help
De legionellavrees voorbij \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Jansen, P. \ 2016
De gemeente Apeldoorn heeft afgelopen jaar alle fonteinen aangesloten op het centrale systeem voor de beheersing van waterkwaliteit. De stad heeft daarmee de kwaliteit van de waterbeheersing in fonteinen op hetzelfde niveau gebracht als dat van de ri ...
help
Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen [Boek]
Melse, R.W. \ Schalk, J.A.C. \ Bartels, A.A. \ 2015
In een eerder onderzoek werd aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is. Deze c ...
help
Mensvriendelijke hygiënesluis \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Dierziektepreventie wordt steeds belangrijker. Met een hygiënesluis kan insleep van bijvoorbeeld vogelgriep en salmonella worden voorkomen. Pluimveehouder Harrie van Avendonk liet een nieuwe hygiënesluis aanleggen. Hij lette daarbij ook op de gezondh ...
help
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2013 [Boek]
Teirlinck, A.C. \ Asten, L. van \ Brandsema, P.S. \ Dijkstra, F. \ Donker, G.A. \ Euser, S.M. \ Gageldonk-Lafeber, A.B. van \ Hooiveld, M. \ Lange, M.M.A. de \ Meijer, A. \ Slump, E. \ Hoek, W. van der \ 2014
Het griepseizoen (influenza) 2013/2014 was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen 2012/2013. Ook was het een mild seizoen wat betreft het aantal mensen dat een longontsteking (pneumonie) opliep. In 2013 waren er geen grote ...
help
Kunnen luchtwassers legionellabacteriën verspreiden naar de omgeving? : vraag uit de praktijk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bartels, A. \ 2014
Verschillende milieudiensten en GGD’en hebben de vraag gesteld aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV/RIVM) of luchtwassers legionellabacteriën kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Voor het b ...
help
RIVM lokt veel boze reacties uit met standpunt legionella op H2O-online \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Een artikel van 4 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat medio september werd gepubliceerd op de website H2O-online heeft verschillende verontwaardigde reacties opgeleverd.
help
Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving? [Boek]
Bartels, A.A. \ Schalk, J.A.C. \ Melse, R.W. \ 2013
Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwass ...
help
Legionella in koeltorens \ Eisma voedingsmiddelenindustrie : magazine voor management in de voedingsmiddelenindustrie [Artikel]
Burggraaf, W.N.A. \ 2012
Legionella spp. is een dodelijke bacterie, die in het verleden meermalen voor slachtoffers gezorgd heeft. Aanleiding genoeg om serieus te onderzoeken of niet ook bij voedingsmiddelenbedrijven een risico bestaat en om te komen met aanbevelingen om een ...
help
Legionella pneumophila vindt niche in gebouwgebonden koelwatersystemen : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oesterholt, R. \ Kooij, D. van der \ Wielen, P. van der \ 2012
In de zomer van 2009 werd in ruim 30 procent van een representatieve selectie van 50 gebouwgebonden koelwatersystemen DNA aangetroffen van Legionella pneumophila. In de meeste van deze systemen, in 6 grote steden, werd desinfectie toegepast met oxida ...
help
Onduidelijkheid over status legionellapreventie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2012
Even leek het er op dat er duidelijkheid zou komen in de regelgeving met betrekking tot de toepassing van alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater. Vorige jaar deden tijdens het legionellacongres ambtenaren van ministerie en V ...
help
Longitudinale studie naar de aanwezigheid van legionella en amoeben in drinkwaterinstallaties [Boek]
Schalk, J.A.C. \ cop. 2011
In Nederland wordt bij prioritaire instellingen met collectieve leidingwaterinstallaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, twee keer per jaar gecontroleerd of legionella in de waterleidingen aanwezig is. Uit onderzoek van het RIVM blijkt da ...
help
Detectie van legionella met een amoebekweekmethode [Boek]
Schalk, J.A.C. \ cop. 2011
RIVM heeft een methode ontwikkeld om levensvatbare legionellabacteriën in water beter te kunnen aantonen, de zogeheten amoebekweekmethode. Het is een aanvulling op de bestaande kweekmethode op agarplaten, die vermoedelijk niet alle ziekmakende legion ...
help
Microbioloog Dick van der Kooij met pensioen: "bedrijfstakonderzoek essentieel om nagenoeg perfect drinkwater op peil te houden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Dick van der Kooij kwam in 1972 als eerste microbioloog in dienst bij de toenmalige hoofdafdeling Speurwerk van Kiwa in Rijswijk - later Kiwa Water Research en nu KWR Watercycle Research Institute - om onderzoek te doen voor de waterleidingbedrijven. ...
help
'Legionella onder controle? De controleurs aan zet' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Versteegh, A. \ Vries, H. de \ 2010
Zo’n 180 controleurs en inspecteurs, die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van leidingwaterinstallaties, waren december 2009 in Arnhem bijeen voor het symposium ‘Legionella onder controle?’ Het doel ervan is informatie uit te wissele ...
help
Vrijlevende protozoa in het reine water en in het distributiesysteem van twee grondwaterpompstations [Boek]
Valster, R.M. \ 2010
Met behulp van moleculaire technieken zijn de gemeenschappen van protozoa geïdentificeerd in 2 verschillende drinkwatertypen van 2 drinkwaterproductiebedrijven (in Apeldoorn en in het Friese Spannenburg), en is onderzocht welke typen vrijlevende prot ...
help
Detectiemethoden voor legionella in water [Boek]
Schalk, J.A.C. \ Roda Husman, A.M. de \ cop. 2010
Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geïnfecteerd als zij bacteriën inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. ...
help
Legionella: faalt het beleid? [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Ondanks een miljardeninvestering in de bestrijding van Legionella wordt de bacterie steeds vaker aangetroffen en worden steeds meer besmettingen geregistreerd. Faalt het beleid? Die vraag stond centraal op 18 maart 2009 tijdens een door Total Water M ...
help
Legionella pneumophila komt sporadisch voor in Nederlands oppervlaktewater [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Veenendaal, H. \ Kooij, D. van der \ 2009
Legionella pneumophila werd slechts incidenteel aangetroffen bij een onderzoek van 14 verschillende oppervlaktewaterlocaties in het voorjaar en zomer van 2007. Bij dit onderzoek werd de recent ontwikkelde Q-PCR-methode toegepast. De relatief lage wat ...
help
Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2009
Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila ...
help
"Strijd tegen veteranenziekte begint nu pas goed" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Tien jaar na de uitbraak van Legionella tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel, die aan 32 mensen het leven kostte, is de wetgeving aangepast en heeft de rechter bepaald dat bedrijven én personen aansprakelijk zijn wanneer slachtoffers vallen a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.