Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 51 - 80 / 80

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landhervorming"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De wederopbouw van Zeewolde \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Crooijmans, S. \ 1986
Twee jaar geleden moesten na vorstschade 80 van de 120 ha fruitbomen worden gerooid. Momenteel zijn in Zeewolde 15 fruitbedrijven en een proeftuin druk bezig met het herstel, onder andere door de opkweek van plantmateriaal zelf ter hand te nemen. Ove ...
help
Vanuit een ruilverkaveling naar de Flevopolder \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Wolf, W. de \ 1986
Een vraaggesprek met veehouder De Visser en zijn echtgenote over hun ervaringen met bedrijfsaanvaarding in een nieuwe polder Zuidelijk Flevoland. Aan de orde zijn onder meer: de bedrijfsgrootte, de bedrijfsopzet die gericht is op het houden van melkv ...
help
"Sluis-Oostburg" primeur als administratieve ruilverkaveling : een simpele en snelle manier van verkavelen \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1986
Het gaat hier om het verbeteren van de verkavelingssituatie door ruiling van de gronden. Bij de behandeling van het Structuurschema Landinrichting is besloten om ruilverkavelingen met een administratief karakter toe te staan voor gebieden die niet op ...
help
Landinrichtingswet : aanpassingsinrichting en ruilverkaveling bij overeenkomst \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Georg, G.J.R. \ Crijns, A.W.N.J. \ 1985
De aanpassingsinrichting is een nieuwe vorm van landinrichting, die in de Landinrichtingswet is opgenomen. De bedoeling van de aanpassingsinrichting is de eventueel nadelige gevolgen op te heffen van een infrastructurele voorziening van nationaal of ...
help
Landinrichtingswet : waar het doorgaans om begon, de herverkaveling \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Georg, G.J.R. \ Crijns, A.W.N.J. \ 1985
Een uiteenzetting van de lange herverkavelingsprocedure en een beschrijving van de kostenverdeling zijn gegeven
help
Ruilverkaveling op Terschelling : aardverschuivingen op een eiland \ Vruchtbare aarde [Artikel]
Baars, T. \ Gelder, T. van \ 1984
Bij de ruilverkaveling op Terschelling zijn veel biologisch-dynamische boeren betrokken. De problemen die hierdoor ontstaan worden besproken
help
Van kavelruil naar landschapsbouw \ Vruchtbare aarde [Artikel]
Berg, R. van den \ 1984
Over het landschap en de invloed van ruilverkavelingen erop en de rol die de biologisch-dynamische landbouw hierin kan spelen
help
Landinrichting in het algemeen en de herinrichting van de Veenkolonien in het bijzonder \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
1984
Verslag van een inleiding, gehouden door de inspekteur Landinrichting voor de provincie Drenthe. Aandacht voor de ontwikkeling in de landinrichting, toegespitst op Drenthe en de herinrichting in de Drentse Veenkolonien
help
Administratieve ruilverkaveling en de macht van de Centrale Landinrichtingscommissie \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Bennema, S.J. \ 1984
Een weergave van de behoefte aan administratieve ruilverkaveling en de eisen waaraan deze moet voldoen; de bezwaren tegen het wetsontwerp De Haan, dat gekenmerkt is door een nogal centralistische aanpak; een voorstel tot vereenvoudiging van het wetsv ...
help
Administratieve ruilverkaveling en de vereenvoudigde procedure voor herinrichting of ruilverkaveling \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Haan, P. de \ 1983
Weergave van de vernieuwde procedure voor vrijwillige kavelruil als vorm van landinrichting met een opsomming van een aantal juridische tekortkomingen aan deze nieuwe procedure
help
Legenda's bij ruilverkavelingskaarten \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
Hoogendoorn - Beks, W. \ 1983
help
Een landmeetkundige aanpak gericht op een analoge werkwijze \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Hak, G. \ 1983
Uitleg van een landmeetkundige meetmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de fotogrammetrie en onder andere toepasbaar in ruilverkavelingen
help
Landhervorming in Portugal stuit op nieuwe politieke inzichten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Ernste, A.E. \ 1983
help
De ruilverkavelingsprocedure \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Schoemakers, J.H. \ 1983
Over drie aspekten van de ruilverkaveling: algemene doelstelling; de ruilverkavelingsprocedure in het algemeen; de plaats en de funktie van de landmeetkundige werkzaamheden binnen de ruilverkavelingsprocedure
help
Meetkundige grondslag \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Veenendaal, H.E. \ 1983
Over de invloed van sterke maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen op de toepassing van de landmeetkunde in de ruilverkaveling. In dit verband is ingegaan op de punten: verdichtingsmethoden; hulpmiddelen voor de meet- en reken ...
