Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 80

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landhervorming"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Women and land after conflict in Rwanda \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Koster, M. \ 2009
Female-headed households often experience inequalities in access to resources and income-generating opportunities. Conflicts may make women poorer. But it is important to realise that conflicts also offer an opportunity for change in which gender ste ...
help
Zimbabwe danst op vulkaan \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2004
Beschrijving van de situatie van de land- en tuinbouw en de positie van de blanke boeren en tuinders in Zimbabwe. Door de landhervormingen is het aantal blanke boeren gedaald van 4.500 tot minder dan 800. De nieuwe (zwarte) boeren hebben geen idee va ...
help
Access denied: the Brazilian land issue \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Vankrunkelsven, L. \ 2003
From the time the Portuguese established themselves in Brazil in the sixteenth century, the country has been ruled by an economic elite whose power lies in land. A major piece of legislation enacted in 1850 - the Lei da Terra - recognises two forms o ...
help
More than access to land: MST in Brazil \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Corrêa, C.E. \ 2003
The struggle for land has dominated Brazil’s history. The Canudos resistance movement and the Contestado war in the late 1800s and the Peasant Leagues and MASTER movement of landless farmers from in the 1950s and 1960s are typical of actions taken by ...
help
Forest access: policy and reality in Kafa, Ethiopia \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Zewdie, Y. \ 2003
This article draws on research and case studies from six forest villages in Gimbo Woreda (district) of Kafa Zone (Figure 1). In the case study areas, the level of income from non-wood forest products varies from household to household but averages at ...
help
Community consultation and national lobbying in South Africa \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Cousins, B. \ 2003
A proposed Communal Land Rights Bill is being discussed in South Africa. The legislation makes provisions for formalising customary land law. This article looks at the implications of these discussions for the bill and draws the conclusion that only ...
help
Voor wat, hoort wat : nieuwe systematiek premieverdeling \ Boerderij. Vleesvee [Artikel]
Keuper, J. \ 2003
De inhoud en gevolgen van Fischlers landhervormingsplannen zijn uiteengezet, waarbij voorbeeldberekeningen voor de zoogkoeienhouderij, de vleestierensector en de kalverhouderij zijn uitgewerkt
help
Agroecological restoration in Guangdong \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Riggs, P. \ 2003
Since the early 1990s, China’s wealthy Guangdong Province has been trying to increase the sustainability of its rural sector. Its principal motivation was the need to keep its agricultural products competitive in both the domestic and export markets. ...
help
Ländliche Entwicklung in der Slowakischen Republik (SR) : ein Baustein zur Vorbereitung des EU-Beitrags \ Landnutzung und Landentwicklung = Land use and development [Artikel]
Müller, W. \ 2003
help
Schotland pakt grootgrondbezit aan \ Geografie [Artikel]
Rooijen, J. van \ 2002
De helft van Schotland is in bezit van zeshonderd eigenaren. Het doorvoeren van landhervorming is de prioriteit van het pas geinstalleerde parlement
help
Bedrijf op de schop legt fundament voor de toekomst \ Vakdeel vollegrondsgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Stallen, J. \ 2000
Na de ruilverkaveling werd een bedrijf opgezet dat optimaal geschikt is voor de teelt van bladgroenten
help
Informatie- en communicatietechnologie, instrument in de waardebepaling : opzetten van een informatiesysteem voor het monitoren van landhervorming en landgebruik in Estland \ Geodesia : tijdschrift voor geodesie en geo-informatie [Artikel]
Lemmens, M.J.P.M. \ 2000
help
Gemotiveerd tuinderscollectief helpt reconstructie naar goed einde \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Meer, M. van der \ 1999
De reconstructie van de polder Het Noordland in s'-Gravenzande is in een uitvoerende fase. De drijvende kracht achter de reconstructie is de Stichting Kreeklanden, gevormd door de tuinders in het gebied. Het verkavelingsplan wordt in een schets weerg ...
help
Schotse landhervorming heeft grote gevolgen : regering steunt gemeenten bij grondaankopen \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Valkhoff, H. \ 1999
help
Entstehung und Entwicklung oekologischer Landbausysteme \ Lebendige Erde [Artikel]
Vogt, G. \ 1999
Beschrijving van de historische wortels van de moderne ecologische en biologisch-dynamische landbouw in Duitsland: biologisch-dynamische landbouw gebaseerd op antroposofie en de maatschappelijke en landbouwkundige ideeen van Steiner; biologische en o ...
