Tijdelijke Natuur. Deze nieuwe manier van kijken naar natuur(bescherming) biedt kansen voor zowel natuur als bedrijfslev ...
help
Belangen beheren : Natura 2000 in de Voordelta [Boek]
Harte, M. \ Hoogeboom, B. \ IJlstra, T. \ Langbroek, M. \ Mulder, S. \ [2015]
Dit boekje gaat over een uniek proces: het maken van een beheerplan voor de als Natura 2000-gebied aangewezen Voordelta in de Noordzee. Het ging om het allereerste beheerplan in Nederland. In het voorjaar van 2006 begonnen de Projectorganisatie Mainp ...
help
Zee op zicht: inzicht gepubliceerde literatuur & verslag slotbijeenkomst [Boek]
Hoof, L. van \ Bolman, B. \ Röckmann, C. \ Kraan, M. \ Jak, R. \ Wall, J.T. van der \ Slijkerman, D. \ Groenendijk, F. \ Smith, S. \ [2015]
Dit is deel twee van de rapportage over het Zee op Zicht programma. In deel 1, de ‘reader’ werden de bevindingen van Zee op Zicht gepresenteerd. In dit deel vindt U een overzicht van publicaties die mede door een bijdrage van Zee op Zicht tot stand z ...
help
Vissen in windmolenparken: inventarisatie van de (on)mogelijkheden [Boek]
Rasenberg, M. \ Smith, S. \ Turenhout, M. \ Taal, K. \ 2015
Steeds meer gebieden op de Noordzee worden gebruikt voor verschillende activiteiten waaronder visserij, olie en gaswinning, energie en scheepvaart. Een van deze activiteiten is windenergie op zee. Scheepvaart in windmolenparken is momenteel verboden ...
help
Noordzee-beleid : juridica \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kistenkas, F.H. \ 2015
Eind dit jaar zal de definitieve versie van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 worden vastgesteld. Ook op de Noordzee geldt inmiddels het uitgangspunt van meervoudig ruimtegebruik. Dat wil dan zeggen dat er zoveel mogelijk naar functiecombinaties word ...
help
Naar een groene planologie: planologie in Wageningen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Valk, A. van der \ 2015
In Wageningen heeft de planologie van meet af aan haar plaats tussen de technische wetenschappen moeten vinden en hervinden. Naast aansprekende resultaten, zoals de lagenbenadering die in Wageningen is ontwikkeld, heeft dat geleid tot permanent theor ...
help
Duurzame landschapsarchitectuur : essays en praktijkvoorbeelden [Boek]
Dekker, H. \ Adriaens, F. \ [2015]
Met hun gedetailleerde kennis van de processen in het landschap lijken landschapsarchitecten bij uitstek toegerust om een rol te spelen bij grote opgaven zoals waterveiliheid, energietransitie, mileubehoud en de leefbaarheid van steden. En om dat op ...
help
From frustration to integration: action strategies for a better fit between knowledge and policy on the Wadden Sea [Boek]
Molen, F. van der \ Floor, J. \ Ernst, W. van \ Seijger, C. \ Giebels, D. \ Puente Rodríguez, D. \ Tatenhove, J. van \ Runhaar, H. \ Windt, H. van der \ 2015
How can knowledge help to produce better policy for the Wadden Sea? This is the question that our research projects have sought to answer. Although the Wadden region offers many fine examples of knowledge development that is effectively aligned with ...
help
A discourse analysis of the debate about the Dutch environment and planning act [Studentenverslag]
Hollemans, D. \ 2015
This thesis focuses on the debate about the Dutch Environment and Planning Act (Omgevingswet). Which is a law that as from 2018 will replace a plethora of laws, orders in council and rules of law that currently determine what is permitted in Dutch sp ...
help
Overstocked and underpaid? : how much land is really needed for profitable milk production? \ CowManagement [Artikel]
Matthews, A. \ 2014
Whatever your issue is with land – be it availability, price or management problems – you can’t produce milk without it. We asked a few specialists to put some perspective on just how much land is actually needed to produce milk profitably and what’s ...
help
Zee op zicht: inzicht : een zoektocht naar een integraal afwegingskader voor het gebruik van de zee [Boek]
Hoof, L. van \ Steenbergen, J. \ Bolman, B. \ Röckmann, C. \ Kraan, M. \ Piet, G. \ Jak, R. \ Wall, J.T. van der \ Pastoors, M. \ Slijkerman, D. \ Soma, K. \ Goldsborough, D. \ [2014]
De veranderingen op zee gaan snel. Aan de ene kant neemt de wens voor bescherming van het marine milieu toe, aan de andere kant vormen goederen en diensten van de zee een groeiende bron van inkomsten. In het beheer van de zee is sprake van een verand ...
help
Ruimte om dieper adem te halen : lingezegen en de parken van Arnhem en Nijmegen [Boek]
Andela, G. \ Bosch, J. \ Blerck, H. van \ cop. 2014
In Arnhem en Nijmegen bevinden zich parken in de Engelse landschapsstijl, volksparken, functionalistisch naoorlogs groen, stedelijke pocketparken - al dan niet collectief beheerd door omwonenden - en landschapsparken in het tussengebied, zoals Lingez ...
help
Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming : methoden voor analyse en visievorming [Boek]
Simons, W. \ Dorp, D. van \ Kuijper, F. \ 2014
Ruimtelijke planvormers zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Vaak ligt de nadruk op de oplossing, maar geen oplossing zonder gedegen onderzoek. De uitgave ‘Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming’ biedt een uitgebrei ...
help
Meer dan waterveiligheid : meerwaarde creatie in en rondom de mogelijke hoogwatergeul Varik-Heesselt [Studentenverslag]
Bennekom, E. van \ Liefting, W. \ 2014
Door klimaatveranderingen zal de hoeveelheid water dat door de Waal stroomt, toenemen. De huidige afvoer bij Lobith is 16.000 m3/sec, er zijn dus aanpassingen nodig. Hierbij wordt gekozen tussen rivierverruiming, dijkverzwaringen of een combinatie va ...
help
Zelforganisatie in stad en uiterwaard \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Krabben, E. van der \ Martens, K. \ Opdam, E. \ 2014
Mede ingegeven door bezuinigingen stimuleren overheden burgers steeds vaker tot vormen van zelforganisatie. De overheid faciliteert dit en burgers, eigenaren, belanghebbenden richten de ruimte in of beheren die. Maar wat is dan een goede aanpak. Het ...
help
Het oude, vergeten tracé van Rijksweg 50 \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Breman, G. \ 2014
Het idee van snelwegen - eerst nog Rijkswegen genoemd - ontwikkelde zich na 1927. Toen al maakte het toenemend autoverkeer het noodzakelijk om na te denken over de verkeersstromen in het land. Het Veluwse gedeelte van Rijksweg 50 werd ontworpen als e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.