help
Toepassing systeem detailmeting '76 in ruilverkavelingen \ Geodesia : maandblad van het Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde [Artikel]
Neynens, T. \ 1983
Enkele basisgegevens en mogelijkheden van dit systeem dat ontworpen is als methode voor het automatisch verwerken van terrestrische metingen. Een efficiente toepassing van het systeem in de ruilverkaveling is mede afhankelijk van een verdere ontwikke ...
help
De spoorwegen, de boeren en rijksweg 11 \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Meelis, E. \ Keurs, W.J. ter \ 1982
Iets over de problematiek tussen Leiden en Alphen: ruilverkaveling, spoorverdubbeling, boerderijverplaatsing en veetunnels
help
Onderzoek naar de nachtvorstgevoeligheid van de fruitteelt in de ruilverkaveling "Mergelland" \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Eijden, J.T. van \ Kierkels, M.H.H. \ 1982
Opbrengst- en kwaliteitsbepalingen op 3 percelen Golden Delicious met verschillen in hoogteligging binnen eenzelfde perceel
help
"Oude Jokse testcase Friese verkavelingen" \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1982
Bij de onlangs aangestemde Friese ruilverkaveling "De oude Jokse" blijken bij een groot aantal stemgerechtigden bezwaren te heersen tegen de verdeling van de waterschapslasten. Deze ruilverkaveling is de eerste in Friesland, waar het waterschap zijn ...
help
Bommelerwaard haalt achterstand in door ruilverkavelingen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Haan, T. de \ 1982
Met behulp van zes ruilverkavelingen slaagden de boeren in de Bommelerwaard erin de enorme achterstand op de rest van Nederland in te lopen. Voorafgegaan door een beschrijving van het gebied worden in vier artikelen de twee belangrijkste facetten van ...
help
Mogelijkheden en resultaten met Vrijwillige Kavelruil \ ZLM : Zeeuwsch land- en tuinbouwblad : officieel orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland [Artikel]
Kodde, J. \ Vader, F. \ 1982
Het betreft hier de regeling "Vrijwillige Kavelruil" die sinds 1 januari 1971 voor het gehele land geldt met uitzondering van de IJsselmeerpolders en die gebieden, waar een ruilverkaveling in uitvoering is. Het voornaamste doel ervan is het aanbrenge ...
help
Tien jaar kavelruil in Gelderland \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Stronks, B.J. \ 1981
De Werkgroep voor de kavelruilprojecten in Gelderland vat in het hier besproken rapport de resultaten van ruim tien jaar ervaring samen. Deze Werkgroep is samengesteld uit medewerkers van de volgende diensten: Bedrijfsontwikkeling, Landinrichting, St ...
help
Vroegere voorbereiding van ruilverkavelingen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bilderbeek, B.A.W. \ Stuurman, F.J. \ 1981
help
De ruilverkaveling en de beperking van het motorbrandstofverbruik \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Therasse, R. \ 1981
Ruilverkaveling kan een aanzienlijke besparing geven op het brandstofverbruik voor grondbewerking en transport
help
Veel overeenkomsten Duitse ruilverkaveling \ Terravisie : maandblad voor medewerkers en belangstellenden van de Cultuurtechnische Dienst, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek en de Stichting voor Bodemkartering [Artikel]
1981
Duitsland heeft momenteel meer mogelijkheden voor landinrichting. De Nederlandse achterstand wordt echter ruimschoots goedgemaakt als de Landinrichtingswet van kracht is geworden. Een groot verschil is o.a. dat in Duitsland in alle gevallen de overhe ...
help
Ruilverkaveling en landinrichting in enkele E.E.G.-lidstaten \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Zijp, N.M. \ 1981
help
Herinrichting en cultuurhistorie \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Prins - Lampert, J. \ 1981
Naar aanleiding van een cultuurhistorische landschapsstudie ter voorbereiding van het streekplan Oost- en Zuidoost-Drenthe wordt in dit artikel nagegaan hoe het facet 'cultuurhistorie' in de herinrichtingsplannen verwerkt kan worden
help
Een 'lichte' aanpak van zware zeeklei gewenst in Wommels \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Hermans, B. \ Algra, S. \ 1981
Voorstel voor een ecologisch verantwoord ruilverkavelingsplan met weinig cultuurtechnische werken in Friesland
help
De rol van voorlichting bij landinrichting \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Ban, A.W. van den \ 1980
help
De evaluatie van de inrichtingsmaatregelen in de ruilverkaveling "Velden" \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bosma, H. \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.