Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landgoederen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Halsbandparkieten, een bedreiging voor Rosse vleermuizen? \ De levende natuur [Artikel]
Haarsma, A.J. \ Graaf, C. van der \ 2013
Net als vleermuizen maken Halsbandparkieten zelf geen holtes, maar maken ze gebruik van bestaande boomholtes. Nu deze exoot met name in West-Nederland steeds vaker wordt waargenomen, zou hij daarom een nieuwe concurrent van de boombewonende vleermuiz ...
help
Themanummer particulier natuurbeheer \ De levende natuur [Artikel]
Jans, M.F.F.W. \ Sanders, M.E. \ Reest, P.J. van der \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2012
Het particulier natuurbeheer in Nederland is bezig met een come back. Sinds de start van het Nationale Natuurbeleidsplan in 1990 waren het vooral de terreinbeherende organisaties - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen - di ...
help
Particulier natuurbeheer : wat is dat? \ De levende natuur [Artikel]
Aertsen, E.J.M. \ 2012
De natuur in Nederland is in hoge mate het resultaat van particulier grondgebruik, ontstaan lang voordat er sprake was van natuurbeleidsplannen en milieuwetten. Denk aan de landgoedbossen, de heidevelden, weidevogelgebieden. Veel van die oude natuur ...
help
Particulier natuurbeheer in de praktijk. \ De levende natuur [Artikel]
Jans, M.F.F.W. \ 2012
Particulier natuurbeheer bestrijkt een breed spectrum van 'niets doen' tot actieve natuurontwikkeling. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe particuliere grond· eigenaren natuurbeheer in praktijk brengen. Hierbij vormt de persoonlijke ervarin ...
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Water- en natuurbeheer op Twickel \ De levende natuur [Artikel]
Gierveld, H. \ 2012
Op diverse plaatsen hebben particuliere grondeigenaren een bijdrage geleverd aan het herstel van het grondwaterregime en de realisatie van waterberging. Dat gaat vaak gepaard met de realisatie van andere doelen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en ...
help
Hydrologisch herstel op landgoed Het Lankheet [casus] \ De levende natuur [Artikel]
Bouwman, J.H. \ Rouffaer, B.H. \ Brinckmann, E. \ Keizers, T.B.J. \ Lange, I. de \ 2012
Het Lankheet is een particulier landgoed met een passie voor water. Vanaf 1999 zijn in het Overijsselse deel in samenwerking met o.a. de Unie van Bosgroepen historische watersystemen hersteld waardoor Elzenbroekbossen zich goed herstellen (Aggenbach, ...
help
Naar nieuw evenwicht tussen landbouw, natuur en water op het Landgoed Kolland [casus natura 2000] \ De levende natuur [Artikel]
Horsthuis, M.A.P. \ Beaufort, W.H.J. de \ 2012
Particulier landgoed Kolland bevindt zich in Langbroekerwetering en is sinds 19de eeuw familiebezit van de Beauforts. Eerder waren fruitteelt, eikenhakhout en essenhakhout economische dragers. Tegenwoordig zijn dat de veehouderij en natuurbeheer via ...
help
Voor wat, hoort wat: interview met Frank Gorter van Landgoed Welna \ De levende natuur [Artikel]
Nijland, R. \ 2012
Ook in het natuurbeheer zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Ondernemerschap leidt tot verscheidenheid, tot nieuwe denkwijzen. Particuliere grondeigenaren kunnen een eigen bijdrage leveren aan natuur- en landschapsbeheer is de mening van rentmees ...
help
Naar een meer natuurlijk bosbeheer op Landgoed Prattenburg [casus bos] \ De levende natuur [Artikel]
Koopmans, G.E. \ 2012
Het landgoed Prattenburg is gelegen in de gemeenten Veenendaal en Rhenen en is ruim 430 ha groot. Daarvan is ruim 380 ha bos, ruim 19 ha park en kleine heideterreinen. De overige ca 30 ha bestaat uit landbouwgrond (fig. 1). Het bos en het park vormen ...
help
Landgoed De Hoevens [casus ondernemerschap] \ De levende natuur [Artikel]
Lande, F.M.B. \ Huisman, B.G.M. \ 2012
Landgoed De Hoevens ligt in een coulissenlandschap in de Kempen. De huidige eigenaren van De Hoevens hebben meer dan 90 ha omgezet in (deels agrarisch) natuur en op 30 ha is gekozen voor biologische akkerbouw. Ze behoorden bij de eersten die gebruik ...
help
Middachten, een eeuwenoud landgoed in bedrijf [casus ondernemerschap] \ De levende natuur [Artikel]
Fennema, A.T. \ 2012
Middachten bestaat als landgoed ruim 800 jaar, is ca 1000 ha groot en is altijd beheerd en bewoond door de familiegeslachten Middachten, Van Reede en Bentick, die het bezit door vererving steeds hebben overgedragen aan een nieuwe generatie. In het hu ...
help
Perspectief voor particulier natuurbeheer \ De levende natuur [Artikel]
Reest, R.J. \ Jans, M.F.F.W. \ Sanders, M.E. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2012
De bijdragen in dit themanummer laten zien dat particulier natuurbeheer, qua omvang en verscheidenheid, als een volwaardige beheervorm kan bijdragen aan het behoud en herstel van de natuur in Nederland. Een landelijk meetnet waarmee kan worden vastge ...
help
Door studenten / promovendi \ De levende natuur [Artikel]
Greijdanus, A. \ Heiden, M. van der \ Hogeling, R. \ Geest, O. van der \ 2012
Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
help
Over het ontstaan en de ligging van stinzenplantenbiotopen \ De levende natuur [Artikel]
Baas, W.J. \ 2004
In dit artikel wordt ingegaan op de historisch-bepaalde ligging van plaatsen met stinzenplanten. Met daarnaast aandacht voor de rol van de mens bij de bodemvorming
help
Het Vörgersveld op het landgoed Twickel, een bijzonder stukje EHS [themanummer ecologische netwerken] \ De levende natuur [Artikel]
Bruijn, O. de \ Roelofs, G.J.A. \ 2003
Omstreeks 1985 is een beheerplan opgesteld voor de heideterreinen van Twickel. Dit artikel gaat in op de botanische ontwikkeling van het gebied Vörgersveld (70 ha), met natte heidevegetaties en blauwgrasland
help
Landgoederen en buitenplaatsen: verweving van natuur : thema ecologische geschiedenis en cultuur : thema ecologische geschiedenis \ De levende natuur [Artikel]
Bakker, P.A. \ 2002
Landgoederen hebben grote natuurwaarden door de zeldzame vegetatie die er te vinden is
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.