help
Meer doen met biomassaplantages \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2016
Wilgenhakhout als verfraaiing van het landschap, als beschutting in een kippenuitloop of zelfs als helofytenfilter. Nu er steeds meer biomassaplantages verschijnen, rijst ook de vraag hoe de wilgen landschappelijk in te passen zodat ze meerdere funct ...
help
Rijkswaterstaat zet de boel op een kier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Natuurorganisaties kregen 13,5 miljoen voor een project 'Natuurontwikkeling Haringvliet'. Doel is het terugbrengen van het getijdenlandschap in en rond het Haringvliet. Vanaf 2018 ligt de rode loper uit voor trekvissen, vogels én mensen.
help
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak [Boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ 2015
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de prakti ...
help
Participatielandschappen aflevering 4: Knooperf Hoog Achterveld : boerderijbewoners beheren agrarisch landschap voor tijdelijke pioniersnatuur \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2015
Op de plek waar het eerst echte knooperf van Nederland moet verschijnen, aan de rand van het Utrechtse dorp Achterveld, liggen nu nog de verlaten stallen van een oude geitenhouderij. Straks wordt de oorspronkelijke historische boerderij herbouwd en e ...
help
Soils for landscape development : selection, specification and validation [Boek]
Leake, S. \ Haege, E. \ 2014
Soils for Landscape Development provides a clear, practical and systematic template for specifying landscape soils based on scientific criteria. The soil specifications provide essential information and a universally applicable method for landscape a ...
help
Landschap verdient ontwerp \ Agora [Artikel]
Damme, S. Van \ 2014
Landschapsontwerp is een bijzonder interessante en waardevolle vorm van ruimtelijk ontwerp, waarbij landschap als medium mogelijkheden creëert voor meer samenhang, synthese en betrokkenheid in ruimtelijke ontwerpprojecten. Het uitdiepen van bestaande ...
help
Het oog wil ook wat! : beplante kokosrollen om lelijke oevers op te fleuren \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2014
De ervaring opgedaan bij constructie en beplanting bij drijvende eilanden, bracht de familie Verhoeven van HelkantPlant ertoe, ook voor lelijke oevers een alternatief te ontwikkelen. Het familiebedrijf kweekt al ruim 20 jaar water- en oeverplanten
help
Energiedijk : duurzame waterkering in Noord-Groningen [Studentenverslag]
Koning, M. \ 2014
Deze master thesis beoogt meer inzicht te geven in de rol van de landschapsarchitect in de duurzame energietransitie middels 'research for design' en 'research by design'. Er wordt een landschapsontwerp gemaakt voor het projectgebied Eemshaven, waar ...
help
Creëren op het grensvlak van orde en chaos : Jos Jeuken en Ellen Krul van BD-bedrijf Gaos \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Peetoom, K. \ 2013
Elke dag loopt Jos Jeuken (55) zijn ‘Gaos-pad’ rond de boerderij, langs de akkers en over de dijk met landschapskunstwerken. “Van het maken daarvan heb ik genoten, maar het ‘er zijn’ is zeker zo mooi. Ik laat mezelf uit.” Zijn vrouw Ellen Krul (51) z ...
help
Forum: klimaatbuffers vragen om adaptieve esthetiek [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Roncken, P.A. \ 2013
Natuurbeheerders nemen het initiatief bij klimaatbuffers, niet ingenieurs of landschapsarchitecten. Het zijn de landschapsarchitecten, die daar met gemengde gevoelens naar kijken. Enerzijds zijn klimaatbuffers jaloersmakende producten die voor een do ...
help
Op pad met... Paul de Kort in Buitenschot : inspiratie uit het onderliggende landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Hazeleger, B. \ 2013
Paul de Kort is beeldend kunstenaar met het landschap als werkterrein. Bij Schiphol was de opgave om een park te maken, Buitenschot, dat tevens het grondgeluid van de Polderbaan met 3 dB reduceert. Paul gebruikte de metafoor van golven die doodlopen ...
help
Vijf eeuwen bloemperken \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Otten, H. \ 2012
In het kader van Het Jaar van de Buitenplaats, uitgeroepen om het publiek te laten zien wat we hebben en hoe kostbaar en kwetsbaar onze buitens zijn, wilde het Fonds Sluyterman van Loo een activiteit ontplooien. Het idee werd geboren om een bloemperk ...
help
Traditionele RAW-bestekken of geïntegreerde contracten? : uitvoeren van projecten in het groen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kroets, J. \ 2012
Realiseren van natuurontwikkelingsprojecten, het inrichten van ecologische verbindingszones of het beheren van de openbare ruimte in de stad: om ons heen worden vele projecten in het groen uitgevoerd. Om zo'n project te realiseren is een deskundige a ...
help
Ontwerpen aan de toekomst van het rivierengebied [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2012
Hoever kunnen we de komende eeuw met rivierverruimende maatregelen komen om de klimaatverandering het hoofd te bieden? Is er meer nodig? En zou het niet verstandig zijn om bijvoorbeeld over te stappen op een heel nieuw type doorbraakvrije dijk? Het z ...
help
Overgave van het landschap \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Berkers, M. \ Labuhn, B. \ 2012
Het vervallen negentiende-eeuwse verdedigingswerk Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt stukje bij beetje opnieuw in het landschap zichtbaar gemaakt. De aanpak van het project is pragmatisch, de revitalisatie vindt plaats via kleine projecten - zoals Bun ...
help
Inrichtingsplan Leenderbos & Groote Heide \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Berkers, M. \ 2012
Strootman Landschapsarchitecten slaagde erin uiteenlopende wensen en doelstellingen voor een grensoverschrijdend landschap tussen Valkenswaard en het Vlaamse Achel met elkaar verzoenen. Behalve tal van functies gaven zij het landschap een ruimtelijke ...
help
'PARK'ing \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Bakker, M. \ 2012
Artgineering en H+N+S ontwierpen voor de carpoolplaats in het Vlaamse Oostkamp een nieuwe parkeertypologie. Het carpoolen voegt zich daarmee net zo vloeiend in het landschap als in het dagelijkse ritme van de forens.
help
Designed regional landscapes : towards an aesthetical evaluation as precondition for redesigning the Noordoostpolder [Studentenverslag]
Struckman, L. \ 2012
Grote delen van het Nederlandse landschap zoals polders en ruilverkavelingen zijn daarom specifiek ontworpen door professionele landschapsontwerpers die vastbesloten waren het esthetische component in het Nederlandse landschap te bewaren. Alle landsc ...
help
Het Leenderbos en de Groote Heide \ In Brabant : tijdschrift voor Brabants Heem en erfgoed [Artikel]
Horst, M. \ 2011
Het Leenderbos en de Groote Heide vormen tegenwoordig een uitgestrekt natuurgebied in Zuidoost-Brabant, gelegen op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel. De geschiedenis van het Leenderbos en de Groote Heide is echter eeu ...
help
‘PhD-studie opent mijn ogen’ \ Delta : de groene driehoek tussen ontwerp, techniek en beheer [Artikel]
Lidt de Jeude, M. van \ Koning, M. \ 2011
Het plezier in studeren kreeg Fennie van Straalen bij Van Hall Larenstein. Ze stoomde door naar Wageningen Universiteit en is er nu promovendus. Haar wereld wordt telkens groter en interessanter. Ruimtelijke planning is geen kwestie van topdown dirig ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.