Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landschapsbeheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zeldzame rassen in het cultuurlandschap \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Oldenbroek, K. \ 2013
In 2012 nam Harm Piek afscheid als bestuurslid van de SZH. Harm werkt nu als vrijwilliger bij zijn vroegere werkgever Natuurmonumenten. Hij heeft veel kennis over de inrichting en het onderhoud van oude cultuurlandschappen met grazers. Harm Piek verd ...
help
Project Twecom activeert Brabantse agrariërs : snoeihout voor lokale biomassacentrales \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2013
Door op een slimme manier snoeihout te verzamelen en te verstoken, kun je lokaal gebruik maken van houtige reststromen. In Noord-Brabant zijn er steeds meer boeren die zo hun eigen energie opwekken. Tegelijkertijd wordt door het snoeien het landschap ...
help
Schapen inzetten voor natuurdoelen \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2013
De moderne schaapsherder moet een professional zijn. Dat werd duidelijk tijdens de studiedag van de provincie Limburg (Vlaanderen) over ‘Schapenbegrazing in de publieke ruimte’. Terreinbegrazing met schapen wordt maatschappelijk gewaardeerd, maar het ...
help
Verknocht aan hout : combinatie van economisch boeren en natuurbehoud : kerstspecial Boeren binnen grenzen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Stienezen, I. \ 2013
Tussen de houtwallen en bosjes, bijna bij de Duitse grens, ligt het melkveebedrijf van Kees Schieven. Het behoud van dit kleinschalige landschap is voor hem vanzelfsprekend.
help
Hoogwatergeul wordt omgebogen in een kans \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2013
Een hoogwatergeul in je directe omgeving, het zal je maar gebeuren. Met dijken van vier meter hoog en de geulen variërend van 500 tot 1500 meter breedte. Het overkomt bewoners van Veessen, Vorchten, Hoorn, Wapenveld en Heerde. Om het gebied landschap ...
help
Met crowd funding meer geld voor natuur, bos en landschap? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Briel, J. van den \ Ham, M. van den \ 2013
Crowd funding is in 2012 ten opzichte van 2011 met maar liefst 460% gegroeid, onder meer in de sectoren creativiteit (kunsten, film, etc.), horeca en sport. Het Nationaal Crowd Funding Onderzoek 2013(1) heeft aangetoond dat Nederlanders crowd funding ...
help
Nog geen sprake van totale afsterving in hakhoutbos nabij Utrecht, wel aantasting aan de stam \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2013
Essentaksterfte is bij uitstek geen boomziekte die heerst in bebouwd gebied, maar vooral in de buitengebieden en bossen. Arjan Rosseel van adviesbureau Landplan zag in het voorjaar van 2011 de eerste tekenen van essentaksterfte op grote schaal in hak ...
help
Innovatielandgoed Mullingen biedt duurzaam Veluws alternatief [opinie] \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Jeroense, B. \ Flier, B. \ 2013
Langs de randen van de Veluwe wisselen woonkernen, bedrijvigheid, agrarische gronden, recreatiegebieden en natuur elkaar af. Regelgeving stelt grenzen aan emissies en verstoring van flora en fauna. Voor agrariërs is het de vraag of zij hun bedrijf aa ...
help
Second nature \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
During, R. \ 2013
De overheid wil burgers actiever laten participeren in het natuurbeheer. Burgers willen dat ook, maar zij hanteren andere definities van natuur waarin hun eigen handelingsmogelijkheden en identiteit centraal staan. Dat leidt tot een beleidsdilemma. M ...
help
Decentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Benhadi, R. \ 2013
Na moeizame en complexe onderhandelingen hebben provincies en Rijk een akkoord weten te bereiken over de toekomst van het Nederlandse natuurbeleid met een decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. In deze bijdrage wordt ingegaan op de ...
