help
De Levende Tuin versie 2 [Boek]
2018
Deze vernieuwde handleiding is bedoeld om groene professionals te helpen en inspiraren bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 'de levende tuin'. De eerdere handleiding de levende tuin is een basisboek dat uitgaat van de elementen die worden ...
help
Stad van de toekomst : slimmer en duurzamer \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2017
De stad is een succesnummer. De verstedelijking zal de komende decennia wereldwijd dan ook verder toenemen. Om niet ten prooi te vallen aan hun succes, zullen steden slimmer met grondstoffen, energie, afval en mobiliteit om moeten gaan, zo blijkt uit ...
help
Life on earth? Yes! We are here, right? [Video]
Moene, A. \ 2017
But why is the atmosphere suitable for us?
help
Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen : het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein [Boek]
Vries, S. de \ Langers, F. \ Goossen, C.M. \ Rijn, S.E.M. \ Vlasblom, E. \ Sterkenburg, R.P. \ Pierik, F.H. \ 2017
help
How to pursue quality of life [Boek]
Antonides, G. \ Wageningen Universiteit. \ 2016
Well-being, happiness or quality of life is a desirable life goal which can be pursued in many different ways.
help
Life and capital : development and change in the 21st century [Boek]
Büscher, Bram \ 2015
help
Groene Agenda kan sector steviger impuls geven \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Planten die hinderlijk geluid van de tram dempen, dementerenden tot rust brengen of de verblijftijd in een ziekenhuis verkorten. Het zijn toepassingen die De Groene Agenda wil onderzoeken om de waarde van ‘groen’ in de samenleving te benadrukken. En ...
help
Permacultuur: een verkenning [Boek]
Dumez, L. \ 2015
BIj permacultuur gaat het niet alleen over voedselproductie, maar worden alle aspecten van menselijke vestigingen geïntegreerd. Permacultuurbedrijven richten zich ook op energiebeheer, wateropvang en –hergebruik, natuur en (agro)biodiversiteit, socia ...
help
De Groene Luwte: ‘we willen mensen deelgenoot maken van de plek die ons gegund is’ \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Beurskens-van den Bosch, I. \ 2015
Helemaal in het noorden van Groningen hebben Alma Huisken en Doortje Stellwagen een prachtige biologisch-dynamische tuin tot bloei gebracht met bijen, ganzen en kippen. In de donkere maanden is er een huiskamerrestaurant. 's Zomers kun je er overnach ...
help
Young children and obesity : development and evaluation of familiy-oriented treatment [Proefschrift]
Hoek, E. van \ 2015
help
"De rol van Sense of Coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen een lage sociaaleconomische status [Studentenverslag]
Imminkhuizen, M. \ 2015
Het doel van deze scriptie is meer inzicht krijgen in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Gezondheid wordt benaderd vanuit de salutogenese: wat maakt mensen gezond? Gezondheid omvat volgens salut ...
help
Where is the exit? : designing urban escape route in Rotterdam, the Netherlands [Studentenverslag]
Kleine Staarman, A. \ 2015
This thesis aims to improve the quality of life in urban areas. The hypothesis is that people will feel better inside a city when they have the feeling that they can escape the city at any time by an independent vehicle such as the bicycle. Three met ...
help
Wat zijn de gezondheidseffecten van probiotica bij ouderen? \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Blom, J. \ 2014
Het aantal ouderen neemt snelt toe. Binnen afzienbare tijd zal op onze planeet het aantal 65-plussers het aantal kinderen van vijf jaar en jonger overtreffen. Dit feit onderstreept het belang van de gezondheid en de kwaliteit van leven van ouderen en ...
help
Groen is goed voor mensen. Zelfs als het maar een beetje is, zelfs als het nepnatuur is : Agnes van den Berg: ‘Het is een illusie om mensen via groen aan het bewegen te krijgen’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2014
Groene professionals zijn wel eens geneigd om vooral technisch naar het groen in de bebouwde omgeving te kijken. Zoveel bomen, plantjes of meter park per burger, dan komt alles wel goed. Je gaat dan al gauw helemaal voorbij aan wat dat groen nu werke ...
help
AORTA Utrecht groen en gezond : de tijd is er rijp voor \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2014
Hoe kun je een stad gezonder maken met groene ingrepen in de openbare ruimte? Wie kun je daarbij betrekken en hoe financier je het? Deze vragen zijn het uitgangspunt van het programma Utrecht Groen & Gezond, een initiatief van architectuurcentrum AOR ...
help
Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Hop, M. \ Hiemstra, J. \ 2014
Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geh ...
help
Curiosity and responsibility : philosophy in relation to healthy food and living conditions [Rede]
Verweij, M. \ [2014]
The curious philosopher often answers questions by raising further, more fundamental questions. How can this be fruitful and practical in the context of Wageningen University? Philosophy offers critical reflection on conceptual and normative assumpti ...
help
Greenlight District Amsterdam [Studentenverslag]
2014
Publicatie over de economische, sociale, ecologische en gezondheidsvoordelen van groen in de stad Amsterdam. Presentatie met beeldmateriaal waar en hoe beplantingen in de stad toepast kunnen worden.
help
Hoe wordt de kwaliteit van leven door ouderen zelf beoordeeld? : Dr. Frans van der Ouderaa over langer leven en de kwaliteit daarvan \ Voedingsmagazine : tijdschrift voor artsen en dietisten [Artikel]
Koningsbruggen, W. van \ 2014
De populatie 55-plussers leeft aanzienlijk langer dan die in het midden van de vorige eeuw en ongeveer tweemaal zo lang als de 55-plussers van twee eeuwen geleden. Dit als gevolg van omgevingsfactoren. Hoe gaan ouderen om met deze gewonnen ouderdom? ...
help
Mooi vak man! [Website]
[2014]-
De website Mooi Vak Man! is ontwikkeld om werknemers en werkgevers in de cumelasector zo lang mogelijk met plezier en gezond aan het werk te houden. Het bevorderen van een goede communicatie tussen werkgever en werknemer over thema’s als ‘veilig werk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.