help
Influences that can trigger changes in landscapes [Video]
2019
What do you consider to be your landscape? What does it look like? But what was that same landscape like 10 years ago? Learn more about these changing landscapes in this video.
help
Types of innovation needed to achieve productive and sustainable landscapes [Video]
2019
If you want to improve your landscape, what sort of changes are you actually thinking of?
help
Optimizing crop rotation using sugar beets : sustainable regional design [Presentatie]
Langeveld, H. \ 2019
Powerpoint presentation about sustainable regional design for crop rotation using sugar beets, in the context of the bioeconomy.
help
Zo veel rijker dan bureaustudies : review OBN-onderzoek nat zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
De Blust, G. \ 2016
Het OBN-deskundigenteam Nat zandlandschap is bijzonder productief geweest. De laatste acht jaar zijn niet minder dan zestien uitgebreide onderzoekrapporten en een synthesebrochure over dit landschapstype gepubliceerd. Behalve in rapportvorm, zijn de ...
help
Leestekens van het landschap : een nieuwe website over kleine landschapselementen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borsen, O. \ Herwaarden, G.-J. van \ Spek, T. \ 2016
Een landschapsdeskundige weet vaak veel te vertellen over bepaalde elementen in het landschap. De rapporten en boeken staan keurig bij hem in de kast. Ook iemand die al lang in hetzelfde dorp woont weet nog wel hoe de vroegere gebruiken waren en waar ...
help
Een archeologisch pleidooi voor zooi: de antropogene kwelder \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schepers, M. \ 2015
Op de kwelders van Noord-Nederland ervaar je natuur intens. De geur van de zee, de zelden aflatende wind en de terugkerende overstromingen die het landschap blijven veranderen, roepen een soort ‘oergevoel’ op. Maar hoe ‘oer’ zijn onze kwelders? En wa ...
help
Landschapsbeleid provincies [Brief]
Luiten, E. \ 2015
Tijdens de Landschapstriënnale Lingezegen in de zomer van 2014 ben ik met het netwerk van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en andere betrokken provincieambtenaren in gesprek geweest. We hebben daarbij onder meer gesproken over het feit dat ...
help
De moestuin en de stad : een interdisciplinair onderzoek naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van moestuinen in Leeuwarden van circa 1600 tot heden [Studentenverslag]
Berkum, R. van \ 2015
De verbouw van groente in de stad kent een lange geschiedenis. De moestuin heeft door de jaren heen diverse vormen gekend. Onderzoek naar de historische ontwikkeling van deze verschillende typen moestuinen is echter een ‘vergeten groente’ in het (wet ...
help
Gronden van vermaak : een reconstructie van de ontwikkeling van buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht [Studentenverslag]
Oosterom, G. van \ 2015
In de zeventiende en achttiende eeuw ontstaat er langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht een buitenplaatslandschap met meer dan 125 buitenplaatsen. Aan het einde van de negentiende eeuw zijn de meeste alweer gesloopt, omgevormd tot boerderijen, o ...
help
Landmeters door het veen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Brink, E. \ 2015
De kaart van het gebied rond de Hunze laat een groot contrast zien: een rivier die als een slang door een rechttoe-rechtaan verveningslandschap kronkelt. Vrijwel parallel eraan ligt de kaarsrechte provinciegrens met Groningen. Het was het speelterrei ...
help
Designing with landscape identity : a landscape identity based approach to landscape analysis and design for the Scheller and Oldeneler Buitenwaarden [Studentenverslag]
Zwiers, Romy \ 2015
The goal of the Dutch Ruimte voor de Rivier program is to increase the water drainage capacity of the big rivers and to improve the spatial quality of the locations where interventions are planned. In most Ruimte voor de Rivier projects along the Sal ...
help
Designing the Shangbu Watershed : an exemplary landscape design for stormwater management in Hangzhou, China [Studentenverslag]
Shen, G. \ 2015
In this thesis, a landscape-based approach is proposed which combines a sustainable urban drainage system with best practices for stormwater management in the Shangbu Watershed. The generated design strategies and design principles can also be applie ...
help
Distributiecentrum voor streekproducten in een kleinschalig landschap : adviesrapport [Studentenverslag]
Brouwer, T. \ 2013
Het rapport betreft een groene ruimte tussen Borne en Almelo, Groene Poort genaamd. Advies voor de gemeente Borne waarbij met behulp van de ontwikkeling van streekproductie de kleinschalige landbouw, het bijbehorende landschap, de recreatie en het to ...
help
Herstel van jeneverbesstruwelen : resultaten OBN-onderzoek 2007-2011 [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Haveman, R. \ Huiskes, H.P.J. \ Waal, R.W. de \ 2013
Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Binnen de open struwelen van jeneverbes waren tot voor kort botanisch zeer waardevolle mosvegetaties aanwezig. De toekoms ...
help
HISTLAND : historisch-landschappelijk informatiesysteem [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2013
Status A is de door Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) ontwikkelde norm voor de kwaliteit van de modellen en bestanden. Om te kunnen beoordelen wat moet gebeuren om het GIS-bestand HISTAND aan kwaliteitsstatus A te laten voldoen, i ...
help
De groene kant van militair erfgoed : goed onderzoek met nieuwe richtlijnen \ Monumenten [Artikel]
Kusters, L.E.L. \ Immerseel, R.H.M. van \ 2012
De groenaanleg bij verdedigingswerken maakte deel uit van het ontwerp of vormde een latere waardevolle aanvulling daarop. Het werk moest zoveel mogelijk opgaan in het landschap om verborgen te blijven voor de vijand. De groene geschiedenis van het mi ...
help
Buitenplaatsen en landgoederen in beeld : een verkenning van de gemeente Brummen [Studentenverslag]
Bos, M. \ Spek, D. \ 2012
In dit rapport wordt beschreven wat de ontwikkelingen en karakteristieken zijn van de buitenplaatsen en landgoederen van de gemeente Brummen.
help
Verrommeling op de Veluwe? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Heijman, W.J.M. \ Hoofwijk, H. \ Heide, C.M. van der \ 2012
Dit artikel beschrijft de invloed van bedrijventerreinen op natuur en landschap van de Veluwe. Er is gekeken naar de omvang en locatie van individuele bedrijven en van bedrijventerreinen. Op de Veluwe is sprake van veel versnipperde bedrijvigheid. Ui ...
help
Bergsche Maas is gegraven, opgehoogd, en nog altijd in beweging "het is iedere dag weer anders hier in de polder [dijk, een dijk van een landschap] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M.V. van \ Schaafsma- Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2012
In het begin van de 20ste eeuw werd de Bergsche Maas gegraven. Een gigantisch karwei, waarvan een deel met de hand is gedaan. Het gesleep met grond voor en rond de Bergsche Maas heeft geleid tot een kenmerkend landschap, waar ook vandaag de dag nog a ...
help
Appels en peren langs de IJssel : over de geschiedenis van de fruitteelt in de IJsselstreek [Boek]
Rütte, R. le \ Hopster, G. \ Bemer, S. \ 2012
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.