help
Het Kadaster heeft zijn stof afgeschud \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ Haartsen, T. \ 1999
Beschrijving van het werk van het kadaster, met name de ontwerpende, ontwikkelende en adviserende taak bij landinrichtingsprocessen
help
Wat betekent de Herijking Landinrichting voor de herverkaveling? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Groot Nibbelink, J.B. \ Sonnenberg, J.K.B. \ 1999
In het rapport Herijking landinrichting tweede fase wordt een aantal ingrijpende voorstellen gedaan om de landinrichtingsprocedure te wijzigen. De landinrichting wordt hierdoor een stuk flexibiler en dat sluit aan bij de eisen van deze tijd
help
De stille revolutie : Dertig jaar verandering in de landbouw. Wat heeft dat gedaan met de boeren van het dorp Made? Een portret [Kerstthema] \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
1998
Het Brabantse dorp Made staat in dit artikel model voor wat in heel Nederland gebeurde, namelijk een algehele verandering van het dorpsbeeld met een sterke daling van het aantal boeren
help
Pachten, tauschen, flurbereinigen? : Titelthema \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Klare, K. \ Doll, H. \ Fasterding, F. \ 1998
5 artikelen over de ontwikkeling van de pachtprijs en de groei van het pachtareaal, het aanbod aan pachtland in Oost- en West-Duitsland, meningen over ruilverkaveling, vrijwillige landruil, en plannen tot het instellen van regionale grondbanken
help
De inbreng in de herverkaveling \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Rodrigues Lopes, D.L. \ 1998
Toelichting op de inbreng, waaronder datgene wordt verstaan dat de lijst van rechthebbenden en het register van schattinguitkomsten bevatten, alsmede de pachtregistratie
help
Beheersovereenkomsten aan tweede periode toe : ruilverkaveling Huise \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Bossuyt, P. Van \ 1998
In het ruilverkavelinggebied Huise is de balans opgemaakt van vijf jaar natuurbeheer op basis van vooraf afgesproken beheersmaatregelen
help
Een brede blik voor aoc - leerlingen : orientatiecursus plattelandsvernieuwing \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Verhoef, M. \ 1998
Ondernemen op het platteland en de voorbereiding van leerlingen (toekomstige ondernemers) op de veranderingen die op het platteland in gang zijn gezet. In dit kader staat het project "onderwijsinnovatie regionale vernieuwing"
help
Veenhuizen : een erfenis als inspiratiebron voor de toekomst \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Berg, H. \ Schonewille, K. \ 1998
Dienst der Domeinen hebben via Dienst Landelijk Gebied gebouwen en grond in Veenhuizen overgedragen aan particulieren. DLG heeft tevens een landschapsontwikkelingsplan opgesteld voor dit gebied
help
Oekologisierung der Landwirtschaft durch Flurbereinigung? \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Pelikan, W. \ 1997
The same tools of land consolidation programmes that created modern industrialized agriculture can be used by biological farmers to achieve agro-ecological goals in the development of a land consolidation project
help
Publiekrechtelijke beschikking over agrarische grond : verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bezemer, S. \ 1997
help
Herverkaveling en publiekrechtelijke beschikking over agrarische grond : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Andriessen, J.W.M. \ 1997
In dit preadvies wordt ingegaan op de verwerving van gronden via de herverkaveling op basis van de mogelijkheden van de Landinrichtingswet
help
Bedrijf in een klap 60 hectare groter : via natuurpacht extra grond in gebruik voor veehouder \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Koe, J. de \ 1996
help
Vijftien regioplannen zetten tuinbouw weer op de kaart : herverkaveling en vernieuwing moeten sector gezond maken \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Sleurink, D. \ 1996
help
Beheers- en inrichtingsmaatregelen kunnen erosie en wateroverlast in Zuid - Limburg verminderen \ Jaarverslag... DLO - Staring Centrum / DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied [Artikel]
1995
Voor het nemen van beheers- en inrichtingsmaatregelen is erosie-onderzoek met een hydrologisch model uitgevoerd
help
Land freiwillig tauschen und wachsen \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Riedesser, K. \ 1995
Gewezen wordt op de voordelen van deze vorm van ruilverkaveling
help
Grondig verkavelingswerk geeft agrariers adem : boeren tussen reservaatgebieden in de kop van Overijssel \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Ommeren, J. van \ 1995
Het ruilverkavelingsplan Giethoorn-Wanneperveen is vrijwel afgerond, een enorme vooruitgang voor de landbouw
help
Brede aanpak plattelandsvernieuwing : themanummer \ Platform : extern magazine over het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [Artikel]
Velders, C. \ 1995
Acht korte artikelen, waarin de aspecten: landbouw en recreatie; Overijssel als proeftuin van plattelandsvernieuwing; het omvormen van beperkingen tot stimulerend beleid; het aanbrengen van grote verbeteringen met kleine ingrepen; de onmisbaarheid va ...
