help
Ondernemend onderwijs : uitgangspunt voor het onderwijs van de toekomst [Boek]
Breed, N. \ 2015
Eind 2015 brengt het Platform Onderwijs2032 een advies uit aan het kabinet over het vormgeven van een hernieuwd en toekomstgericht curriculum van het funderend onderwijs. Om te komen tot dit advies is het platform de maatschappelijke dialoog aangegaa ...
help
Centre for Biobased Economy [Presentatie]
Vilsteren, G. van \ 2015
Presentatie van de CBBE docentendag 4 februari 2015, over het CBBE en onderwijs in de biobased economy.
help
Stappenplan invoering internationalisering [Boek]
Stok, T. \ Leereveld, G. \ 2013
Nederlanders ontdekken al eeuwenlang nieuwe werelden. Ook in het onderwijs ontdekt men steeds meer nieuwe 'kusten'. Een ervan is internationalisering. Internationalisering in het onderwijs betekent het hebben van contacten met buitenlandse scholen en ...
help
The importance of reflexivity in planning and design education [Boek]
Beunen, R. \ Van Assche, K. \ Duineveld, M. \ 2013
This is a special edition of a Wageningen University Working Papers in Evolutionary Governance Theory (EGT). EGT offers a new perspective on the way markets, institutions and societies evolve together. It can be of use to anyone interested in market ...
help
Benodigde randvoorwaarden voor invoering nieuwe kwalificatiestructuur [Boek] - Versie 1.6
[2012]
HCA topsectoren en beleid rond vakmanschap vragen beroepsgericht opleiden. Dit vindt plaats in de regio. Beroepsgericht opleiden in de regio vraagt om het organiseren van leerarrangementen met bedrijven, niet alleen stage, maar ook met leerlingen pro ...
help
Minder dossiers, minder kwalificaties: beter resultaat? : VHG werkt aan herziening kwalificatiestructuur \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2012
Op 1 augustus 2014 moet er voor het middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe kwalificatiestructuur zijn. Demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) wil namelijk meer samenhang en transparantie bereiken in de kwalificatiedossiers, de boekwerken waarin ...
help
Door de weerstand heen : verbrede landbouw krijgt plek in onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2012
Land- en tuinbouwbedrijven hebben steeds vaker een neventak en steeds vaker vormt die het hoofdinkomen van het bedrijf. Het beroep van veehouder of akkerbouwer verbreedt. Docenten en leerlingen groeien mee.
help
Grijs in groen onderwijs : hoe het groen onderwijs kan inspelen op de behoeften van jonge ondernemers in de multifunctionele landbouw door verbinding te leggen met het 'grijze' onderwijs [Boek]
Holster, H. \ Vijn, M. \ 2012
Grijs in groen onderwijs. Een uitdaging voor groen onderwijs voor het inbrengen van meer grijze 'waarden' in de opleiding van jonge multifunctionele landbouwondernemers. Interviews en discussie tussen jonge afgestudeerde ondernemers en onderwijsperso ...
help
Signaal voor hao \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Meer grijs in groen onderwijs. Dat is een aanbeveling van WUR-onderzoekers. Hun rapport kun je zien als signaal dat het platteland verandert en dat het groen onderwijs mee moet ontwikkelen.
help
Indikken maar als groen domein zichtbaar blijven : nieuw format beroepsgerichte kwalificatiestructuur \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Boetzkes, P. \ 2012
Het mbo-opleidingsdomein Voedsel, Natuur en Leefomgeving krijgt in de nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur beduidend minder opleidingen. Door het nieuwe format zullen de kwalificatiedossiers ook anders ingericht worden.
help
Alles is van waarde : biobased economy in groen onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2012
Touw uit hennep, colaflesjes van bioplastic, een tas van maïs of brandnetels, autobrandstoffen of verwarming uit mest. De biobased economy vraagt om afgestudeerden die nieuwe verbindingen kunnen leggen, vooral ook tussen groen en grijs.
help
'Zou het iets voor Jacco zijn?' : ouder doet verslag van open dagen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Leentjes, M. \ 2012
Margriet, moeder van Jacco die in groep 8 zit, hoort over het groene lyceum en haar interesse is meteen gewekt. Ook Jacco ziet het wel zitten. Zij en Jacco besluiten naar de open dagen te gaan. De redactie vroeg Margriet haar ervaringen toe te vertro ...
help
Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducatie : analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME [Boek]
Verheijen, S. \ Koppen, C.S.A. van \ 2010
Op dit moment zijn er veel leerlijnen voor NME in omloop, en nog veel meer onderwijsmaterialen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een betere opbouw en een grotere samenhang van leermethoden en -materialen op het gebied van NME. Dit wordt gedaan door ke ...
help
Ecologie en duurzaamheid als basis voor verandering \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2010
Groen is geen hype, maar een langdurige trend. Bedrijven die duurzaam werken, hebben een voorsprong op andere bedrijven. In het groen onderwijs lijkt duurzaamheid ook aan te slaan. Ecologie en duurzaamheid zijn zelfs uitgangspunten voor onderwijsvern ...
help
Demand driven education : report on the education innovation project 'Design in land and water management in a demand driven learning environment' [Boek]
Bruins, B. \ Riksen, M. \ Ritzema, H. \ Veldwisch, G.J. \ Visser, S. \ 2010
In the fifth period of the academic year 2008/2009 the chair groups Irrigation and Water Engineering (IWE) and Land Degradation and Development (LDD) organized a new course, i.e. Design in Land and Water Management 2 (IWE- 21312). The course is part ...
help
Uitvoeringsplan en analyse programmaonderdeel/project : regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs (KIGO) [Boek]
2010
Dierenwelzijn behoeft nadrukkelijker dan in het verleden aandacht in het onderwijs, praktijk en onderzoek. De maatschappij hecht namelijk steeds meer belang aan dierenwelzijn. Het woord dierenwelzijn komt in de kwalificatiedossiers van het MBO regelm ...
help
'Ik geloof in het concept' : Renate Wesselink promoveert op onderzoek naar competitiegericht beroepsonderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2010
Inzicht in theorie en praktijk van competentiegericht beroepsonderwijs. Dat kan als resultaat worden benoemd van promotieonderzoek van Renate Wesselink, Wageningen UR. Wat kan het groen onderwijs met dat inzicht?
help
De therapeutische waarde van diercontact : ontgonnen gebied voor onderwijs \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Smit, V. \ 2010
Voor onderwijsinstellingen ligt er een schone taak: de wereld van zorg en dier samenbrengen, zodat professionele krachten zich kunnen inzetten voor de geestelijke gezondheid van mensen, met behulp van dieren.
help
Tussenrapportage Artikel 12 Wildlife [Boek]
Heijer, M. den \ 2009
In maart 2009 is het KIGO project Artikel 12 Wildlife van start gegaan. Dit project is onderdeel van het GKC programma ‘Welzijn van dieren’. Aanleiding voor dit project is dat in toenemende mate bij ecologisch en biologisch veldonderzoek gebruik gema ...
help
Uitvoeringsplan Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs : KIGO aanvraag dierenwelzijn [Brochure]
HAS Den Bosch \ [2009]
Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer aandacht. Toch wordt in het voortgezet onderwijs nog weinig aandacht besteed aan dierenwelzijn. Dierenwelzijn is niet opgenomen in de bestaande lesmethodes. Wel is er ruimte voor dierenwelzijnso ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.