help
Staatsbosbeheer moet een echt volksaandeel worden : Frederik van Beuningen pleit voor privatiseren SBB \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2013
De grootste groenbeheerders van Nederland zijn niet gemeentes, maar de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Over deze instellingen, en dan met name Staatsbosbeheer, heeft Frederik van Beuningen, voormalig lid van de advies ...
help
Duurzame inzetbaarheid werknemers steeds belangrijker [themanummer scholing] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schilders, H. \ 2013
De samenstelling van de bevolking verandert, de arbeidsmarkt verandert, mensen kijken anders tegen werk aan. De vraag is dus: hoe blijf ik als werkgever aantrekkelijk voor werknemers en hoe blijf ik als werknemer interessant genoeg? Gewenst is: een d ...
help
Het Landschap ben je Zelf : veranderde burgerparticipatie vraagt om scholing [themanummer scholing] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Gruijter, E. de \ 2013
Het werkproces op de schop. De medewerkers over de kop? Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij veranderen de activiteiten en dus ook de begeleiding van vrijwilligers essentieel. Landschapsbeheer Drenthe ontwikkelde daarvoor een gehee ...
help
Opleidingen en verantwoordelijkheid rondom vrijwilligerswerk [themanummer scholing] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Polman, J. \ 2013
Het aanbieden van voorlichtingen en cursussen aan groepen vrijwilligers gebeurt al jaren. Soms zijn ze bedoeld om kennis over te dragen, soms gaat het om vaardigheden zoals ‘het veilig werken’. Maar is dit voldoende en sluit dit altijd aan bij de hui ...
help
Visie op zorgvuldig en zorgeloos begraven : een natuurbegraafplaats biedt eeuwige grafrust \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2013
Overledenen een traditionele begrafenis geven is iets wat altijd zal blijven voortbestaan. Toch komt cremeren steeds meer in zwang. Tegelijkertijd kiezen mensen soms heel bewust voor een plek waar ze hun lichaam of hun asresten aan Moeder Aarde toeve ...
help
Agrariërs leggen zelf een ecologische verbindingszone aan \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
De aanleg van ecologische verbindingszones, stroken over boerenland die natuurgebieden met elkaar moeten verbinden, valt vaak niet mee. Gemeentes en waterschappen krijgen vaak niet de benodigde gronden bij elkaar omdat er te weinig geld is of omdat d ...
help
Met crowdfunding meer geld voor natuur? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Ham, M.A.H. van den \ Briel, J. van den \ 2013
In de bos-, natuur- en landschapsector hebben enkele organisaties zoals Natuurmonumenten, RAVON, Zuid-Hollands Landschap, Geldersch Landschap & Kasteelen en Triple-E vanaf 2011 een beperkt aantal projectinitiatieven ontplooid met crowdfunding. Innova ...
help
Grazen in stuivende duinen : het oerol op Terschelling als inspiratiebron voor toekomstig landschapsbeheer \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Noordhoff, I. \ Spek, T. \ 2013
Het dilemma tussen exploitatie en bescherming van het landschap en de daarin aanwezige natuurlijke hulpbronnen is universeel en van alle tijden. Een recente studie naar de vrije weide op Terschelling (het oerol) laat zien dat de vroegere gelaagdheid ...
help
Concept natuurbegraafplaatsen : groensafari naar Nederlandse praktijkvoorbeelden \ Groencontact [Artikel]
Abeels, K. \ 2013
Groene begraafplaatsen krijgen steeds meer aandacht. Het omvormingsbeheer in de openbare ruimte is voor Vlaamse steden en gemeenten, vooral op begraafplaatsen, zeer actueel. Door het toenemende plaatsgebrek op begraafplaatsen gaan Vlaamse steden en g ...
help
Eendenkooien in de 21ste eeuw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mandigers, F. \ Karelse, D. \ 2013
Naast particulieren hebben vrijwel alle terreinbeherende organisaties van oudsher eendenkooien in bezit of beheer. Zo was de eerste medewerker van Natuurmonumenten een kooiker. Momenteel heeft Natuurmonumenten er 15 in bezit, Staatsbosbeheer echter 3 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.