help
Halmversteviging in het juiste groeistadium \ Management&techniek [Artikel]
Wittouck, D. \ 2015
Legering kan bij wintergerst en wintertarwe tot grote verliezen in opbrengst leiden. Daarom is het zeer belangrijk om deze gewassen tijdig en juist te behandelen met een halmversteviger.
help
Aandacht voor halmversteviging \ Management&techniek [Artikel]
2014
Legering kan bij wintergerst en wintertarwe tot grote verliezen in opbrengst leiden. Daarom is het zeer belangrijk om deze gewassen tijdig en juist te behandelen met een halmversteviger.
help
Tijdig legering voorkomen \ Management&techniek [Artikel]
Wittouck, D. \ 2013
Legering kan in wintergerst en wintertarwe tot grote verliezen in opbrengst leiden. Daarom is het zeer belangrijk om deze gewassen tijdig en juist te behandelen met een halmversteviger.
help
Voorkom nu het legeren van wintergraan \ Management&techniek [Artikel]
Wittouck, D. \ 2012
Halmverstevigers helpen het legeren van graan voorkomen. Om schade aan de teelt te vermijden, moeten ze toegepast worden bij groeizaam weer. Elke vorm van stress is uit den boze.
help
Nu legering wintergraan voorkomen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ 2010
Halmverstevigers helpen het legeren van graan voorkomen. Om schade aan de teelt te vermijden, moeten ze toegepast worden bij groeizaam weer. Elke vorm van stress is uit den boze.
help
Ook groeiregulator voorkomt legering niet \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Timmer, R. \ 2009
Door de klimaatverandering, meer regen en wind, neemt de kans op legering toe. Vooral brouwgerst is gevoelig. Alleen het middel Modus heeft in gerst enige werking
help
Hoe legering in granen vermijden? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ 2008
help
LCV-onderzoek kuilmaïs 2007 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Maenhout, S. \ Haesaert, G. \ Coomans, D. \ Rombouts, G. \ 2008
De maïsrassenproeven van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LVC) laten toe om de rassen onderling te vergelijken. De Vlaamse landbouwer krijgt ondersteuning bij zijn zoektocht naar een maïsras dat optimaal aangepast is aan zijn specifieke bedri ...
help
Resultaten wintertarwe \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ Wilaert, L. \ Boone, K. \ Bellen, A. \ Cauffman, D. \ Fagard, J. \ Eyck, M. van \ Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Himpens, F. \ Lambrechts, Y. \ Lamont, J. \ Martens, D. \ Avermaet, R. van \ 2007
In het Vlaams Gewest legde het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) tien rassenproeven aan op wintertarwe. We overlopen de resultaten. Het is nuttig om de positieve en negatieve eigenschappen van de diverse wintertarwerassen in het aanbod te kenne ...
help
Wintertarwe : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor wintertarwe z ...
help
Zomergerst : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor zomergerst zi ...
help
Zomertarwe : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor zomertarwe zi ...
help
Engels raaigras : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor Engels raaigr ...
help
Resultaten rassenonderzoek wintergerst bekend \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
2007
De resultaten van de rassenproeven 2007 voor zesrijige wintergerst zijn bekendgemaakt. In tabellen overzicht van de rassen in proef, proefomstandigheden, korrelopbrengst, hectolitergewicht, strolengte, weerstand tegen legering en weerstand tegen blad ...
help
Stikstof delen geeft minder legering \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Drenth, H. \ 2007
Gedeelde stikstofbemesting bij de teelt van graszaad geeft een kleinere kans op vroege legering. Op kleigrond is bovendien de graszaadopbrengst hoger, blijkt uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). Het meeste effect hand een bijbe ...
help
Halmverstevigers tegen legering in granen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ 2007
Halmverstevigers worden toegediend aan granen in goede gezondheid en in volle groei, en bij gunstige weersomstandigheden. Welke halmverstevigers zijn er op de markt en wanneer en hoe pas je ze toe?
help
Ideale tijdstip van bemesten kan sterk variëren bij koolzaad \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Ghekiere, G. \ Berge, J. van den \ 2007
Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) wil, door op regelmatige tijdstippen te informeren omtrent de te volgen teelttechniek, het leergeld dat een beginnende koolzaadteler moet betalen zo laag mogelijk houden. Naast de resultaten van een enquête ...
help
Resultaten maïsproeven CIPF \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Depoorter, J. \ Mary, M. \ Foucart, G. \ Terweduwe, B. \ 2007
Het CIPF legde ook in 2006 rassenproeven aan voor kuil- en korrelmaïs. Die vormen voor de teler een bijkomende informatiebron voor de bepaling van de rassenkeuze. In het normale netwerk van het CIPF worden de beter maïsrassen van de afgelopen jaren u ...
help
Effect van Moddus bij wintertarwerassen [Boek]
Timmer, R.D. \ 2006
ij de teelt van tarwe is het zeer belangrijk dat het gewas tot aan de oogst overeind blijft staan. Het optreden van legering kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de korrelopbrengst als de korrelkwaliteit. Bovendien neemt de oogstsnelheid af en de ...
help
Ook bij triticale is rassenkeuze belangrijk \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Heremans, B. \ 2006
Verslag rassenonderzoek bij triticale. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Opname in de rassemlijst mandataris of verdeler van de rassen in proef - LCG Rassenproef tritical 2006; 2) Relatieve korrelopbrengst - LCG. Rassenproeven triticale 2006; 3) Hec ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.