help
Triodosbank Zeist - thuiskomen op een eigenzinnig landgoed \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Opfer, S. \ 2020
Landgoed De Reehorst in Zeist heeft een dynamische geschiedenis, waarin steeds verschillende bouwstijlen en functies een plek kregen. Het Triodoskantoor is de nieuwste loot aan de stam, met een eigentijdse vormgeving die ondergeschikt is aan de natuu ...
help
Catalogus groenblauwe diensten [Boek]
2018-[?]
De Europese Commissie heeft de Catalogus Groenblauwe Diensten getoetst aan de voorwaarden die de commissie stelt aan staatssteun. Nederlandse overheden beschikken daarmee over een richtsnoer voor het toekennen van subsidie. Toe te kennen voor het lev ...
help
verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : achtergrondrapport [Boek]
Wing \ Bosch& Van Rijn \ 2016
Dit rapport is een bundeling van de deelverkenningen die zijn uitgevoerd naar natuur, recreatie, techniek, landschap, maatschappelijke betrokkenheid en financiën. Naast dit achtergrondrapport is er een samenvattend rapport, waarin voor het geheel van ...
help
Verkenning (on)mogelijkheden windenergie in bosgebieden : samenvattend rapport [Boek]
Wing \ Bosch &Van Rijn \ 2016
Dit rapport geeft een samenvatting van verkenning naar windenergie in bosgebieden. Het bevat een algemene samenvatting, een uitleg over de totstandkoming en een samenvatting van de afzonderlijke onderdelen: natuur, recreatie, techniek, landschap, bet ...
help
Kansen voor oude veenontginningen : beheer van cultuurhistorisch waardevol landschap in Laag Holland en elders in Europa \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dosker, M. \ 2016
De veenlagen die zich in Nederland na de laatste ijstijd hebben gevormd, zijn ongeveer sinds de 10e eeuw na Chr. door mensen ontgonnen om ze bruikbaar te maken voor de landbouw. Veel van die allereerste ontginningspatronen zijn nog altijd zichtbaar i ...
help
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Hendriks, C.M.A. \ Borgstein, M.H. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties een schat aan natuurlijk kapitaal in eigendom. De waarde van dit kapitaal is van enorm belang – niet alleen voor deze organisaties zelf maar vooral ook voor de maatschappij. Mensen plukken via talloze ...
help
Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Tijdschrift]Inhoudsopgave
Stichting het Geldersch Landschap \ Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen \ Geldersch Landschap & Kasteelen \ 2004-
help
VETree [Website]
2015-
VETree (Vocational Education and Training on Veteran Trees) , is een Europees project dat opgezet is door 5 partnerorganisaties. De doelstelling van het project is om in heel Europa een kwaliteitsvol opleidingsprogramma op te zetten over het beheer v ...
help
Puzzelen met Vergroeningseisen in het nieuw GLB \ BloembollenVisie [Artikel]
Scholte, H. \ 2015
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is op 1 januari 2015 ingevoerd. Ook bedrijven met bloembollenteelt komen in aanmerking voor toewijzing van betalingsrechten en uitbetaling van premies. Voor Nederland geldt een budget van ruim 730 mil ...
help
Gedachtenplan Stroomdallandschap : hoe kwam de bescherming van de Drentsche Aa op de kaart? \ De levende natuur [Artikel]
Hanskamp, B. \ Smittenberg, J.C. \ 2015
Vijftig jaar geleden verscheen het rapport dat wij nu kennen als 'Gedachtenplan voor het Stroomdallandschap Drentsche A (Modderkolk et al., 1965). Dit rapport kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het provinciaal bestuur van Drenthe werkte al enige j ...
help
Ben Kuijpers, landschapsarchitect: “Met bomen en gras kun je toveren” \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
Ongeveer 350 monumentale gebouwen bezit de Rijksvastgoeddienst*, verspreid over heel Nederland. Kastelen en paleisjes, landhuizen en statige herenhuizen. Ze worden veelal gebruikt als museum of kantoor. Landschapsarchitect Ben Kuipers was verwonderd ...
help
Nagele \ Monumenten [Artikel]
Scholma, A. \ 2014
Nagele, het ideale dorp in de Noordoostpolder, is ontwikkeld door een groep sociaal bewogen architecten, zoals Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Cornelis van Eesteren en, de enige vrouw in het gezelschap, Mien Ruys. Bebouwing en groen ware ...
help
Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000 - 2012 : eindrapportage [Boek]
Holt, H. ten \ Martens, S. \ Sierdsema, H. \ Stahl, J. \ Kleunen, A. van \ Boer, V. de \ 2014
De provincie Noord-Brabant zet zich reeds vanaf halverwege de tachtiger jaren in voor het behoud van de diversiteit aan landschappen en natuurwaarden van het agrarisch gebied buiten de EHS. De belangrijkste instrumenten waarmee de provincie, vaak sam ...
help
Op pad met... Filip Boury in Flanders Fields : er is meer dan de Eerste Wereldoorlog \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Blust, G. de \ Hazeleger, B. \ 2014
Filip Boury was tot voor kort coördinator gebiedswerking in de Westhoek. In dit deel van Vlaanderen woedde de Eerste Wereldoorlog ongekend hevig. Wat resulteerde was (o.a.) een totaal verwoest landschap. Honderd jaar later is het de herdenkingsplek v ...
help
Gedeputeerde Johan van den Hout: “Natuur en economie gaan heel goed hand in hand” \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2014
Johan van den Hout, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, mag zich sinds juni ‘Groenste Politicus van 2014’ noemen. De verkiezing hiervoor werd georganiseerd door Natuurmonumenten.
help
Een nieuwe wet natuurbescherming : visiedocument van de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties [Boek]
Meijer, E. \ Dotinga, H. \ Wouda, A. \ 2014
De Nederlandse natuurbeschermingsregelgeving is aan verbetering toe. Een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming is in augustus 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Parallel aan het voorstel voor een Wet natuurbescherming loopt ook het traject ...
help
Europees Landschapsverdrag biedt bescherming aan lokale natuur \ De levende natuur [Artikel]
Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bluemink, J.G. \ Leeuwen, C.J. van \ 2013
Verkoop van bestaande natuurgebieden staat momenteel volop in de aandacht, ook doordat particulieren percelen natuur kunnen kopen. De motivatie om natuur te kopen is niet altijd vanwege de belangstelling voor de natuur. Fiscale redenen, zoals een lan ...
help
Opdrachtbeschrijving Maarkels Rogge [Boek]
2013
Rogge is een geschikt om te telen op de Twentse essen en kampen. Jarenlang zelfs beeldbepalend geweest voor het landschap. Stichting Maarkels Landschap heeft als doel behoud en versterking van het streekeigen landschap rond Markelo. Dit kan ook een b ...
help
Voldoet Nederland nog wel aan de Europese landschapsconventie? [forum] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dessing, E.G.M. \ Pedroli, G.B.M. \ 2013
Voorjaar 2012 is onderzocht of Nederland nog voldoet aan de verdragsverplichtingen van de Europese Landschapsconventie (ELC). Dit in het kader van de Balans van de Leefomgeving. Uit deze analyse bleek, dat dit onvoldoende het geval is, omdat landscha ...
help
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Nieuwenhuizen, W. \ Gerritsen, A.L. \ Coninx, I. \ 2013
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.