help
Natuurherstel door grondtransplantatie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wubs, E.R. \ Putten, H. van der \ Bosch, M. \ Bezemer, T. \ 2016
Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehalt ...
help
Kies de goede groenbemester \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lepper, R. de \ 2012
Het rooiseizoen is afgelopen en percelen zijn leeg. Voor percelen die dit jaar braak blijven, is het nu het juiste moment voor analyse en groenbemesters.
help
Myths in land degradation and development [Rede]
Stroosnijder, L. \ 2012
Over 50 PhD’s in Land Degradation and Development have contributed to unmasking a number of myths. Feeding more detailed process knowledge into models with limited measuring opportunities will not help to mitigate land degradation. Land degradation i ...
help
Groenbemesters voor groeiwinst \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Pastoor, K. \ 2008
Het telen van een groenbemester is op veel bedrijven een bijzaak binnen de bedrijfsvoering. Een veelgehoord bezwaar is, dat een groenbemester geld kost omdat het perceel een seizoen niet kan worden gebruikt. Maar indirect kan een groenbemester juist ...
help
Het was de moeite waard : ruilverkaveling Mars- en Westerstroom (1961-2006) [Boek]
Brink, H. van den \ 2006
Terugblik van DLG op een afgeronde ruilverkaveling
help
Instrumentenkaart: bodemkwaliteit [Brochure]
Smeding, F. \ Bokhorst, J. \ Berg, C. ter \ 2005
Hoe meet je de bodemkwaliteit op je eigen bedrijf? Met deze handleiding kan je de bodembiodiversiteit van de eigen percelen beoordelen en stappen bepalen om deze, als dat nodig is, te verbeteren. Materiaaloverzicht, checklist met aandachtspuntenen ri ...
help
Forced farewell : on the rise of the superfarmer = Gedwongen afscheid : over de opkomst van de superboer \ Oase : tijdschrift voor ontwerp, onderzoek en onderwijs / Nederlands Architectuurinstituut [Artikel]
Janssen, J. \ 2004
De ingrijpende wijzigingen die na 1950 op het Nederlandse platteland hebben plaats gevonden zijn te begrijpen als de transformatie van een ruraal landschap (beschrijving naar Bijhouwer) naar een politiek landschap (beschrijving naar JB Jackson)
help
Europese werkgroep analyseert veiligheidsrisico's geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lijke, T. van der \ Koenis, J. \ Mansfeld, L. van \ 2004
De werkgroep van het Europese thematische netwerk voor de geotechniek GeoTechNet heeft aan de hand van de analyse aanbevelingen voor verbeteringen geformuleerd
help
Impact of land use change and re-wetting on phosphorus concentration in surface water : results and trends of a German case study \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Meissner, R. \ Rupp, H. \ Leinweber, P. \ 2004
A decision support system was developed for the German Droemling fen area to safeguard surface water quality in co-operation with regional stakeholders
help
Kijken naar een gat in de grond \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2004
Jan Bokhorst van het Louis Bolk Instituut en Yorick van Leeuwen van Proeftuin Zwaagdijk gaven in West-Friesland een cursus bodemstructuur voor akkerbouwers en groentetelers. De grond is er van nature niet dicht maar door het gebruik van zware machine ...
help
Nitrogen fixation on a national scale \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Montañez,, A. \ Labandera, C. \ Solari, L. \ 2003
The succes of working on biological nitrogen fixation (BNF) involving the soil bacteria Rhizobium is a good example of the planning and implementation of a national, government support strategy with an ecological and multi-disciplinary approach
help
Healing the earth: an Ethiopian story \ LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture [Artikel]
Belay, M. \ Edwards, S. \ 2003
The challenge in this pilot experiment is to find mechanisms that help poor rural communities to improve the environment and their capicity to produce crops without becoming dependent on external inputs. The overall aim of the project was to help est ...
help
Nieuwe dimensies in grondverzetland : Bork's Quadtrac met Bos Tera schuifdozer \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ 2003
In Noord-Holland draait een bijzondere combinatie bij Loonbedrijf Bork (Kreileroord), een Case IH Quadtrac kniktrekker (op rupsen) met een 15 m3 Tera doserbak van Bos. De nieuwe combinatie wordt ingezet voor het ruwe capaciteitswerk bij het klaarmake ...
help
Drainage redding veenweiden? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bokma, B. \ 2003
Op Praktijkcentrum Zegveld wordt onderzoek gedaan naar onderwaterdrainage in het veenweidegebied. Omgekeerde drainage in de veengrond (d.m.v. kunststof drains of moldrains) moet zorgen voor een hogere grondwaterstand in de zomer (door infiltratie van ...
help
Zekerder telen met verbeterde grond : ieder perceel vraagt eigen aanpak \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2003
De lange droogte biedt akkerbouwers nu een goede gelegenheid voor grondverbetering; de droge grond kan zonder structuurbederf met zwaar materieel bewerkt worden. Een afweging van de voor- en nadelen en de kosten en baten van egaliseren, mengwoelen, v ...
help
"Laat Visser maar schuiven" : bulldozerbedrijf E. Visser & Co. Dokkum egaliseert kleipercelen op maat \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ 2002
Bedrijfsreportage van een klein bulldozerbedrijf, gespecialiseerd in het klaarmaken van akkerland in de Friese kleistreek. Met behulp van een laser, een eigen computerprogramma en aangepast zwaar materieel kunnen percelen met de grootste precisie op ...
help
Sterk loonwerk : scheppers van bollenland : Jo Vermaire & Zn, Breezand \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Vreemann, G. \ 2002
Verslag van het pilotproject Hollands Bloementuin. In een uniek stuk loon- en aannemingswerk wordt 450 ha zandgrond in de kop van Noord-Holland omgevormd tot bloembollengrond ten behoeve van bedrijfsverplaatsing van bloembollentelers op de geestgrond ...
help
Geef grond na maïsoogst meteen grote beurt : bekalken, lostrekken en verbeteren van doorlaatbaarheid noodzakelijk onderhoud \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 2001
help
Landschap in de steigers [themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
2001
Van ruilverkaveling naar landinrichting. In plaats van langdurige procedures waarbij de herinrichtingsplannen al verouderd zijn op het moment van uitvoering, een meer flexibele aanpak gebaseerd op een raamplan en modules, vrijwilligheid (RAK: Ruilver ...
help
Het afgraven van terpen en wierden \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Arjaans, J. \ Delvigne, J. \ 2001
Geschiedenis van de commerciële afgravingen van terpen en wierden in Groningen en Friesland: spectaculair is de stijging naar een maximum rond 1920. Als gevolg van het tekort aan kunstmest in de Eerste Wereldoorlog nam de vraag naar terpaarde zo toe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.