help
De Afrikaanse meeuw \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Treffers, M. \ 2015
De Afrikaanse meeuw zoals we die nu kennen heeft vermoedelijk als oorsprongsgebied het Midden Oosten/Noord Afrika. Vanuit Egypte en Tunesië zijn rond 1600 via handelsroutes de destijds genoemde Tunische meeuwtjes in Europa terecht gekomen. Veredeling ...
help
Populatiebeheer van meeuwen op daken \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Riemens, J. \ 2015
Het ministerie van Defensie beheert allerlei terreinen: oefenterreinen, bedrijfscomplexen, kazernes, bosen natuurgebieden en vliegvelden. Vanwege de soms bijzondere situatie kunnen zich op deze plekken bijzondere beheerproblemen voordoen. Het havenen ...
help
De chinees een meeuw en structuurduif bij uitstek \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Scharwz, H. \ Bood, A. \ 2015
Als eerste een stukje historie, afkomstig uit het archief van de club. Dit wordt door Arie Bood toegelicht, hij is sinds de oprichting van de club al bekend met de vereniging en met oudere fokkers van Chinese meeuwen zowel in binnenen buitenland. Daa ...
help
Licht weert vogels in en op de kas \ Kas [Artikel]
Langen, E. \ 2015
“Telers die bij ons aankloppen, hebben vaak zelf al veel geprobeerd om vogels te verjagen”, zegt Steinar Henskes, CEO bij Bird Control Group. “Speakersystemen, zelfgespannen draden, zilverfolie, vuurwerk, noem het maar op.” Echter, de innovatieve ver ...
help
Kannibalen in het weekend : meeuwen dupe van discardverbod \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
Geen vissers op zee betekent veel minder eten voor hongerige meeuwenkuikens op Texel. Die groeien in het weekend dan ook een stuk minder. Door het discardverbod zal het voedseltekort ook buiten het weekend een steeds groter probleem worden.
help
Case study sandwich terns : a probabilistic analysis of the ecological effects of dredging [Boek]
Kruchten, Y. van \ Hammen, T. van der \ 2011
Every year, large amounts of sand are extracted from the North Sea to meet the demands for construction activities. Potential ecological effects of these sand mining activities have to be examined and reported in so called Environmental Impact Assess ...
help
Mammalian prey in Laridae: increased predation pressure on mammal populations expected \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Camphuysen, C.J. \ Boer, P. de \ Bouten, W. \ Gronert, A. \ Shamoun-Baranes, J. \ 2010
Zoogdieren als meeuwenvoedsel: een toenemende predatiedruk op zoogdierpopulaties kan worden verwacht.
help
De broedbiologie van Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen op Texel, 2006-2010 \ Limosa [Artikel]
Camphuysen, C.J. \ Gronert, A. \ 2010
De Zilvermeeuw en de kleine Mantelmeeuwen zijn in de afgelopen eeuw enorm in aantal toegenomen in het Nederlandse Waddengebied. De laatste decennia liepen de trends echter sterk uiteen: terwijl de groei bij de Kleine Mantelmeeuw aanhield namen Zilver ...
help
Herkomst, aantallen en broedsucces van Kokmeeuwen op Griend \ Limosa [Artikel]
Dijk, K. van \ Oosterhuis, R. \ 2010
De Kokmeeuw is één van de meest talrijke koloniebroeders in de Waddenzee. Rond 1983 broedde het leeuwendeel van de populatie langs de vastelandskusten van Friesland en Groningen, maar sinds het begin van de jaren negentig zit de grootste kolonie op G ...
help
Groninger meeuw: meer Oost-Fries dan Fries \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Boks, A. \ 2010
De Groninger Meeuw komt overeen met de Oost-Friese Meeuw van onze oosterburen. Hierdoor was het mogelijk het ras na een vrije val snel terug te brengen. Ruim dertig jaar geleden behoorde de Groninger Meeuw nog tot de "uiterst zeldzame rassen", nu is ...
help
Meeuweninventarisatie in het stedelijk gebied van Alkmaar in 2009 \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Roobeek, K. \ 2010
In Alkmaar broedende meeuwen zorgen jaarlijks voor pakkend nieuws in de komkommertijd. Sommige mensen menen overlast te ervaren en de plaatselijke vogelwerkgroep verschilt van inzicht met de gemeente over het oplossen daarvan.
help
Gedrag en wetenschap - gedrag en evolutie [Video]
Tinbergen, N. \ 2009
Video over onderzoek van Tinbergen over gedrag bij meeuwen.
help
Gedrag en wetenschap - signalen en supernormale prikkels [Video]
Tinbergen, N. \ 2009
Video over onderzoek van Tinbergen naar zilvermeeuwen.
help
Kamervragen over meeuwenoverlast : [kamerbrief] [Brief]
Verburg, G. \ 2009
Kamerbrief, waarin de minister antwoord geeft op vragen over meeuwenoverlast in Den Haag. De bepalingen van de Europese Vogelrichtlijn en van de Flora- en Faunawet zijn van toepassing op meeuwen
help
Notitie Q4-WP : kleine mantelmeeuw [Boek]
Leopold, M.F. \ Brenninkmeijer, A. \ 2009
Initiatiefnemer E-Connection Project BV heeft bij RWS Directie Noordzee, het Bevoegd Gezag (BG), een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van een offshore windpark, op een locatie die wordt aangeduid als Q4-WP. Deze locatie ligt n ...
help
De vrije val van kleine mantelmeeuwen : interview met zeevogelexpert Kees Camphuijsen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Bijbehorende website
Heer, K. de \ 2008
Interview met marien ornitholoog, Kees Camphuijsen. Deze zeevogelspecialist beheert indrukwekkende databestanden over zeevogels, stookolieslachtoffers, zeetrek en zeezoogdieren. Door het NIOZ was hij aanvankelijk in huis gehaald voor studies op open ...
help
De Kokmeeuw als predator \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Hendriksma, J.T. \ 2008
In een eerder artikel had de auteur vermeld dat Kieviten vrijwel nooit achter Kokmeeuwen aangingen en dat daarom waarschijnlijk kokmeeuwen niet de grootste boosdoeners zijn van weidevogel predatie. Deze uitspraak moet de auteur echter herzien. Waarge ...
help
Kleine mantelmeeuwen op de Maasvlakte : natuur versus economie \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2008
help
Aan alles komt een einde : de balans van 25 jaar ringonderzoek langs de waddenkust van Noordoost-Fryslân \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Koopman, K. \ 2007
De steltloperringgroep van de Fryske Feriening foar Fjirdbiology (FFF) kent een lange geschiedenis in Twirre. Al sinds 1980 publiceert de werkgroep vrijwel jaarlijks in het tijdschrift. Maar aan alles komt een eind. Met het verschijnen van deze Twirr ...
help
Leidse meeuwen en de zorgen van de stadsbioloog \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Bouterse, J. \ 2006
In Leiden veroorzaken meeuwen nogal wat overlast met hun uitwerpselen, het geluid dat ze voortbrengen en de vuilniszakken die ze openpikken. Het blijkt echter nogal lastig zijn om de meeuwen goed aan te pakken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.