help
Aktion Kulturland \ Oekologie und Landbau : Zeitschrift der Stiftung Oekologischer Landbau [Artikel]
Schmidt, W. \ 1995
Action Farmland, founded in 1989, makes land available for those who want to link agriculture and ecology, but are not able to buy land. With a description of some examples, where farmers gave their land to a community in order to ensure e long-term ...
help
Overdrachtsbelasting en landelijk eigendom \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Behrens, H.R. \ 1995
Enkele bijzondere bepalingen in de WBR, o.a. inzake ruiling en ruilverkaveling
help
De voordelen van een goede verkaveling zijn enorm \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Hagg, M. \ 1994
help
Bulgarien braucht Bodenreform \ Agrarische Rundschau [Artikel]
Stojanova, T. \ 1994
help
Boerin te porren voor ruilverkaveling \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijhuis, H. \ 1994
Het ministerie van Landbouw stimuleert vrouwen om meer betrokkenheid te krijgen bij ruilverkavelingsplannen
help
Ontwikkelingen in Bulgarije : portret van een geodetische adviesopdracht \ NGT geodesia : nederlands geodetisch tijdschrift [Artikel]
Dekker, H.A.L. \ 1993
help
Reconstructie : RROG vleugellam door geld- en ruimtegebrek \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Vakdeel glasgroenten [Artikel]
Nunnink, E. \ 1991
help
Hoe haalt 'Boskoop' de volgende eeuw? Piet Trimp (Stibos) over problemen in regio Boskoop : wachten op ruilverkaveling of reconstructie \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dik, Th. \ 1990
help
Kwekers in regio Boskoop : bedrijfsvoering sluit niet aan op moderne eisen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Asscheman, E. \ 1990
help
Duidelijkheid over natuur en landschap : ruilverkaveling Oostermeer aangenomen \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1989
Het gebied ten oosten van het Bergumermeer en de plaats Oostermeer, behoort tot de Grote Landschappelijke Eenheid en is te onderscheiden in een houtwallengebied, een elzensingelgebied en een open weidegebied langs de meren. Dit landschap werd niet we ...
help
Multicriteria analysis of land consolidation projects \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Huylenbroeck, G. van \ 1989
Uiteenzetting van de basisprincipes van genoemde methode, hetgeen wordt verduidelijkt aan de hand van de resultaten van een pilootproject. Dit project behelst een ruilverkaveling in het noorden van de provincie Antwerpen
help
Jan Kleef over voorlichting en kavelruil: "ik zou er twee boeken over kunnen schrijven" \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1989
Een gesprek met Jan KLeef, bedrijfsvoorlichter bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij te Assen
help
Ir. J.P. Teelen : er gaat kleinschaligere verkaveling plaatsvinden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijhuis, H. \ 1988
help
Inrichting van het landelijke gebied \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Greve, N.H. \ Groeneveld, J. \ Boer, R.T. de \ 1988
In het kader van het honderdjarig bestaan van de Heidemij wordt ingegaan op de geschiedenis van de organisatie en uitvoering van ruilverkaveling, de meest voorkomende vorm van landinrichting. Er wordt aandacht besteed aan de rol die de Heidemij daarb ...
help
Reconstructie doet bedrijven meegaan met de tijd \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Ooksthoek, J. \ 1988
De Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden (RROG) is in 1979 in het leven geroepen. Doel van de reconstructie is een betere kavelstructuur, waarop moderne, brede kassen kunnen worden gebouwd van voldoende omvang en een betere infrastructuur
help
Waterland : landbouw, natuurbeheer of helemaal niets? \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Haan, T.J.M. de \ 1987
Overzicht van belangrijke kenmerken van dit gebied in Noord-Holland, de produktie-omstandigheden en de bedrijfseconomische resultaten voor en na ruilverkaveling
help
Nieuwe ruilverkaveling Wieringen hard nodig \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1987
Na ruim 30 jaar is er op het vroegere eiland Wieringen weer een ruilverkaveling nodig, omdat de verkavelingssituatie alsmaar slechter is geworden: gemiddeld per bedrijf zijn er thans 7 kavels
help
Boerinnen en tuindersvrouwen ... en de ruilverkaveling \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Meijerink - Straatman, A. \ 1986
Enige konklusies zijn weergegeven uit het onderzoek over de ruilverkaveling Twello. Het onderzoek werd middels een schriftelijke enquete gedaan. Gekonkludeerd wordt dat het belangrijk is om speciale vrouwenbijeenkomsten te organiseren. Mogelijk is di ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.