Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="landschapsbeheer"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Noord-Holland [Boek]
2016
Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is en welke doelen er gelden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de natuurgebieden. Op kaart staan de gebieden waar subsidie mogelijk is voor (agrarisch) natuurbeheer. Het Natuurbehe ...
help
Fragmentatie heb je, samenhang moet je creëren : rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten stopt na vier jaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2016
Eric Luiten werd in 2012 op een curieus moment Rijksadviseur Landschap en Water. De rijksoverheid had net het nationale landschapsbeleid geschrapt. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012 staat letterlijk: “De verantwoordelijkheid voor ...
help
Kansen voor oude veenontginningen : beheer van cultuurhistorisch waardevol landschap in Laag Holland en elders in Europa \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dosker, M. \ 2016
De veenlagen die zich in Nederland na de laatste ijstijd hebben gevormd, zijn ongeveer sinds de 10e eeuw na Chr. door mensen ontgonnen om ze bruikbaar te maken voor de landbouw. Veel van die allereerste ontginningspatronen zijn nog altijd zichtbaar i ...
help
Veerse Meer een icoon voor maakbaar Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Janse, J. \ 2016
Lange tijd heeft Nederland geloofd in een maakbaarheid van het land. In 1954 werd het verplicht om bij alle ruilverkavelingen een landschapsplan te presenteren. Al het ruimtelijk beleid, landbouw, volkshuisvesting en economische ontwikkeling, maar oo ...
help
Bijzondere landschapselementen vereisen bijzonder beheer : ingoruïnes in Drenthe \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verbers, A. \ Bregman, E. \ 2016
In Drente komen ongeveer 2500 ronde meertjes voor: mogelijk pingoruïnes. Behalve aardkundig en archeologisch zijn het ook in ecologisch en recreatief opzicht interessante locaties. Ze liggen zowel in het agrarisch cultuurlandschap en als in natuurgeb ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
Agrarische collectieven en het waterschap : themanummer Agrarisch natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Putten, T. van der \ Bouwman, H. \ Bogaard, M. \ Duinhoven, G. van \ 2015
Beheermaatregelen om de waterkwaliteit en natuurwaarden in de sloten te verbeteren, krijgen vanaf 2016 een plek in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Waterschappen zullen samen met agrarische collectieven gaan werken aan een goede chemische e ...
help
Designing with landscape identity : a landscape identity based approach to landscape analysis and design for the Scheller and Oldeneler Buitenwaarden [Studentenverslag]
Zwiers, Romy \ 2015
The goal of the Dutch Ruimte voor de Rivier program is to increase the water drainage capacity of the big rivers and to improve the spatial quality of the locations where interventions are planned. In most Ruimte voor de Rivier projects along the Sal ...
help
Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing [Boek]
Elbersen, W. \ Spijker, J. \ Soesbergen, M. \ Wilson, S. \ 2014
Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende ...
help
Vergroeningsregeling : afstudeerrapport over de mogelijkheden omtrent de nieuwe vergroeningsregeling in De Brabantse Kempen [Studentenverslag]
Pijs, B. \ 2014
Dit rapport is geschreven voor alle terreinbeherende organisaties (TBO’s) in De Brabantse Kempen die aangesloten zijn bij het Huis van de Brabantse Kempen. Er worden adviezen en mogelijkheden beschreven voor TBO’s hoe ze zo effectief mogelijk om kunn ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Wiersma, Jeroen \ 2013
In dit rapport worden de resultaten behandeld van een gedetailleerde cultuurhistorische inventarisatie en waardering van het middenloopgebied van het Koningsdiep.
help
Interview Harrie Alberts, Waterschap Regge en Dinkel: 'waterschappen denken in generaties' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Harrie Alberts werkte jaren als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Nu is hij namens het Bosschap algemeen bestuurder bij het Overijsselse Waterschap Regge en Dinkel. Hij plukt er de vruchten van zijn vroegere arbe ...
help
De Zandmotor draait op volle toeren \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
Hemelop, E. \ 2012
Onlangs kreeg het Zuid-Hollands Landschap in opdracht van de provincie Zuid-Holland een uniek natuurterrein in beheer - de Zandmotor voor de kust bij Ter Heijde. Hier kun je mammoetkiezen vinden. De eerste zeehond heeft het nieuwe strand al ontdekt.
help
SSRS een winbaar rivierenlandschap : onderzoek naar potentiële mogelijkheden van het rivierenlandschap [Studentenverslag]
Aarnoutse, B. \ Kok, K. \ 2011
Een Self Supporting River System (SSRS) zet zich in op de betaalbaarheid van beheer en onderhoud. Om de doelstellingen van veiligheid tegen overstromingen en ruimtelijke kwaliteit te realiseren is in vervolg op de uit te voeren inrichtingsmaatregelen ...
help
Evaluatie hoogveengebieden in Nederland : evaluatie van het beheer van de hoogvenen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het Ministerie van Defensie [Boek]
Hoop, E. de \ 2011
Deze rapportage bevat een evaluatie van de toestand en het beheer van de hoogvenen in Nederland. In alle gebieden is, minimaal in de hoogveenkern, de achteruitgang gestopt en een groot aantal hoogveenrestanten is de afgelopen decennia sterk in kwalit ...
help
Plannen met multifunctionele groenblauwe netwerken in Salland [Boek]
Snepvangers, J. \ Kamerling-Baake, A. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ 2011
Het pilotonderzoek Salland is uitgevoerd in het kader van een provinciaal onderzoek naar de ontwikkeling van groenblauwe netwerken in Overijssel door de Provincie Overijssel, Alterra (onderdeel van Wageningen UR) en Landschap Overijssel. Binnen het o ...
help
Geld in het water : Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw [Boek]
Dekker, C. \ Baetens, R. \ 2010
De strijd tegen het water – en dikwijls ook om het water – is een constante in de Zeeuwse geschiedenis. Deze studie is gewijd aan de stormvloeden in de zestiende eeuw en de gevolgen daarvan voor bewoners en bestuurders van met name Zuid-Beveland. De ...
help
Wetlandscape: adaptation to climate change on the Island of IJsselmonde \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Hamers, J. \ 2010
Dit artikel beschrijft de gevolgen van eeuwenlang waterbeheer, de milieutechnische en landschappelijke problemen op een met infrastructuur doorsneden IJsselmonde en Rotterdam Zuid, en het vooruitzicht voor de toekomst als er op deze voet wordt doorge ...
help
Groenblauwe diensten als waterschapsinstrument \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mooi, R. \ 2010
Groenblauwe dienstverlening is een vorm van samenwerking tussen overheden en particulieren bij landschaps- en natuurbeheer. Groenblauwe diensten beginnen ook bij waterschappen te leven om waterschapsdoelen te realiseren. Het is nog wel zoeken, niet a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.